Kuwałek Robert


• Gmina Niedrzwica Duża pod okupacją hitlerowską // In: Niedrzwica w XIX i XX w. / pod red. Krzysztofa Gębury. - Niedrzwica Duża, 2000, s. 49-72.

• Z dziejów społeczności żydowskiej w Lubartowie XVI-XIX w. / ... , Paweł Sygowski //  In: Lubartów i Ziemia Lubartowska. - T. 14 (2000), s. 45-91.

• Lublin: Jerozolima Królestwa Polskiego / ... , Wiesław Wysok. - Lublin, 2001, - 153 s.

• Obóz zagłady w Sobiborze w historiografii polskiej i obcej // In: Zeszyty Majdanka. - T. 21 (2001), s. 115-164.

• Zbrodnie w lesie krępieckim w świetle zeznań świadków // In: Zeszyty Majdanka. - T. 21 (2001), s. 277-306.

• Chasydzkie domy modlitwy w Lublinie w XIX-XX wieku // In: Ortodoksja. Emancypacja. Asymilacja: studia z dziejów ludności żydowskiej na ziemiach polskich w okresie rozbiorów / pod red. Konrada Zielińskiego, Moniki Adamczyk-Garbowskiej. - Lublin, 2002, s. 49-78.

• Żydzi lubelscy w obozie koncentracyjnym na Majdanku // In: Zeszyty Majdanka. - T. 22 (2003), s. 77-120.

• Tranzitni ghetto v Izbici // In: Terezínské Studie a Dokumenty. - 2003, s. 313-338.

• Getta tranzytowe w dystrykcie lubelskim // In: Akcja Reinhardt. Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie / pod red. Dariusza Libionki. - Warszawa, 2004, s. 138-160.

• Die Durchgangsghettos im Distrikt Lublin (u.a. Izbica, Piaski, Rejowiec und Trawniki) // In: „Aktion Reinhardt”. Der Völkermord an den Juden im Generalgouvernement 1941-1944 / hrsg. von Bogdan Musial. - Osnabrück, 2004, s. 197-232.

• Das kurze Leben « im Osten ». Jüdische Deutsche im Distrikt Lublin aus polnisch-jüdischer Sicht // In : Die Deportation der Juden aus Deutschland. Pläne – Praxis – Reaktionen 1938-1945. - Göttingen, 2004, t. 20, s. 112-134.

• Obóz zagłady w Bełżcu, Lublin, 2005,  91 s.

• Odszyfrowane radiotelegramy ze stanami dziennymi obozu koncentracyjnego na Majdanku (styczeń 1942 - styczeń 1943 r.) / Tomasz Kranz, ... , Beata Siwek-Ciupak // In: Zeszyty Majdanka. - T. 24 (2008), s. 201-232.

• Obóz zagłady w Bełżcu 1941-1943. // In: Bełżec przez dzieje. Red. A. Urbański - Bełżec 2008, s. 133-176.

• Z Lublina do Bełżca. Ślady obecności i zagłady Żydów na południowo-wschodniej Lubelszczyźnie, Lublin 2008, 32 s. 

• "Erntefest" w świetle polskich materiałów śledczych (1944-1968) // In: red. Wojciech Lenarczyk, Dariusz Libionka Erntefest 3-4 listopada 1943 - zapomniany epizod Zagłady. - Lublin 2009, s. 287-326.

• Obóz zagłady w Bełżcu, Lublin, 2010,  280 s.