Kalendarium


bannermu1.jpg
Państwowe Muzeum na Majdanku. Najważniejsze wydarzenia.

 


ROK 1944

Powstanie Państwowego Muzeum na Majdanku 

Rok 1945

Otwarcie pierwszej wystawy historycznej poświęconej Majdankowi.

Powstanie Towarzystwa Opieki nad Majdankiem – organizacji społecznej wspierającej działalność Muzeum.

Rok 1947

Sejm Rzeczpospolitej Polskiej przyjmuje ustawę, na mocy której teren byłego obozu koncentracyjnego na Majdanku wraz z wszelkimi znajdującymi się tu zabudowaniami „zachowuje się po wsze czasy jako Pomnik Męczeństwa Narodu Polskiego i innych Narodów”.

Z terenu obozu zebrano 1300 m³ kompostu zawierającego prochy ludzkie i usypano z nich Kopiec – symboliczną mogiłę ofiar Majdanka.


0016m.jpg

09m.jpg

1948 r.

1964 r.
Rok 1949

Realizacja programu przestrzennego urządzenia terenu Muzeum. Zrekonstruowano część baraków na trzecim polu więźniarskim, rozebrano natomiast baraki na pozostałych polach, zachowując jedynie cementowe elementy umywalni. Część terenu obozu została zalesiona.

Rok 1954

Otwarcie nowej ekspozycji, która oprócz przekazu historycznego zawierała w swej treści liczne elementy propagandy komunistycznej.

Rok 1961

Zmiana przestrzennego zagospodarowania Muzeum. Wykarczowano drzewa posadzone w 1949 roku, odsłaniając przestrzeń b. obozu. Przeprowadzono konserwację i rekonstrukcję baraków więźniarskich, gospodarczych, komór gazowych, krematorium, wież strażniczych, wartowni i ogrodzenia z drutu kolczastego. Rozebrano baraki komendantury i koszar załogi SS.

Rok 1962

Otwarcie nowej, stałej wystawy historycznej, wykorzystującej dużą liczbę eksponatów, m.in ubrania więźniarskie, puszki po Cyklonie B.

Rok 1965

Nadanie Muzeum statutu.

Wydanie pierwszego numeru „Zeszytów Majdanka”, periodyku naukowego poświęconego dziejom okupacji niemieckiej, ze szczególnym uwzględnieniem Majdanka i Lubelszczyzny.

Rok 1969

Odsłonięcie Pomnika Walki i Męczeństwa oraz Mauzoleum.0033m.jpg

0031m.jpg

Budowa Pomnika Walki i Męczeństwa, 1969 r.

Budowa Mauzoleum, 1969 r.


PM01m.jpg

PM_02m.jpg

Pomnik Walki i Męczeństwa

MauzoleumRok 1972

Przeniesienie biur muzealnych z baraków poobozowych do nowego kompleksu pawilonów.

Rok 1976

Wizja lokalna ekipy sądowej z Düsseldorfu, zbierającej materiał dowodowy do największego procesu, jaki odbył się przeciwko funkcjonariuszom obozu koncentracyjnego na Majdanku.

Rok 1985

Otwarcie I Międzynarodowego Triennale Sztuki „Przeciw wojnie” – konkursu graficznego o tematyce antywojennej.

Rok 1987

Wizyta papieża Jana Pawła II na Majdanku.

Rok 1991

Publikacja monografii obozu pt. „Majdanek 1941-1944“.

Ustawienie na terenie Muzeum Dzwonu Pokoju ufundowanego w latach 80-tych przez chrześcijan i żydów z Niemieckiej Republiki Demokratycznej.

Rok 1996

Otwarcie nowej, czwartej już wystawy historycznej, dokumentującej dzieje obozu koncentracyjnego w Lublinie.

Rok 1999

Otwarcie instalacji artystycznej
„Shrine” poświęconej bezimiennym ofiarom obozu na Majdanku.

Rok 2003

Otwarcie wystawy multimedialnej
„Elementarz”, dedykowanej pamięci dzieci więzionych na Majdanku.

Odsłonięcie nowego obelisku ku czci ofiar akcji „Erntefest” (masakra ok. 18 000 Żydów), ufundowanego przez Davida Efratiego, ocalałego z obozu pracy w Trawnikach.

Rok 2004

Otwarcie
Muzeum – Miejsca Pamięci w Bełżcu, oddziału Państwowego Muzeum na Majdanku.

Rok 2005

Przeprowadzenie sondażowych prac archeologicznych, w wyniku których znaleziono przedmioty zakopane przez więźniów żydowskich deportowanych na Majdanek wiosną 1943 roku.

 

 

 

 

Powstanie Państwowego Muzeum na Majdanku.