Historia obozu koncentracyjnego na Majdanku – artykuły i materiałyAleksander Lasik: Struktura organizacyjna oraz obsada osobowa stanowisk kierowniczych w obozie koncentracyjnym na Majdanku w latach 1941-1944

Tomasz Kranz, Robert Kuwałek, Beata Siwek-Ciupak: Odszyfrowane radiotelegramy ze stanami dziennymi obozu koncentracyjnego na Majdanku (styczeń 1942 r. – styczeń 1943 r.) 

Robert Kuwalek: Żydzi lubelscy w obozie koncentracyjnym na Majdanku

Beata Siwek-Ciupak: Więźniowie białoruscy w obozie koncentracyjnym na Majdanku

Wojciech Lenarczyk: Francuzi w obozie koncentracyjnym na Majdanku

Beata Siwek-Ciupak: Więźniowie ukraińskiego pochodzenia na Majdanku

Tomasz Kranz: Eksterminacja Żydów w na Majdanku i rola obozu w realizacji „Akcji Reinhardt”

Wojciech Lenarczyk: „Straszny strach". Reakcje polskich wieźniów KL Lublin na akcję „Erntefest" w świetle grypsów

Tomasz Kranz: Ewidencja zgonów i śmiertelność więźniów KL Lublin


Elissa Mailänder Koslov: Proces załogi Majdanka przed sądem w Düsseldorfie (1975-1981)