Rok 1942

23 marca

Zatwierdzenie generalnego planu budowy obozu na Majdanku dla 150 000 osób.

29 marca

Początek masowych deportacji Żydów słowackich.

30 kwietnia

Deportacja pierwszej grupy Żydów czeskich z getta w Theresienstadt.

14 maja

Decyzja o ograniczeniu budowy obozu do ośmiu pól dla ok. 40 000 więźniów.

14 lipca

Ucieczka z obozu 86 sowieckich jeńców wojennych.

15 sierpnia

Osadzenie na Majdanku pierwszego transportu Żydów z getta warszawskiego.

wrzesień

Uruchomienie komór gazowych.

1 października

Powstanie obozu koncentracyjnego dla kobiet.