rozwiń menu główne

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Majątek muzeum

Majątek trwały (stan na 31.12.2015)

Wartość brutto (stan na 31.12.2015):

1. Środki trwałe grupa 0-VIII 30.437.051,98 zł

2. Środki trwałe amortyzowane jednorazowo 1.350.583,40 zł

3. Zbiory biblioteczne 109.632,01 zł

4. Dzieła sztuki i eksponaty muzealne 18.887.856,30 zł

5. Środki trwałe w budowie 1.473.978,09 zł

6. Wartości niematerialne i prawne 152.025,05 zł

Razem 52.411.126,83 zł

Umorzenie (stan na 31.12.2015):

1. Środki trwałe grupa 0-VIII 7.443.309,26 zł

2. Środki trwałe amortyzowane jednorazowo 1.350.583,40 zł

3. Zbiory biblioteczne 109.632,01 zł

4. Wartości niematerialne i prawne 114.049,16 zł

Razem 9.017.573,83 zł

Społeczności

polski

english