rozwiń menu główne

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Udzielanie informacji o byłych więźniach

Archiwum Państwowego Muzeum na Majdanku udziela, na podstawie materiałów archiwalnych, informacji dotyczących pobytu w obozie. Na prośbę osób zainteresowanych wystawiane są stosowne zaświadczenia.

W celu uzyskania informacji prosimy o złożenie wniosku:

  • w formie pisemnej na adres Państwowe Muzeum na Majdanku, ul. Droga Męczenników Majdanka 67, 20-325 Lublin, z dopiskiem „Archiwum”
  • lub drogą elektroniczną na adres: archiwum@majdanek.eu

We wniosku należy podać personalia osoby więzionej na Majdanku oraz wszelkie znane informacje dotyczące okoliczności aresztowania, osadzenia w obozie i jego opuszczenia.

Archiwum nie udziela informacji telefonicznie.


Samodzielne wyszukiwanie informacji

Szacuje się, że przez obóz na Majdanku przeszło ok. 150 tysięcy osób. Na podstawie zachowanych materiałów archiwalnych możliwe jest uzyskanie informacji o części osadzonych. Właśnie temu służy wdrożony przez Państwowe Muzeum na Majdanku system „Archiwista”. W jego bazie znajdują się dane przeszło 56 tysięcy więźniów KL Lublin.

WYSZUKAJ OSOBĘ – INDEKS WIĘŹNIÓW KL LUBLIN

Aby sprawdzić, czy w Archiwum PMM znajduje się zapis dotyczący danej osoby, wystarczy wpisać w okienku wyszukiwarki jej nazwisko. Dla lepszego wyniku wyszukiwania można podać także jej imię, datę i miejsce urodzenia.

Należy jednak pamiętać, że dane udostępnione na stronie Muzeum pochodzą w większości z oryginalnych dokumentów wytworzonych przez kancelarie obozowe. Znaczna część imion, nazwisk oraz nazw geograficznych została zapisana w nich z błędami lub fonetycznie po niemiecku, np. nazwisko Pękała występuje w bazie jako Penkala, zaś miejscowość Łaszczów jako Laschtschow. Zdarzają się także błędnie odnotowane daty.

W przypadku wątpliwości co do wyniku wyszukiwania należy zgłosić się bezpośrednio do Archiwum, wysyłając maila na adres archiwum@majdanek.eu i podając w zapytaniu prawidłowe dane więźnia.

  • Zmodyfikowano: 2016-04-08 11:04:13 (Admin)
  • Zmodyfikowano: 2016-04-08 11:04:01 (Admin)
  • Podmiot udostępniający informację: Państwowe Muzeum na Majdanku
  • Odpowiadający: Anna Wójcik
  • Wprowadzający: Admin
  • Czas wprowadzenia / udostępnienia: 2016-04-08 10:59:52

Społeczności

polski

english