rozwiń menu główne

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Wykaz zespołów i zbiorów Archiwum Państwowego Muzeum na Majdanku

I. Administracja KL Lublin 1941-1944

II. „Akcja Reinhardt” – akta dowódcy SS i policji w dystrykcie lubelskim

III. Prywatne dokumenty b. członków załogi i żołnierzy niemieckich (1939-1944)

IV. Archiwum Organizacji Więźniów (1942-1944)

V. Prywatne dokumenty należące do więźniów (1813-1946)

VI. Obce registratury (1941-1944)

VII. Pamiętniki, relacje, ankiety byłych więźniów

VIII. Nagrania audio

IX. Plany obozu koncentracyjnego na Majdanku oraz plany Muzeum

X. Towarzystwo Opieki nad Majdankiem (od 1945 r.)

XI. Polski Czerwony Krzyż – Okręg Lubelski (1939-1946)

XII. Centralna Opieka Podziemia – OPUS (1943-1944)

XIII. Wojskowa Służba Kobiet (1942-1944)

XIV. Opracowania

XV. Zbiór obwieszczeń i druków ulotnych

XVI. Zbiór materiałów dotyczących hitlerowskiego więzienia na Zamku Lubelskim (1939-1944)

XVII. Zbiór fotografii

XVIII. Zbiór mikrofilmów

XIX. Zbiór fotokopii i kserokopii

XX. Akta procesowe

XXI. Zbiór akt Stowarzyszenia b. Więźniów Zamku Lubelskiego i Więzienia Pod Zegarem

XXII. Zbiór nagrań wideo

XXIII. Obóz NKWD

XXIV. Spuścizny

XXV. Polsko-Sowiecka Komisja Nadzwyczajna ds. Zbadania Zbrodni na Terenie b. Obozu Koncentracyjnego na Majdanku (1944)

XXIV. Zbiór materiałów i dokumentów dotyczących obozu zagłady w Bełżcu

  • Podmiot udostępniający informację: Państwowe Muzeum na Majdanku
  • Odpowiadający: Admin
  • Wprowadzający: Admin
  • Czas wprowadzenia / udostępnienia: 2016-04-08 10:52:11

Społeczności

polski

english