Topografia Zagłady. Podróż studyjna młodzieży ze szkoły im. Georga Büchnera w Darmstadt na Lubelszczyznę

darmstadt2010s.jpg
Zobacz zdjęcia         Program przygotowany i zrealizowany przez Dział Edukacji Muzeum na Majdanku we współpracy z Georg Büchner-Schule – oprócz wyjazdów studyjnych do miejsc, gdzie rozegrała się z tragedia Shoah – obejmował zwiedzanie wystawy historycznej poświęconej dziejom KL Lublin, projekcje filmów dokumentalnych o tematyce obozowej oraz wykłady na temat okupacji niemieckiej na Lubelszczyźnie.

        Uczniowie z gimnazjum im. Georga Büchnera korzystali także z zasobów archiwum i biblioteki muzealnej, gdzie – na podstawie dokumentów archiwalnych, wspomnień byłych więźniów i opracowań popularno-naukowych – mieli możliwość pogłębienia swojej wiedzy historycznej. Praca w grupach roboczych dotyczyła takich tematów z historii obozu na Majdanku jak losy polskich i żydowskich więźniów, codzienny opór wobec terroru obozowego, motywy działania sprawców oraz ekonomiczno- eksterminacyjne aspekty pracy w obozie.

         Podróże do miejsc pamięci na Lubelszczyźnie są stałą częścią programu szkolnego dla zainteresowanych uczniów z Georg Büchner-Schule. Była to już bowiem kolejna, czwarta wizyta młodzieży z Darmstadt w Lublinie.
 
         Wyniki projektu dotyczące pobytu w Muzeum na Majdanku i innych miejscach pamięci oraz na temat tragicznych wydarzeń z okresu okupacji niemieckiej na Lubelszczyźnie uczniowie zaprezentują w swojej szkole.