rozwiń menu główne

Edukacja

 • Pedagogika pamięci

  Pedagogika pamięci staje się stopniowo samodzielnym obszarem teorii i praktyki edukacyjnej. Jest to koncepcja pozaszkolnej edukacji historyczno-społecznej, która eksponuje możliwości poznawcze i wychowawcze płynące ze zdobywania wiedzy o zbrodniach II wojny światowej poprzez konfrontację z autentycznymi dokumentami i pomnikami przeszłości.

 • Oferta edukacyjna

  Ramy działalności edukacyjnej Państwowego Muzeum na Majdanku wyznaczają założenia pedagogiki pamięci. W myśl tej koncepcji zajęcia edukacyjne mają na celu wzbudzanie refleksji nad przeszłością oraz kształcenie myślenia historycznego, empatii i współodpowiedzialności za wydarzenia współczesne. Oferta edukacyjna Muzeum, która szczególny nacisk kładzie na konfrontację z autentycznymi reliktami przeszłości, adresowana jest do różnych grup odbiorców.

 • Pakiet edukacyjny

  "Pakiet edukacyjny" to publikacja ułatwiająca nauczycielom organizację wizyty w Państwowym Muzeum na Majdanku. Powstała ona z myślą o pedagogach szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zainteresowanych pozaszkolną edukacją historyczną w Muzeum na Majdanku.

 • Scenariusze lekcji

  Tematy zajęć związane są z wybranymi aspektami historii niemieckiego obozu koncentracyjnego na Majdanku. Zapoznanie się z nimi przez uczestników projektów edukacyjnych służy nie tylko zdobyciu wiedzy o jakimś fragmencie obozowej rzeczywistości, lecz również stawianiu własnych pytań oraz podjęciu refleksji nad znaczeniem pamięci i upamiętniania wydarzeń z okresu II wojny światowej.

Społeczności

Newsletter

polski

english