rozwiń menu główne

Scenariusze lekcji

Proponowane poniżej tematy zajęć stwarzają młodzieży okazję do aktywnego włączenia się w zwiedzanie Muzeum na Majdanku. Ich dobre przygotowanie i zaplanowanie wymaga wcześniejszego kontaktu z pracownikami Działu Edukacji. Temat należy dostosować do zainteresowań, wieku oraz możliwości intelektualno-emocjonalnych uczniów, a po jego zakończeniu zaleca się ewaluację całego przedsięwzięcia.

Społeczności

Newsletter

polski

english