rozwiń menu główne

Wystawy

Wystawy czasowe

 • Świadectwa życia w miejscu zagłady | Otwarcie wystawy: 29 kwietnia 2017

  Zwiń poniżej

  Wystawa przedstawia prywatne dokumenty i fotografie znalezione na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego na Majdanku. Wiele z nich należało do Żydów, którzy w ramach „Aktion Reinhardt” zostali przywiezieni do dystryktu lubelskiego, a następnie zamordowani w obozach zagłady w Bełżcu i w Sobiborze oraz w KL Lublin.

  http://www.majdanek.eu/media/photos/images/w/y/s/6/3/wys63bd18a.jpg

  W grupie materiałów znalazło się ponad 2000 dokumentów, takich jak: dowody osobiste, legitymacje służbowe, paszporty, karty okolicznościowe, świadectwa szkolne, zaświadczenia, metryki, pamiętniki i notesy z zapiskami, prywatne listy, korespondencja urzędowa, rachunki za usługi, recepty lekarskie oraz blisko 800 fotografii. Obecnie są one częścią zasobu archiwalnego Muzeum na Majdanku.

  Dokumenty te powstały w różnym czasie, niektóre z nich pochodzą nawet z XIX wieku. Zostały sporządzone w kilku językach, głównie niemieckim, ale także we francuskim, włoskim, czeskim, polskim i angielskim. Dotyczą różnych sfer życia codziennego i dostarczają cennych informacji na temat właścicieli, o tym kim byli ci ludzie, czym się zajmowali oraz skąd pochodzili. Z prywatnej korespondencji dowiadujemy się o relacjach łączących adresatów i nadawców listów. Warto podkreślić, że wiele z nich zostało napisanych do krewnych przetrzymywanych w niemieckich obozach i więzieniach, o czym świadczą stemple cenzury.

  Wystawę uzupełniają fotografie. Na rewersach wielu z nich możemy znaleźć dedykacje wraz z podpisami, które umożliwiły ustalenie tożsamości osób przedstawionych na zdjęciach lub tych, którym zostały one podarowane.

  Poznanie losów właścicieli dokumentów i fotografii było ostatecznie możliwe dopiero po zestawieniu tych materiałów z innymi źródłami, m.in. kartotekami poobozowymi, listami deportacyjnymi i relacjami świadków. Nie zmienia to jednak faktu, że prezentowane archiwalia są dla nas bezcenne. Decyduje o tym przede wszystkim rola jaką spełniają. Kontekst nadany im przez miejsca, w których zostały znalezione, uczynił z nich coś więcej niż tylko źródło wiedzy historycznej. Sprawił bowiem, że stały się one świadectwem istnienia ofiar, symbolem ich cierpienia i jednocześnie dowodem popełnionej na nich zbrodni. Świadectwa te, choć zachowane w niewielkiej liczbie, łączą nas z przeszłością i są nośnikiem pamięci o tych, którzy mieli bezimiennie zginąć.

  Scenariusz i opracowanie materiałów: Anna Wójcik
  Opracowanie graficzne: Izabela Tomasiewicz
  Tłumaczenie: Lech Remiszewski
  Cyfrowa reprodukcja archiwaliów: Magdalena Cieślak, Joanna Cieślik

 • Wystawa historyczna „Więźniowie Majdanka”

  Zwiń poniżej

  Wystawa „Więźniowie Majdanka” przywołuje pamięć o więźniach obozu – ofiarach nazistowskiej polityki prześladowań i eksterminacji. Ich indywidualne losy składają się na dzieje KL Lublin.

  Po pełnym powiększeniu użyj klawiszy strzałek, aby zmienić obraz oraz klawisza ESC, aby zamknąć powiększenie

  • Powiększ obraz: Wystawa Więźniowie Majdanka
  • Powiększ obraz: Wystawa Więźniowie Majdanka
  • Powiększ obraz: Wystawa Więźniowie Majdanka
  • Powiększ obraz: Wystawa Więźniowie Majdanka
  • Powiększ obraz: Wystawa Więźniowie Majdanka
  • Powiększ obraz: Wystawa Więźniowie Majdanka
  • Powiększ obraz: Wystawa Więźniowie Majdanka
  • Powiększ obraz: Wystawa Więźniowie Majdanka
  • Powiększ obraz: Wystawa Więźniowie Majdanka
  • Powiększ obraz: Wystawa Więźniowie Majdanka
  • Powiększ obraz: Wystawa Więźniowie Majdanka
  • Powiększ obraz: Wystawa Więźniowie Majdanka
  • Powiększ obraz: Wystawa Więźniowie Majdanka
  • Powiększ obraz: Wystawa Więźniowie Majdanka
  • Powiększ obraz: Wystawa Więźniowie Majdanka
  • Powiększ obraz: Wystawa Więźniowie Majdanka
  • Powiększ obraz: Wystawa Więźniowie Majdanka
  • Pokaż powiększenie powyżej: Wystawa Więźniowie Majdanka
  • Pokaż powiększenie powyżej: Wystawa Więźniowie Majdanka
  • Pokaż powiększenie powyżej: Wystawa Więźniowie Majdanka
  • Pokaż powiększenie powyżej: Wystawa Więźniowie Majdanka
  • Pokaż powiększenie powyżej: Wystawa Więźniowie Majdanka
  • Pokaż powiększenie powyżej: Wystawa Więźniowie Majdanka
  • Pokaż powiększenie powyżej: Wystawa Więźniowie Majdanka
  • Pokaż powiększenie powyżej: Wystawa Więźniowie Majdanka
  • Pokaż powiększenie powyżej: Wystawa Więźniowie Majdanka
  • Pokaż powiększenie powyżej: Wystawa Więźniowie Majdanka
  • Pokaż powiększenie powyżej: Wystawa Więźniowie Majdanka
  • Pokaż powiększenie powyżej: Wystawa Więźniowie Majdanka
  • Pokaż powiększenie powyżej: Wystawa Więźniowie Majdanka
  • Pokaż powiększenie powyżej: Wystawa Więźniowie Majdanka
  • Pokaż powiększenie powyżej: Wystawa Więźniowie Majdanka
  • Pokaż powiększenie powyżej: Wystawa Więźniowie Majdanka
  • Pokaż powiększenie powyżej: Wystawa Więźniowie Majdanka

  Na ekspozycji, oprócz wielu nigdy dotąd niepokazywanych oryginalnych eksponatów i dokumentów, znalazły się audiowizualne relacje więźniów oraz nowoczesne aplikacje multimedialne poświęcone historii obozu. Wystawa prezentowana jest w baraku nr 62, dawnym warsztacie szewskim przekształconym w nowoczesny obiekt wystawienniczy.

  Wystawie „Więźniowie Majdanka” towarzyszy katalog, będący praktycznym przewodnikiem po ekspozycji.

  Kurator wystawy: Krzysztof Banach
  Scenariusz: Krzysztof Banach, Marta Grudzińska, Wojciech Lenarczyk
  Opracowanie plastyczne: Izabela Tomasiewicz
  Redakcja stylistyczna i korekta tekstów: Ewa Bąbol
  Idea wystawy i konsultacje: Tomasz Kranz
  Miejsce prezentacji: barak nr 62
  Wersja językowa: polsko-angielska

 • Lekarze w pasiakach. Służba medyczna na Majdanku

  Zwiń poniżej

  „Lekarze w pasiakach. Służba medyczna na Majdanku” to pierwsza ekspozycja Muzeum przygotowana do prezentacji w Internecie. Koncentruje się ona nie tylko na historii funkcjonowania rewirów czy lazaretu dla jeńców sowieckich, ale próbuje odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób i czy w ogóle możliwe było leczenie więźniów w prymitywnych warunkach obozowych. Wystawę w polskiej i angielskiej wersji językowej ilustrują relacje wideo, skany dokumentów archiwalnych oraz zdjęcia artefaktów odnalezionych po wojnie na terenie Majdanka.

  Po pełnym powiększeniu użyj klawiszy strzałek, aby zmienić obraz oraz klawisza ESC, aby zamknąć powiększenie

  • Powiększ obraz: Lekarze w pasiakach. Służba medyczna na Majdanku
  • Powiększ obraz: Lekarze w pasiakach. Służba medyczna na Majdanku
  • Powiększ obraz: Lekarze w pasiakach. Służba medyczna na Majdanku
  • Powiększ obraz: Lekarze w pasiakach. Służba medyczna na Majdanku
  • Powiększ obraz: Lekarze w pasiakach. Służba medyczna na Majdanku
  • Pokaż powiększenie powyżej: Lekarze w pasiakach. Służba medyczna na Majdanku
  • Pokaż powiększenie powyżej: Lekarze w pasiakach. Służba medyczna na Majdanku
  • Pokaż powiększenie powyżej: Lekarze w pasiakach. Służba medyczna na Majdanku
  • Pokaż powiększenie powyżej: Lekarze w pasiakach. Służba medyczna na Majdanku
  • Pokaż powiększenie powyżej: Lekarze w pasiakach. Służba medyczna na Majdanku

  Adres: http://lekarze-w-pasiakach.majdanek.eu

  Scenariusz: Maria Ciesielska, Marta Grudzińska
  Korekta: Ewa Matłaszewska
  Tłumaczenie: Witold Wojtaszko
  Opracowanie graficzne: Izabela Tomasiewicz
  Termin: od 20 czerwca 2016 r.
  Wersje językowe: polsko-angielska

 • Dzielnice zagłady. Niemieckie getta dla Żydów w okupowanym Lublinie

  Zwiń poniżej

  Ekspozycja „Dzielnice zagłady. Niemieckie getta dla Żydów w okupowanym Lublinie” w sposób przekrojowy ukazuje wielowątkową historię getta na lubelskim Podzamczu, a także będącego jego kontynuacją getta szczątkowego w dzielnicy Majdan Tatarski.

  Po pełnym powiększeniu użyj klawiszy strzałek, aby zmienić obraz oraz klawisza ESC, aby zamknąć powiększenie

  • Powiększ obraz: Dzielnice zagłady. Niemieckie getta dla Żydów w okupowanym Lublinie
  • Powiększ obraz: Dzielnice zagłady. Niemieckie getta dla Żydów w okupowanym Lublinie
  • Powiększ obraz: Dzielnice zagłady. Niemieckie getta dla Żydów w okupowanym Lublinie
  • Powiększ obraz: Dzielnice zagłady. Niemieckie getta dla Żydów w okupowanym Lublinie
  • Powiększ obraz: Dzielnice zagłady. Niemieckie getta dla Żydów w okupowanym Lublinie
  • Powiększ obraz: Dzielnice zagłady. Niemieckie getta dla Żydów w okupowanym Lublinie
  • Powiększ obraz: Dzielnice zagłady. Niemieckie getta dla Żydów w okupowanym Lublinie
  • Powiększ obraz: Dzielnice zagłady. Niemieckie getta dla Żydów w okupowanym Lublinie
  • Powiększ obraz: Dzielnice zagłady. Niemieckie getta dla Żydów w okupowanym Lublinie
  • Pokaż powiększenie powyżej: Dzielnice zagłady. Niemieckie getta dla Żydów w okupowanym Lublinie
  • Pokaż powiększenie powyżej: Dzielnice zagłady. Niemieckie getta dla Żydów w okupowanym Lublinie
  • Pokaż powiększenie powyżej: Dzielnice zagłady. Niemieckie getta dla Żydów w okupowanym Lublinie
  • Pokaż powiększenie powyżej: Dzielnice zagłady. Niemieckie getta dla Żydów w okupowanym Lublinie
  • Pokaż powiększenie powyżej: Dzielnice zagłady. Niemieckie getta dla Żydów w okupowanym Lublinie
  • Pokaż powiększenie powyżej: Dzielnice zagłady. Niemieckie getta dla Żydów w okupowanym Lublinie
  • Pokaż powiększenie powyżej: Dzielnice zagłady. Niemieckie getta dla Żydów w okupowanym Lublinie
  • Pokaż powiększenie powyżej: Dzielnice zagłady. Niemieckie getta dla Żydów w okupowanym Lublinie
  • Pokaż powiększenie powyżej: Dzielnice zagłady. Niemieckie getta dla Żydów w okupowanym Lublinie

  24 marca 1941 r. niemieccy okupanci utworzyli w lubelskiej dzielnicy Podzamcze getto dla blisko 34 tysięcy Żydów. Po jego likwidacji i wywiezieniu w marcu i kwietniu 1942 r. ok. 28 tysięcy mieszkańców do niemieckiego obozu zagłady w Bełżcu, ocalałych Żydów przeniesiono do nowo utworzonego getta w dzielnicy Majdan Tatarski. Również ono zostało ostatecznie zlikwidowane przez władze okupacyjne 9 listopada 1942 r., zaś jego mieszkańców uśmiercono w obozach na Majdanku i w Sobiborze, a także rozstrzelano w pobliskim Lesie Krępieckim. W okresie istnienia obu gett na ich terenie oraz w powiązanych z nimi niemieckich obozach zginęło łącznie ok. 40 tysięcy Żydów z Lublina i Lubelszczyzny, przybyszów z Łodzi, Kalisza, Sieradza, Krakowa i Warszawy oraz żydowskich obywateli Czech i Niemiec.

  Otwarta w 75. rocznicę utworzenia getta ekspozycja „Dzielnice zagłady. Niemieckie getta dla Żydów w okupowanym Lublinie” składa się z 20 plansz z obrotowymi prezenterami, które pozwalają zwiedzającym na aktywne poznawanie treści. Na wystawie umieszczono ok. 120 zdjęć i dokumentów historycznych z archiwów polskich i zagranicznych oraz kolekcji prywatnych, a także 52 fragmenty relacji świadków.

  Koncepcja i scenariusz: Krzysztof Banach
  Redakcja, korekta, opracowanie materiałów: Ewa Matłaszewska
  Projekt graficzny: Izabela Tomasiewicz
  Konsultacje: Tomasz Kranz
  Tłumaczenie: Witold Wojtaszko
  Miejsce ekspozycji: ścieżka wzdłuż III i IV pola więźniarskiego
  Termin: od 24 marca 2016 r.
  Wersje językowe: polsko-angielska

 • Błogosławieni z Majdanka – ks. Roman Archutowski i ks. Emilian Kowcz

  Zwiń poniżej

  Na dziewięciu planszach przedstawiamy biogramy obu duchownych ilustrowane fotografiami i dokumentami archiwalnymi oraz fragmenty relacji przybliżające życie i działalność duszpasterską błogosławionych księży, ale i świadczące o ich pobycie w obozie koncentracyjnym na Majdanku, m.in. identyfikator obozowy z numerem więźniarskim Emiliana Kowcza.

  Po pełnym powiększeniu użyj klawiszy strzałek, aby zmienić obraz oraz klawisza ESC, aby zamknąć powiększenie

  • Powiększ obraz: Błogosławieni z Majdanka – ks. Roman Archutowski i ks. Emilian Kowcz
  • Powiększ obraz: Błogosławieni z Majdanka – ks. Roman Archutowski i ks. Emilian Kowcz. Plansza wystawy
  • Powiększ obraz: Błogosławieni z Majdanka – ks. Roman Archutowski i ks. Emilian Kowcz. Plansza wystawy
  • Powiększ obraz: Błogosławieni z Majdanka – ks. Roman Archutowski i ks. Emilian Kowcz. Plansza wystawy
  • Powiększ obraz: Błogosławieni z Majdanka – ks. Roman Archutowski i ks. Emilian Kowcz. Plansza wystawy
  • Powiększ obraz: Otwarcie wystawy "Błogosławieni z Majdanka – ks. Roman Archutowski i ks. Emilian Kowcz"
  • Powiększ obraz: Otwarcie wystawy "Błogosławieni z Majdanka – ks. Roman Archutowski i ks. Emilian Kowcz"
  • Pokaż powiększenie powyżej: Błogosławieni z Majdanka – ks. Roman Archutowski i ks. Emilian Kowcz
  • Pokaż powiększenie powyżej: Błogosławieni z Majdanka – ks. Roman Archutowski i ks. Emilian Kowcz. Plansza wystawy
  • Pokaż powiększenie powyżej: Błogosławieni z Majdanka – ks. Roman Archutowski i ks. Emilian Kowcz. Plansza wystawy
  • Pokaż powiększenie powyżej: Błogosławieni z Majdanka – ks. Roman Archutowski i ks. Emilian Kowcz. Plansza wystawy
  • Pokaż powiększenie powyżej: Błogosławieni z Majdanka – ks. Roman Archutowski i ks. Emilian Kowcz. Plansza wystawy
  • Pokaż powiększenie powyżej: Otwarcie wystawy "Błogosławieni z Majdanka – ks. Roman Archutowski i ks. Emilian Kowcz"
  • Pokaż powiększenie powyżej: Otwarcie wystawy "Błogosławieni z Majdanka – ks. Roman Archutowski i ks. Emilian Kowcz"

  Hitlerowski terror i prześladowania duchowieństwa rozpoczęły się z chwilą wybuchu II wojny światowej. Głównymi przyczynami aresztowań księży i zakonników były oskarżenia o działalność patriotyczno-polityczną oraz udział w różnych formach pracy konspiracyjnej.

  Duchownych z reguły po kilku tygodniach pobytu w gestapowskich więzieniach kierowano do obozów koncentracyjnych. Za drutami Majdanka przebywali duchowni różnych wyznań, w tym księża katoliccy. Znamy nazwiska zaledwie kilku z nich. Mimo uwięzienia pełnili posługę duszpasterską wśród współwięźniów różnej wiary i narodowości. Wśród więźniów dominowali wyznawcy judaizmu i chrześcijanie (katolicy, prawosławni, protestanci, badacze Pisma Świętego). Dla wielu z nich ważnym czynnikiem ułatwiającym przeżycie piekła obozu oraz zachowanie własnej godności była wiara i praktyki religijne. W obozie koncentracyjnym na Majdanku, podobnie jak w innych obozach praktyki religijne wszystkich wyznań były zabronione. Mimo zakazów, przejawy religijności wśród więźniów były powszechne. W niektórych blokach dzień zaczynał się i kończył wspólną modlitwą oraz śpiewem religijnej pieśni. W miarę możliwości więźniowie starali się obchodzić święta religijne – zwłaszcza Boże Narodzenie i Wielkanoc.

  Celem prezentowanej wystawy jest upamiętnienie losów dwóch kapłanów – byłych więźniów obozu koncentracyjnego na Majdanku wyniesionych na ołtarze przez papieża Jana Pawła II: polskiego księdza katolickiego Romana Archutowskiego oraz ukraińskiego duchownego grekokatolickiego Emiliana Kowcza.

  Obaj kapłani zapisali się we wspomnieniach współwięźniów jako ci, którzy pokładając ufność w Bogu nawet w obliczu tragicznych warunków obozowych zachowali godność człowieka i kapłana, dodawali otuchy tym, którzy stracili nadzieję na przetrwanie, pocieszali załamanych. W tajemnicy przed obozowymi władzami odprawiali msze święte, organizowali potajemne modlitwy i spowiedź, a nawet udzielali komunii świętej i ostatniego namaszczenia.

  Ekspozycji towarzyszy broszura przygotowana w wersji polsko-angielskiej.

  Scenariusz: Anna Wójtowicz
  Projekt graficzny: Krzysztof Kokowicz
  Termin wystawy: 22.03–15.09.2013 oraz 11.07.2016–...
  Miejsce prezentacji: Centrum Obsługi Zwiedzających PMM
  Wersja językowa: polsko-angielska
  Istnieje możliwość wypożyczenia wystawy.

Wystawy stałe

 • Shrine – Miejsce Pamięci Bezimiennej Ofiary

  Rozwiń poniżej

  Instalacja artystyczna „Shrine” to kompozycja łącząca elementy rzeźbiarskie, plastyczne i muzyczne. Jest hołdem złożonym wszystkim bezimiennym ofiarom KL Lublin.

  Po pełnym powiększeniu użyj klawiszy strzałek, aby zmienić obraz oraz klawisza ESC, aby zamknąć powiększenie

  • Powiększ obraz: Shrine – Miejsce Pamięci Bezimiennej Ofiary
  • Powiększ obraz: Shrine – Miejsce Pamięci Bezimiennej Ofiary
  • Powiększ obraz: Shrine – Miejsce Pamięci Bezimiennej Ofiary
  • Powiększ obraz: Shrine – Miejsce Pamięci Bezimiennej Ofiary
  • Powiększ obraz: Shrine – Miejsce Pamięci Bezimiennej Ofiary
  • Powiększ obraz: Shrine – Miejsce Pamięci Bezimiennej Ofiary
  • Powiększ obraz: Shrine – Miejsce Pamięci Bezimiennej Ofiary
  • Powiększ obraz: Shrine – Miejsce Pamięci Bezimiennej Ofiary
  • Pokaż powiększenie powyżej: Shrine – Miejsce Pamięci Bezimiennej Ofiary
  • Pokaż powiększenie powyżej: Shrine – Miejsce Pamięci Bezimiennej Ofiary
  • Pokaż powiększenie powyżej: Shrine – Miejsce Pamięci Bezimiennej Ofiary
  • Pokaż powiększenie powyżej: Shrine – Miejsce Pamięci Bezimiennej Ofiary
  • Pokaż powiększenie powyżej: Shrine – Miejsce Pamięci Bezimiennej Ofiary
  • Pokaż powiększenie powyżej: Shrine – Miejsce Pamięci Bezimiennej Ofiary
  • Pokaż powiększenie powyżej: Shrine – Miejsce Pamięci Bezimiennej Ofiary
  • Pokaż powiększenie powyżej: Shrine – Miejsce Pamięci Bezimiennej Ofiary

  Wystawa otwarta 23 lipca 1999 roku, w 55. rocznicę likwidacji obozu koncentracyjnego na Majdanku. Jest odpowiedzią na apel byłych więźniów obozu, któzy w 1994 roku napisali: „Niech z prochów tu zgromadzonych i tych rozsianych po całym świecie zrodzi się bliski wszystkim, nowy sens ludzkości”.

  „Shrine”, czyli „Świątynia”, to multimedialny spektakl z gatunku „światło i dźwięk”. Kompozycja z kulistych brył wykonanych z drutu kolczastego i zamkniętym w nich światłem jest metaforą kruchości życia i symbolizuje narodowości więźniów Majdanka. Przestrzeń wystawy zwieńcza symboliczny ołtarz i księga z nazwami upamiętnionych tu narodowości. Formy plastyczne dopełnia nastrojowa muzyka, w której można wychwycić wielojęzyczne modlitwy różnych wyznań i wspomnienia byłych więźniów.

  Autor koncepcji i realizacja: Tadeusz Mysłowski
  Kompozycja muzyczna: Zbigniew Bargielski
  Miejsce prezentacji: barak nr 47

  Wystawa jest czynna od 1 kwietnia do 31 października w godz. 9.00–17.00, z wyjątkiem poniedziałków oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

 • Przybyli do getta... Odeszli w nieznane...

  Rozwiń poniżej

  Wystawa „Przybyli do getta… Odeszli w nieznane…” ukazuje aspekty i okoliczności masowego mordu na Żydach polskich i zagranicznych dokonanego w ramach „Akcji Reinhardt”. Na 20 planszach umieszczono komentarze historyczne bogato ilustrowane dokumentami i zdjęciami archiwalnymi.

  Po pełnym powiększeniu użyj klawiszy strzałek, aby zmienić obraz oraz klawisza ESC, aby zamknąć powiększenie

  • Powiększ obraz: Plansza wystawy „Przybyli do getta... Odeszli w nieznane...“
  • Powiększ obraz: Wystawa „Przybyli do getta... Odeszli w nieznane...“ między IV a V polem więźniarskim, 2014
  • Powiększ obraz: Wystawa „Przybyli do getta... Odeszli w nieznane...“, ekspozycja w Sobiborze
  • Powiększ obraz: Plansza wystawy „Przybyli do getta... Odeszli w nieznane...“
  • Powiększ obraz: Plansza wystawy „Przybyli do getta... Odeszli w nieznane...“
  • Powiększ obraz: Plansza wystawy „Przybyli do getta... Odeszli w nieznane...“
  • Powiększ obraz: Plansza wystawy „Przybyli do getta... Odeszli w nieznane...“
  • Powiększ obraz: Plansza wystawy „Przybyli do getta... Odeszli w nieznane...“
  • Powiększ obraz: Wernisaż wystawy na III polu więźniarskim, 22 lipca 2012
  • Powiększ obraz: Wystawa „Przybyli do getta... Odeszli w nieznane...“ na III polu więźniarskim, 22 lipca 2012
  • Powiększ obraz: Wystawa „Przybyli do getta... Odeszli w nieznane...“ na III polu więźniarskim, 22 lipca 2012
  • Pokaż powiększenie powyżej: Plansza wystawy „Przybyli do getta... Odeszli w nieznane...“
  • Pokaż powiększenie powyżej: Wystawa „Przybyli do getta... Odeszli w nieznane...“ między IV a V polem więźniarskim, 2014
  • Pokaż powiększenie powyżej: Wystawa „Przybyli do getta... Odeszli w nieznane...“, ekspozycja w Sobiborze
  • Pokaż powiększenie powyżej: Plansza wystawy „Przybyli do getta... Odeszli w nieznane...“
  • Pokaż powiększenie powyżej: Plansza wystawy „Przybyli do getta... Odeszli w nieznane...“
  • Pokaż powiększenie powyżej: Plansza wystawy „Przybyli do getta... Odeszli w nieznane...“
  • Pokaż powiększenie powyżej: Plansza wystawy „Przybyli do getta... Odeszli w nieznane...“
  • Pokaż powiększenie powyżej: Plansza wystawy „Przybyli do getta... Odeszli w nieznane...“
  • Pokaż powiększenie powyżej: Wernisaż wystawy na III polu więźniarskim, 22 lipca 2012
  • Pokaż powiększenie powyżej: Wystawa „Przybyli do getta... Odeszli w nieznane...“ na III polu więźniarskim, 22 lipca 2012
  • Pokaż powiększenie powyżej: Wystawa „Przybyli do getta... Odeszli w nieznane...“ na III polu więźniarskim, 22 lipca 2012

  Teksty przedstawiają genezę i przebieg „Akcji Reinhardt” – począwszy od pierwszych deportacji z Lublina i Lwowa do obozu zagłady w Bełżcu po akcję „Erntefest”, która rozegrała się na Majdanku i kilku obozach pracy na Lubelszczyźnie.

  22 lipca 1942 r. Niemcy rozpoczęli tzw. wielką akcję w getcie warszawskim. Transporty z deportowanymi Żydami ze stolicy wysyłano do obozu zagłady w Treblince. Jednocześnie trwały wysiedlenia Żydów z dystryktów krakowskiego i galicyjskiego do obozu zagłady w Bełżcu. Tym samym trwająca od marca „Akcja Reinhardt” weszła w swoją najbardziej krwawą fazę.

  Największe nasilenie deportacji do obozów zagłady nastąpiło w sierpniu 1942 r. 10 sierpnia rozpoczęła się wielka akcja we Lwowie – drugim co do wielkości, po Warszawie, skupisku żydowskim na terenie Generalnego Gubernatorstwa. W dniach 24–28 sierpnia z Nowego Sącza i okolic naziści wywieźli do Bełżca prawie wszystkich Żydów – około 16 000 osób. Masowe deportacje oraz towarzyszące im egzekucje objęły cały teren GG. Jednocześnie z zagładą fizyczną trwała grabież mienia żydowskiego. Część zrabowanych rzeczy, przede wszystkim tych, które odbierane były ofiarom w obozach zagłady, przywożono do Lublina, gdzie segregowano je w obozach na Flugplatzu (przy ul. Wrońskiej) i Sportplatzu (przy ul. Ogródkowej), magazynach pieniędzy i kosztowności przy ul. Chmielnej i obozie koncentracyjnym na Majdanku. Grabież mienia niemieckie władze okupacyjne przeprowadzały także w poszczególnych miejscowościach, z których wysiedlano ludność żydowską.

  Wystawa „Przybyli do getta… Odeszli w nieznane…” została zaprezentowana po raz pierwszy w lipcu 2012 roku, w 70. rocznicę „Akcji Reinhardt”. W 2015 roku niemiecko-angielska wersja wystawy została zaprezentowana w Volkshochschule Bielefeld.

  Opublikowane zostały dwa katalogi wystawy: polsko-angielski i niemiecko-francuski.

  Scenariusz: Robert Kuwałek i Dariusz Libionka
  Projekt graficzny: Izabela Tomasiewicz
  Termin wystawy: 22.07.2012 – ...
  Miejsce prezentacji: Barak nr 43
  Wersja językowa: polsko-angielska, niemiecko-angielska

OFERTA WYSTAWIENNICZA

  Państwowe Muzeum na Majdanku oferuje do wypożyczenia wystawy historyczne oraz inne związane tematycznie z działalnością Muzeum. Wystawy wypożyczamy bezpłatnie. Pożyczający ponosi jedynie koszty transportu oraz ewentualnego ubezpieczenia (dot. wystaw, na których prezentowane są oryginalne eksponaty pochodzące ze zbiorów Muzeum). Dodatkowe informacje na temat oferowanych wystaw i szczegółowych warunków wypożyczenia można otrzymać kontaktując się z Działem Wystawienniczym PMM wystawy@majdanek.eu

Społeczności

Newsletter

polski

english