rozwiń menu główne

Archiwum wystaw czasowych

 • Świadectwa życia w miejscu zagłady

  Zwiń poniżej

  Wystawa przedstawia prywatne dokumenty i fotografie znalezione na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego na Majdanku. Wiele z nich należało do Żydów, którzy w ramach „Aktion Reinhardt” zostali przywiezieni do dystryktu lubelskiego, a następnie zamordowani w obozach zagłady w Bełżcu i w Sobiborze oraz w KL Lublin.

  http://www.majdanek.eu/media/photos/images/w/y/s/6/3/wys63bd18a.jpg

  W grupie materiałów znalazło się ponad 2000 dokumentów, takich jak: dowody osobiste, legitymacje służbowe, paszporty, karty okolicznościowe, świadectwa szkolne, zaświadczenia, metryki, pamiętniki i notesy z zapiskami, prywatne listy, korespondencja urzędowa, rachunki za usługi, recepty lekarskie oraz blisko 800 fotografii. Obecnie są one częścią zasobu archiwalnego Muzeum na Majdanku.

  Dokumenty te powstały w różnym czasie, niektóre z nich pochodzą nawet z XIX wieku. Zostały sporządzone w kilku językach, głównie niemieckim, ale także we francuskim, włoskim, czeskim, polskim i angielskim. Dotyczą różnych sfer życia codziennego i dostarczają cennych informacji na temat właścicieli, o tym kim byli ci ludzie, czym się zajmowali oraz skąd pochodzili. Z prywatnej korespondencji dowiadujemy się o relacjach łączących adresatów i nadawców listów. Warto podkreślić, że wiele z nich zostało napisanych do krewnych przetrzymywanych w niemieckich obozach i więzieniach, o czym świadczą stemple cenzury.

  Wystawę uzupełniają fotografie. Na rewersach wielu z nich możemy znaleźć dedykacje wraz z podpisami, które umożliwiły ustalenie tożsamości osób przedstawionych na zdjęciach lub tych, którym zostały one podarowane.

  Poznanie losów właścicieli dokumentów i fotografii było ostatecznie możliwe dopiero po zestawieniu tych materiałów z innymi źródłami, m.in. kartotekami poobozowymi, listami deportacyjnymi i relacjami świadków. Nie zmienia to jednak faktu, że prezentowane archiwalia są dla nas bezcenne. Decyduje o tym przede wszystkim rola jaką spełniają. Kontekst nadany im przez miejsca, w których zostały znalezione, uczynił z nich coś więcej niż tylko źródło wiedzy historycznej. Sprawił bowiem, że stały się one świadectwem istnienia ofiar, symbolem ich cierpienia i jednocześnie dowodem popełnionej na nich zbrodni. Świadectwa te, choć zachowane w niewielkiej liczbie, łączą nas z przeszłością i są nośnikiem pamięci o tych, którzy mieli bezimiennie zginąć.

  Scenariusz i opracowanie materiałów: Anna Wójcik
  Opracowanie graficzne: Izabela Tomasiewicz
  Tłumaczenie: Lech Remiszewski
  Cyfrowa reprodukcja archiwaliów: Magdalena Cieślak, Joanna Cieślik

 • Dzielnice zagłady - wystawa na Starym Mieście w Lublinie

  Rozwiń poniżej

  Wystawa plenerowa „Dzielnice zagłady” prezentowana w 75. rocznicę likwidacji niemieckich gett dla Żydów w Lublinie. Składa się z 15 paneli ustawionych na terenie Starego Miasta – w przestrzeni jednej z dwóch istniejących w okupowanym mieście „żydowskich dzielnic mieszkaniowych”. Na wystawie znalazły się zdjęcia i dokumenty historyczne z archiwów polskich i zagranicznych oraz kolekcji prywatnych, a także fragmenty relacji.

  Po pełnym powiększeniu użyj klawiszy strzałek, aby zmienić obraz oraz klawisza ESC, aby zamknąć powiększenie

  • Powiększ obraz: Wystawa Dzielnice zagłady
  • Powiększ obraz: Mapa zwiedzania wystawy Dzielnice zagłady
  • Powiększ obraz: Jedna z plansz przy Zamku Lubelskim
  • Powiększ obraz: Jedna z plansz na ulicy Grodzkiej
  • Powiększ obraz: Jedna z plansz przy ulicy Kowalskiej
  • Powiększ obraz: Uczestnicy w trakcie oprowadzania po wystawie Dzielnice zagłady
  • Powiększ obraz: Uczestnicy w trakcie oprowadzania po wystawie Dzielnice zagłady
  • Pokaż powiększenie powyżej: Wystawa Dzielnice zagłady
  • Pokaż powiększenie powyżej: Mapa zwiedzania wystawy Dzielnice zagłady
  • Pokaż powiększenie powyżej: Jedna z plansz przy Zamku Lubelskim
  • Pokaż powiększenie powyżej: Jedna z plansz na ulicy Grodzkiej
  • Pokaż powiększenie powyżej: Jedna z plansz przy ulicy Kowalskiej
  • Pokaż powiększenie powyżej: Uczestnicy w trakcie oprowadzania po wystawie Dzielnice zagłady
  • Pokaż powiększenie powyżej: Uczestnicy w trakcie oprowadzania po wystawie Dzielnice zagłady

  W marcu 1941 r. niemieccy okupanci utworzyli w lubelskiej dzielnicy Podzamcze getto dla około 34 tysięcy Żydów. W trakcie jego likwidacji dokonanej w dniach 16 marca–14 kwietnia 1942 r. do obozu zagłady w Bełżcu wywieziono około 28 tysięcy osób. Ocalałych Żydów przeniesiono do nowo utworzonego getta w dzielnicy Majdan Tatarski. Również ono zostało ostatecznie zlikwidowane przez władze okupacyjne 9 listopada 1942 r., zaś jego mieszkańców uśmiercono w obozach na Majdanku i w Sobiborze, a także rozstrzelano w pobliskim lesie krępieckim.

  W okresie istnienia obu gett na ich terenie oraz w powiązanych z nimi niemieckich obozach zginęło łącznie około 40 tysięcy Żydów z Lublina i Lubelszczyzny, przybyszów z Łodzi, Kalisza, Sieradza, Krakowa i Warszawy oraz żydowskich obywateli Czech i Niemiec.

  Koncepcja i scenariusz: Krzysztof Banach
  Redakcja i korekta: Ewa Matłaszewska
  Projekt graficzny: Izabela Tomasiewicz
  Opracowanie materiałów/licencje: Lech Remiszewski
  Konsultacje historyczne: Jakub Chmielewski, Marta Grudzińska
  Tłumaczenie: Witold Wojtaszko

 • Przeciw wojnie - Międzynarodowe Triennale Sztuki na Majdanku

  Rozwiń poniżej

  Ekspozycja, przygotowana przez zastępcę dyrektora Państwowego Muzeum na Majdanku Danutę Olesiuk i prof. Lechosława Lameńskiego, prezentuje ponad sto prac z kolekcji blisko siedmiu tysięcy dzieł sztuki współczesnej, które trafiły do zbiorów Państwowego Muzeum na Majdanku w wyniku konkursów artystycznych.

  Po pełnym powiększeniu użyj klawiszy strzałek, aby zmienić obraz oraz klawisza ESC, aby zamknąć powiększenie

  • Powiększ obraz: Przeciw wojnie - Międzynarodowe Triennale Sztuki na Majdanku
  • Powiększ obraz: Przeciw wojnie - Międzynarodowe Triennale Sztuki na Majdanku
  • Powiększ obraz: Przeciw wojnie - Międzynarodowe Triennale Sztuki na Majdanku
  • Powiększ obraz: Przeciw wojnie - Międzynarodowe Triennale Sztuki na Majdanku
  • Powiększ obraz: Przeciw wojnie - Międzynarodowe Triennale Sztuki na Majdanku
  • Powiększ obraz: Przeciw wojnie - Międzynarodowe Triennale Sztuki na Majdanku
  • Powiększ obraz: Przeciw wojnie - Międzynarodowe Triennale Sztuki na Majdanku
  • Powiększ obraz: Plakat wystawy
  • Pokaż powiększenie powyżej: Przeciw wojnie - Międzynarodowe Triennale Sztuki na Majdanku
  • Pokaż powiększenie powyżej: Przeciw wojnie - Międzynarodowe Triennale Sztuki na Majdanku
  • Pokaż powiększenie powyżej: Przeciw wojnie - Międzynarodowe Triennale Sztuki na Majdanku
  • Pokaż powiększenie powyżej: Przeciw wojnie - Międzynarodowe Triennale Sztuki na Majdanku
  • Pokaż powiększenie powyżej: Przeciw wojnie - Międzynarodowe Triennale Sztuki na Majdanku
  • Pokaż powiększenie powyżej: Przeciw wojnie - Międzynarodowe Triennale Sztuki na Majdanku
  • Pokaż powiększenie powyżej: Przeciw wojnie - Międzynarodowe Triennale Sztuki na Majdanku
  • Pokaż powiększenie powyżej: Plakat wystawy

  Ich twórcy podejmowali tematykę antywojenną i skupiali swoją uwagę na zagrożeniach współczesnego im świata, ale nie zapominali o walorach artystycznych prac. Autorami dzieł są m.in. Maurice Pasternak, Jiří Anderle, Paweł Warchoł czy Józef Szajna. Pracom prezentowanym na wystawie towarzyszą teksty – fragmenty wypowiedzi członków jury, krytyków sztuki i artystów biorących udział w Triennale. Część z nich – mówiąca o pokoju, czy też raczej niepokoju na świecie – mimo upływu lat wciąż jest zaskakująco aktualna.


  Kuratorzy: Danuta Olesiuk, Lechosław Lameński
  Termin wystawy: 30.09 – 8.11.2015
  Miejsce prezentacji: Muzeum Lubelskie na Zamku
  Wersja językowa: polska

 • Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie na Majdanku

  Rozwiń poniżej

  Mimo historycznego znaczenia, jakie przypisuje się wysiedleniom Polaków w okresie okupacji niemieckiej, tematyka ta rzadko bywa podejmowana w działalności polskich muzeów martyrologicznych. Wystawa „Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie na Majdanku” jako jedyna w ostatnich latach realizacja muzealna popularyzowała wiedzę o akcji wysiedleńczej na Zamojszczyźnie w 1943 r.

  Po pełnym powiększeniu użyj klawiszy strzałek, aby zmienić obraz oraz klawisza ESC, aby zamknąć powiększenie

  • Powiększ obraz: Wystawa czasowa "Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie na Majdanku"
  • Powiększ obraz: Wystawa czasowa "Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie na Majdanku"
  • Powiększ obraz: Wystawa czasowa "Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie na Majdanku"
  • Powiększ obraz: Wystawa czasowa "Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie na Majdanku"
  • Powiększ obraz: Wystawa czasowa "Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie na Majdanku"
  • Powiększ obraz: Wystawa czasowa "Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie na Majdanku"
  • Powiększ obraz: Wystawa czasowa "Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie na Majdanku"
  • Powiększ obraz: Wystawa czasowa "Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie na Majdanku"
  • Powiększ obraz: Wystawa czasowa "Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie na Majdanku"
  • Powiększ obraz: Wystawa czasowa "Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie na Majdanku"
  • Powiększ obraz: Wystawa czasowa "Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie na Majdanku"
  • Powiększ obraz: Była więźniarka z Zamojszczyzny Stanisława Kruszewska przy swoim biogramie prezentowanym na wystawie
  • Powiększ obraz: Była więźniarka z Zamojszczyzny Janina Buczek-Różańska przy swoim biogramie prezentowanym na wystawie
  • Powiększ obraz: Byli więźniowie z Zamojszczyzny Janina i Władysław Obirkowie przy swoich biogramach prezentowanych na wystawie
  • Powiększ obraz: Wystawa czasowa "Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie na Majdanku"
  • Powiększ obraz: Wystawa czasowa "Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie na Majdanku"
  • Powiększ obraz: Wystawa czasowa "Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie na Majdanku"
  • Pokaż powiększenie powyżej: Wystawa czasowa "Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie na Majdanku"
  • Pokaż powiększenie powyżej: Wystawa czasowa "Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie na Majdanku"
  • Pokaż powiększenie powyżej: Wystawa czasowa "Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie na Majdanku"
  • Pokaż powiększenie powyżej: Wystawa czasowa "Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie na Majdanku"
  • Pokaż powiększenie powyżej: Wystawa czasowa "Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie na Majdanku"
  • Pokaż powiększenie powyżej: Wystawa czasowa "Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie na Majdanku"
  • Pokaż powiększenie powyżej: Wystawa czasowa "Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie na Majdanku"
  • Pokaż powiększenie powyżej: Wystawa czasowa "Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie na Majdanku"
  • Pokaż powiększenie powyżej: Wystawa czasowa "Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie na Majdanku"
  • Pokaż powiększenie powyżej: Wystawa czasowa "Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie na Majdanku"
  • Pokaż powiększenie powyżej: Wystawa czasowa "Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie na Majdanku"
  • Pokaż powiększenie powyżej: Była więźniarka z Zamojszczyzny Stanisława Kruszewska przy swoim biogramie prezentowanym na wystawie
  • Pokaż powiększenie powyżej: Była więźniarka z Zamojszczyzny Janina Buczek-Różańska przy swoim biogramie prezentowanym na wystawie
  • Pokaż powiększenie powyżej: Byli więźniowie z Zamojszczyzny Janina i Władysław Obirkowie przy swoich biogramach prezentowanych na wystawie
  • Pokaż powiększenie powyżej: Wystawa czasowa "Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie na Majdanku"
  • Pokaż powiększenie powyżej: Wystawa czasowa "Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie na Majdanku"
  • Pokaż powiększenie powyżej: Wystawa czasowa "Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie na Majdanku"

  Ekspozycja została zorganizowana przez Państwowe Muzeum na Majdanku w 70. rocznicę deportacji mieszkańców powiatów zamojskiego, biłgorajskiego i tomaszowskiego do obozu koncentracyjnego KL Lublin. Przywracała pamięć o ludziach i zdarzeniach będących istotnym, lecz często zapomnianym elementem historii niemieckiej okupacji Polski.

  Ekspozycja „Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie na Majdanku” została zorganizowana w historycznej przestrzeni baraku obozowego, którego wnętrze dostosowano do nowoczesnych standardów wystawienniczych. Zaprezentowano 180 muzealiów, 26 audiowizualnych relacji świadków historii, 240 dokumentów i fotografii. Dzięki realizacji prac adaptacyjnych pokazane na wystawie muzealia i archiwalia po raz pierwszy w dziejach Państwowego Muzeum na Majdanku zostały udostępnione zwiedzającym w warunkach umożliwiających całoroczną ekspozycję. Była to również pierwsza wystawa, na której w szerokim zakresie wykorzystano gabloty i systemy wystawiennicze wysokiej klasy oraz nowoczesne urządzenia multimedialne.

  Scenariusz: Krzysztof Banach, Marta Grudzińska i Anna Wójcik
  Opracowanie graficzne: Izabela Tomasiewicz
  Termin wystawy: 22.07.2013 – 31.05.2014
  Miejsce prezentacji: barak nr 62
  Wersje językowe: polska, angielska

 • Błogosławieni z Majdanka – ks. Roman Archutowski i ks. Emilian Kowcz

  Rozwiń poniżej

  Na dziewięciu planszach przedstawiamy biogramy obu duchownych ilustrowane fotografiami i dokumentami archiwalnymi oraz fragmenty relacji przybliżające życie i działalność duszpasterską błogosławionych księży, ale i świadczące o ich pobycie w obozie koncentracyjnym na Majdanku, m.in. identyfikator obozowy z numerem więźniarskim Emiliana Kowcza.

  Po pełnym powiększeniu użyj klawiszy strzałek, aby zmienić obraz oraz klawisza ESC, aby zamknąć powiększenie

  • Powiększ obraz: Błogosławieni z Majdanka – ks. Roman Archutowski i ks. Emilian Kowcz
  • Powiększ obraz: Błogosławieni z Majdanka – ks. Roman Archutowski i ks. Emilian Kowcz. Plansza wystawy
  • Powiększ obraz: Błogosławieni z Majdanka – ks. Roman Archutowski i ks. Emilian Kowcz. Plansza wystawy
  • Powiększ obraz: Błogosławieni z Majdanka – ks. Roman Archutowski i ks. Emilian Kowcz. Plansza wystawy
  • Powiększ obraz: Błogosławieni z Majdanka – ks. Roman Archutowski i ks. Emilian Kowcz. Plansza wystawy
  • Powiększ obraz: Otwarcie wystawy "Błogosławieni z Majdanka – ks. Roman Archutowski i ks. Emilian Kowcz"
  • Powiększ obraz: Otwarcie wystawy "Błogosławieni z Majdanka – ks. Roman Archutowski i ks. Emilian Kowcz"
  • Pokaż powiększenie powyżej: Błogosławieni z Majdanka – ks. Roman Archutowski i ks. Emilian Kowcz
  • Pokaż powiększenie powyżej: Błogosławieni z Majdanka – ks. Roman Archutowski i ks. Emilian Kowcz. Plansza wystawy
  • Pokaż powiększenie powyżej: Błogosławieni z Majdanka – ks. Roman Archutowski i ks. Emilian Kowcz. Plansza wystawy
  • Pokaż powiększenie powyżej: Błogosławieni z Majdanka – ks. Roman Archutowski i ks. Emilian Kowcz. Plansza wystawy
  • Pokaż powiększenie powyżej: Błogosławieni z Majdanka – ks. Roman Archutowski i ks. Emilian Kowcz. Plansza wystawy
  • Pokaż powiększenie powyżej: Otwarcie wystawy "Błogosławieni z Majdanka – ks. Roman Archutowski i ks. Emilian Kowcz"
  • Pokaż powiększenie powyżej: Otwarcie wystawy "Błogosławieni z Majdanka – ks. Roman Archutowski i ks. Emilian Kowcz"

  Hitlerowski terror i prześladowania duchowieństwa rozpoczęły się z chwilą wybuchu II wojny światowej. Głównymi przyczynami aresztowań księży i zakonników były oskarżenia o działalność patriotyczno-polityczną oraz udział w różnych formach pracy konspiracyjnej.

  Duchownych z reguły po kilku tygodniach pobytu w gestapowskich więzieniach kierowano do obozów koncentracyjnych. Za drutami Majdanka przebywali duchowni różnych wyznań, w tym księża katoliccy. Znamy nazwiska zaledwie kilku z nich. Mimo uwięzienia pełnili posługę duszpasterską wśród współwięźniów różnej wiary i narodowości. Wśród więźniów dominowali wyznawcy judaizmu i chrześcijanie (katolicy, prawosławni, protestanci, badacze Pisma Świętego). Dla wielu z nich ważnym czynnikiem ułatwiającym przeżycie piekła obozu oraz zachowanie własnej godności była wiara i praktyki religijne. W obozie koncentracyjnym na Majdanku, podobnie jak w innych obozach praktyki religijne wszystkich wyznań były zabronione. Mimo zakazów, przejawy religijności wśród więźniów były powszechne. W niektórych blokach dzień zaczynał się i kończył wspólną modlitwą oraz śpiewem religijnej pieśni. W miarę możliwości więźniowie starali się obchodzić święta religijne – zwłaszcza Boże Narodzenie i Wielkanoc.

  Celem prezentowanej wystawy jest upamiętnienie losów dwóch kapłanów – byłych więźniów obozu koncentracyjnego na Majdanku wyniesionych na ołtarze przez papieża Jana Pawła II: polskiego księdza katolickiego Romana Archutowskiego oraz ukraińskiego duchownego grekokatolickiego Emiliana Kowcza.

  Obaj kapłani zapisali się we wspomnieniach współwięźniów jako ci, którzy pokładając ufność w Bogu nawet w obliczu tragicznych warunków obozowych zachowali godność człowieka i kapłana, dodawali otuchy tym, którzy stracili nadzieję na przetrwanie, pocieszali załamanych. W tajemnicy przed obozowymi władzami odprawiali msze święte, organizowali potajemne modlitwy i spowiedź, a nawet udzielali komunii świętej i ostatniego namaszczenia.

  Ekspozycji towarzyszy broszura przygotowana w wersji polsko-angielskiej.

  Scenariusz: Anna Wójtowicz
  Projekt graficzny: Krzysztof Kokowicz
  Termin wystawy: 22.03–15.09.2013 oraz 11.07.2016–...
  Miejsce prezentacji: Centrum Obsługi Zwiedzających PMM
  Wersja językowa: polsko-angielska
  Istnieje możliwość wypożyczenia wystawy.

 • Wystawa pokonkursowa projektów nowego muzeum w Sobiborze

  Rozwiń poniżej

  Wystawa projektów nadesłanych na konkurs na opracowanie nowej ideowo-artystycznej koncepcji architektoniczno-krajobrazowej miejsca pamięci na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Sobiborze.

  Po pełnym powiększeniu użyj klawiszy strzałek, aby zmienić obraz oraz klawisza ESC, aby zamknąć powiększenie

  • Powiększ obraz: Wystawa pokonkursowa projektów nowego muzeum w Sobiborze
  • Powiększ obraz: Wystawa pokonkursowa projektów nowego muzeum w Sobiborze
  • Powiększ obraz: Wystawa pokonkursowa projektów nowego muzeum w Sobiborze
  • Powiększ obraz: Wystawa pokonkursowa projektów nowego muzeum w Sobiborze
  • Powiększ obraz: Wystawa pokonkursowa projektów nowego muzeum w Sobiborze
  • Powiększ obraz: Wystawa pokonkursowa projektów nowego muzeum w Sobiborze
  • Powiększ obraz: Wystawa pokonkursowa projektów nowego muzeum w Sobiborze
  • Powiększ obraz: Wystawa pokonkursowa projektów nowego muzeum w Sobiborze
  • Powiększ obraz: Wystawa pokonkursowa projektów nowego muzeum w Sobiborze
  • Pokaż powiększenie powyżej: Wystawa pokonkursowa projektów nowego muzeum w Sobiborze
  • Pokaż powiększenie powyżej: Wystawa pokonkursowa projektów nowego muzeum w Sobiborze
  • Pokaż powiększenie powyżej: Wystawa pokonkursowa projektów nowego muzeum w Sobiborze
  • Pokaż powiększenie powyżej: Wystawa pokonkursowa projektów nowego muzeum w Sobiborze
  • Pokaż powiększenie powyżej: Wystawa pokonkursowa projektów nowego muzeum w Sobiborze
  • Pokaż powiększenie powyżej: Wystawa pokonkursowa projektów nowego muzeum w Sobiborze
  • Pokaż powiększenie powyżej: Wystawa pokonkursowa projektów nowego muzeum w Sobiborze
  • Pokaż powiększenie powyżej: Wystawa pokonkursowa projektów nowego muzeum w Sobiborze
  • Pokaż powiększenie powyżej: Wystawa pokonkursowa projektów nowego muzeum w Sobiborze

  Na wystawie zaprezentowane zostały 63 projekty biorące udział w ogłoszonym 18 stycznia 2013 r. konkursie, zorganizowanym przez Państwowe Muzeum na Majdanku we współpracy z Fundacją „Polsko-Niemieckie Pojednanie”. Środki na jego przeprowadzenie pochodziły z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem konkursu było opracowanie koncepcji architektonicznej budynku centrum dla zwiedzających oraz koncepcji zagospodarowania przestrzennego terenu byłego obozu w Sobiborze. Do udziału dopuszczono 111 zespołów, spośród których projekty nadesłało 63 uczestników. Sąd konkursowy pod przewodnictwem prof. Andrzeja Kadłuczki przyznał trzy nagrody główne oraz jedno wyróżnienie. Więcej o nagrodzonych projektach.

  Przez wiele lat po wojnie miejsce byłego obozu zagłady w Sobiorze było zapomniane. Dopiero w latach 60-tych XX w. postanowiono upamiętnić ofiary sobiborskiego ośrodka śmierci. Koncepcję opracował Romuald Dylewski. Postawiono wówczas pomnik autorstwa Mieczysława Weltera: kolumnę symbolizującą komory gazowe oraz figurę kobiety z dzieckiem. W miejscu masowych grobów powstał symboliczny kopiec, a w sąsiedztwie byłej bocznicy obozowej wybudowano ścianę z pamiątkową tablicą informacyjną, której treść w następnych latach zmodyfikowano. Od 2012 r. miejsce pamięci w Sobiborze jest filią Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie.

  Organizatorzy wystawy: Państwowe Muzeum na Majdanku, Wydział Budownictwa i Architektury, Wschodnie Innowacyjne Centrum Architektury Politechniki Lubelskiej;
  Koordynacja i aranżacja przestrzenna: Krzysztof Banach, Bartłomiej Kwiatkowski
  Termin wystawy: 2–21.10.2013
  Miejsce prezentacji: Wschodnie Innowacyjne Centrum Architektury Politechniki Lubelskiej, ul. Nadbystrzycka 40, Lublin

 • Majdanek w fotografii Leszka Mądzika

  Rozwiń poniżej

  Kolekcja 21 zdjęć wykonanych w Państwowym Muzeum na Majdanku w okresie od stycznia 2010 do kwietnia 2011 roku. Towarzyszą im informacje dotyczące historii KL Lublin i urządzenia przestrzennego Muzeum na Majdanku, a także autorski tekst Leszka Mądzika.

  Po pełnym powiększeniu użyj klawiszy strzałek, aby zmienić obraz oraz klawisza ESC, aby zamknąć powiększenie

  • Powiększ obraz: Wernisaż wystawy „Majdanek w fotografii Leszka Mądzika”
  • Powiększ obraz: Wernisaż wystawy „Majdanek w fotografii Leszka Mądzika”
  • Powiększ obraz: Wernisaż wystawy „Majdanek w fotografii Leszka Mądzika”
  • Powiększ obraz: Wernisaż wystawy „Majdanek w fotografii Leszka Mądzika”, na zdjęciu od lewej: Leszek Mądzik, Danuta Olesiuk, Beata Siwek-Ciupak
  • Powiększ obraz: Leszek Mądzik
  • Powiększ obraz: Wernisaż wystawy „Majdanek w fotografii Leszka Mądzika”
  • Powiększ obraz: Wernisaż wystawy „Majdanek w fotografii Leszka Mądzika”
  • Powiększ obraz: Wernisaż wystawy „Majdanek w fotografii Leszka Mądzika”
  • Powiększ obraz: Wernisaż wystawy „Majdanek w fotografii Leszka Mądzika”
  • Powiększ obraz: Wernisaż wystawy „Majdanek w fotografii Leszka Mądzika”
  • Pokaż powiększenie powyżej: Wernisaż wystawy „Majdanek w fotografii Leszka Mądzika”
  • Pokaż powiększenie powyżej: Wernisaż wystawy „Majdanek w fotografii Leszka Mądzika”
  • Pokaż powiększenie powyżej: Wernisaż wystawy „Majdanek w fotografii Leszka Mądzika”
  • Pokaż powiększenie powyżej: Wernisaż wystawy „Majdanek w fotografii Leszka Mądzika”, na zdjęciu od lewej: Leszek Mądzik, Danuta Olesiuk, Beata Siwek-Ciupak
  • Pokaż powiększenie powyżej: Leszek Mądzik
  • Pokaż powiększenie powyżej: Wernisaż wystawy „Majdanek w fotografii Leszka Mądzika”
  • Pokaż powiększenie powyżej: Wernisaż wystawy „Majdanek w fotografii Leszka Mądzika”
  • Pokaż powiększenie powyżej: Wernisaż wystawy „Majdanek w fotografii Leszka Mądzika”
  • Pokaż powiększenie powyżej: Wernisaż wystawy „Majdanek w fotografii Leszka Mądzika”
  • Pokaż powiększenie powyżej: Wernisaż wystawy „Majdanek w fotografii Leszka Mądzika”

  Po pełnym powiększeniu użyj klawiszy strzałek, aby zmienić obraz oraz klawisza ESC, aby zamknąć powiększenie

  • Powiększ obraz: Promocja albumu „Majdanek w fotografii Leszka Mądzika”
  • Powiększ obraz: Promocja albumu „Majdanek w fotografii Leszka Mądzika”
  • Powiększ obraz: Promocja albumu „Majdanek w fotografii Leszka Mądzika”
  • Powiększ obraz: Promocja albumu „Majdanek w fotografii Leszka Mądzika”
  • Powiększ obraz: Promocja albumu „Majdanek w fotografii Leszka Mądzika”, Bogdan Białek
  • Powiększ obraz: Promocja albumu „Majdanek w fotografii Leszka Mądzika”
  • Powiększ obraz: Promocja albumu „Majdanek w fotografii Leszka Mądzika”
  • Powiększ obraz: Promocja albumu „Majdanek w fotografii Leszka Mądzika”
  • Pokaż powiększenie powyżej: Promocja albumu „Majdanek w fotografii Leszka Mądzika”
  • Pokaż powiększenie powyżej: Promocja albumu „Majdanek w fotografii Leszka Mądzika”
  • Pokaż powiększenie powyżej: Promocja albumu „Majdanek w fotografii Leszka Mądzika”
  • Pokaż powiększenie powyżej: Promocja albumu „Majdanek w fotografii Leszka Mądzika”
  • Pokaż powiększenie powyżej: Promocja albumu „Majdanek w fotografii Leszka Mądzika”, Bogdan Białek
  • Pokaż powiększenie powyżej: Promocja albumu „Majdanek w fotografii Leszka Mądzika”
  • Pokaż powiększenie powyżej: Promocja albumu „Majdanek w fotografii Leszka Mądzika”
  • Pokaż powiększenie powyżej: Promocja albumu „Majdanek w fotografii Leszka Mądzika”

  Scenariusz wystawy: Danuta Olesiuk
  Opracowanie graficzne: Krzysztof Kokowicz
  Termin wystawy: 18.09–1.10.2012
  Miejsce prezentacji: Plac Litewski, Lublin  Leszek Mądzik: Światło dramatu

  Tak jak wtedy światło biegło po ziemi, barakach, drutach – po tym wszystkim, co tworzyło świat ludzi skazanych na śmierć. Tyko teraz już ich nie ma. Wyobraźnia rekonstruuje tragiczne wydarzenia w pozostawionych po owych latach przestrzeniach. Krzyczą one ciszą, bo ich mieszkańcy zamilkli na zawsze. Dzień obnaża to, co zostało, promienie słońca zaglądają do wnętrz, będąc przewodnikiem po tamtych latach.

  Udałem się w moją podróż z aparatem fotograficznym, wierząc, że nie wszystko z tamtego świata pamięć zabrała. Przeczuwam, że detal, faktura też mogą przemówić i tworzyć napięcie, wyzwalać niepokój i oddawać nastrój minionych dramatycznych wydarzeń. Szukałem oszczędności, by nie powiedzieć – ubóstwa, w każdym szczególe czy panoramie obozu.

  Na przedstawionych zdjęciach nie ma człowieka, ale intuicyjnie przeczuwamy jego obecność w świecie pozornie obojętnych przedmiotów, pustych wnętrz. Czas próbuje wymazać swoje działanie. Pokrywa patyną i korozją wszystko, czego dotyka. A że tworzywo jest nietrwałe, niewieczne – obraz fotograficzny zostawi chociażby ślad w pół drogi, ukaże to, co kiedyś nie było wyblakłe, jakkolwiek naznaczone piętnem śmierci. Ona też podświadomie przemawia z obrazów, które pragnąłem utrwalić. W jej odczuciu pomocna będzie wyobraźnia, którą dyskretnie ukierunkowuję pierwszymi zdjęciami.

  Im mniej dosłowności, tym więcej miejsca na wyobraźnię osób oglądających fotografie. Nie było moim celem wykonanie dokumentacji tego uświęconego krwią, potem i śmiercią miejsca, chciałem raczej przedstawić absurd i egzystencjalizm utrwalony pod powieką migawki aparatu. W różnych porach roku odwiedzałem nekropolię, którą był obóz na Majdanku. Każda z nich inaczej ukazywała podły, nieludzki eksperyment. Nawet jednak Natura nie była w stanie uratować, lub choćby ukoić bólu, zamienionego w piekło życia.

  Powodem mojego świadkowania fotografią z miejsc zamkniętych kolczastym drutem i wieżyczką, nieprzypominającą wieżyczki kościelnej, było przekonanie, że pozostawię oto świat przefiltrowany przez doświadczenie, jakie zrodziło się z mojego spotkania z teatrem, świat, który pragnie bez słów i w milczeniu opowiadać o człowieku.  Danuta Olesiuk: Majdanek w fotografii Leszka Mądzika

  Pejzaże z otulonymi śniegiem drewnianymi budynkami, nasuwające skojarzenia z zimowymi krajobrazami Juliana Fałata… Bogactwo odcieni szarości na ścianach pomieszczeń przywołujące wspomnienie wysmakowanych tonacji barwnych z obrazów Jamesa McNeilla Whistlera... Minimalizm i prostota ujęć betonowych brył nawiązujące do środków wyrazu typowych dla sztuki japońskiej… To Majdanek, niemiecki obóz koncentracyjny, na zdjęciach Leszka Mądzika.

  W wyniku kilku sesji fotograficznych powstały obrazy, w których wyczuwa się napięcie wywołane dysonansem między efektownością kadrów a historią sfotografowanych miejsc i obiektów. Były niemiecki obóz koncentracyjny ukazany został oczami artysty, niemniej jednak jest to obiektywna rejestracja zastanej przestrzeni naznaczonej piętnem śmierci.

  Natura łagodzi wizerunek miejsca zbrodni. Światło słońca, odbijające się na pokrytych warstwą lodu słupach ogrodzenia obozowego i rozpraszające się na zaspach śniegu przykrywających dawne place apelowe, skupia uwagę na wizualnej stronie obiektów, wywołując kontrast z prawdziwym ich przeznaczeniem. Drewniane budynki otoczone ogrodzeniem z drutu kolczastego podłączonego do prądu były więzieniem dla tysięcy ludzi, pokryte szarym tynkiem pomieszczenia fryzjerni i łaźni były świadkami pierwszego kontaktu więźniów z obozem, betonowe walce służyły uwięzionym do budowy dróg obozowych...

 • Dowody zbrodni – depozyty pamięci. Konserwacja przedmiotów i dokumentów z obozu koncentracyjnego na Majdanku

  Rozwiń poniżej

  Wystawa prezentuje przykłady zabiegów konserwatorskich wykonanych na obiektach na podłożu papierowym, pochodzących ze zbiorów Państwowego Muzeum na Majdanku. Dokumentacja fotograficzna pokazuje stan, w jakim znajdowały się przed ingerencją konserwatora dokumenty z kancelarii obozowej, dokumenty prywatne więźniów, modlitewniki. Obok przedstawiono zdjęcia tych samych przedmiotów po zabiegach konserwatorskich, wykonanych przez pracownię konserwacji dzieł sztuki Małgorzaty i Wiesława Faberów z Warszawy.

  Po pełnym powiększeniu użyj klawiszy strzałek, aby zmienić obraz oraz klawisza ESC, aby zamknąć powiększenie

  • Powiększ obraz: Plansza wystawy „Dowody zbrodni – depozyty pamięci. Konserwacja przedmiotów ...”
  • Powiększ obraz: Plansza wystawy „Dowody zbrodni – depozyty pamięci. Konserwacja przedmiotów ...”
  • Powiększ obraz: Plansza wystawy „Dowody zbrodni – depozyty pamięci. Konserwacja przedmiotów ...”
  • Powiększ obraz: Plansza wystawy „Dowody zbrodni – depozyty pamięci. Konserwacja przedmiotów ...”
  • Powiększ obraz: Dowody zbrodni – depozyty pamięci. Konserwacja przedmiotów i dokumentów z obozu koncentracyjnego na Majdanku
  • Powiększ obraz: Dowody zbrodni – depozyty pamięci. Konserwacja przedmiotów i dokumentów z obozu koncentracyjnego na Majdanku
  • Pokaż powiększenie powyżej: Plansza wystawy „Dowody zbrodni – depozyty pamięci. Konserwacja przedmiotów ...”
  • Pokaż powiększenie powyżej: Plansza wystawy „Dowody zbrodni – depozyty pamięci. Konserwacja przedmiotów ...”
  • Pokaż powiększenie powyżej: Plansza wystawy „Dowody zbrodni – depozyty pamięci. Konserwacja przedmiotów ...”
  • Pokaż powiększenie powyżej: Plansza wystawy „Dowody zbrodni – depozyty pamięci. Konserwacja przedmiotów ...”
  • Pokaż powiększenie powyżej: Dowody zbrodni – depozyty pamięci. Konserwacja przedmiotów i dokumentów z obozu koncentracyjnego na Majdanku
  • Pokaż powiększenie powyżej: Dowody zbrodni – depozyty pamięci. Konserwacja przedmiotów i dokumentów z obozu koncentracyjnego na Majdanku

  Konserwacja przedmiotów i dokumentów pochodzących z obozu koncentracyjnego na Majdanku jest zadaniem bardzo trudnym i wymagającym rozważnych decyzji konserwatorskich. Spowodowane jest to specyfiką obiektów, które z przedmiotów codziennych zamieniły się w dowody historii. Wymusza to zachowanie szczególnej ostrożności przy ingerencji w obiekt, by nie zatrzeć i nie zniekształcić śladów tragicznych losów, jakie były ich udziałem. Wystawa ma na celu przedstawienie historii prac konserwatorskich przeprowadzonych w ciągu sześćdziesięciu lat funkcjonowania Muzeum, obecnych problemów dotyczących zachowania reliktów obozowych, a także wielkiej odpowiedzialności, jaka spoczywa na konserwatorach zabytków.

  Ważnym uzupełnieniem wystawy była ekspozycja, dostępna wyłącznie w czasie Dni Majdanka 2009, oryginalnych dokumentów, zarówno tych po zabiegach konserwatorskich, jak też tych, które dopiero czekają na kosztowną konserwację.

  Ekspozycji towarzyszy katalog przygotowany w wersji polsko-angielskiej.

  Kurator wystawy: Danuta Olesiuk
  Opracowanie graficzne: Krzysztof Kokowicz
  Termin wystawy: 2009–2010
  Miejsce ekspozycji: Centrum Obsługi Zwiedzających
  Wersja językowa: polska/angielska

Społeczności

Newsletter

polski

english