rozwiń menu główne

Archiwum wystaw czasowych

 • „Stara śpiewka antywojenna” – obraz wojny widzianej oczami artystów ludowych

  Zwiń poniżej

  Wojna, jej przyczyny i następstwa: okrucieństwo, cierpienie, rozstanie, strach, rozpacz, śmierć; a przy tym pragnienie pokoju, szczęścia, ładu i miru domowego – to wiodąca tematyka dwunastu obrazów na szkle autorstwa Zdzisława Walczaka i Janiny Walczak-Budzicz z domu Jarosz. Artyści pochodzący z Zakopanego są znanymi twórcami ludowymi, orędownikami zróżnicowanej tradycji folklorystycznej Podhala.

  Po pełnym powiększeniu użyj klawiszy strzałek, aby zmienić obraz oraz klawisza ESC, aby zamknąć powiększenie

  • Powiększ obraz: Stara śpiewka antywojenna
  • Powiększ obraz: Stara śpiewka antywojenna
  • Pokaż powiększenie powyżej: Stara śpiewka antywojenna
  • Pokaż powiększenie powyżej: Stara śpiewka antywojenna

  Prezentowane na wystawie prace zostały nadesłane na organizowaną w 1986 r. przez Państwowe Muzeum na Majdanku i Zarząd Główny Stowarzyszenia Twórców Ludowych ogólnopolską wystawę „Przeciw wojnie”. Stanowią część bogatej kolekcji sztuki współczesnej o tematyce martyrologicznej i antywojennej Państwowego Muzeum na Majdanku.

  Opracowanie: Marta Jabłońska
  Tłumaczenie: Jolanta Laskowska, Lech Remiszewski
  Redakcja i korekta: Dorota Niedziałkowska, Emilia Skowron
  Opracowanie plastyczne: Izabela Tomasiewicz
  Czas i miejsce prezentacji: 31.08.–25.09.2019 (Centrum Obsługi Zwiedzających)

 • Zostawili po sobie...

  Rozwiń poniżej

  Od 75 lat do Archiwum Państwowego Muzeum na Majdanku trafiają niezwykłe i wzruszające pamiątki po ludziach przetrzymywanych w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym. Byli więźniowie lub ich rodziny przekazują pod opiekę Muzeum najcenniejsze rodzinne skarby będące dowodami przebywania w obozie, a nawet tragicznej śmierci osadzonych KL Lublin.

  Po pełnym powiększeniu użyj klawiszy strzałek, aby zmienić obraz oraz klawisza ESC, aby zamknąć powiększenie

  • Powiększ obraz: Zostawili po sobie...
  • Powiększ obraz: Zostawili po sobie...
  • Powiększ obraz: Zostawili po sobie...
  • Powiększ obraz: Zostawili po sobie...
  • Powiększ obraz: Zostawili po sobie...
  • Pokaż powiększenie powyżej: Zostawili po sobie...
  • Pokaż powiększenie powyżej: Zostawili po sobie...
  • Pokaż powiększenie powyżej: Zostawili po sobie...
  • Pokaż powiększenie powyżej: Zostawili po sobie...
  • Pokaż powiększenie powyżej: Zostawili po sobie...

  Wyjątkową częścią muzealnych zbiorów są również dokumenty, osobiste drobiazgi i zdjęcia z czasów przedwojennych oraz powojennych. Po wstępnym zabezpieczeniu, a także pieczołowitej konserwacji stają się cennymi eksponatami wykorzystywanymi na ekspozycjach i zajęciach edukacyjnych. Dzięki nim historia uwięzionych staje się bardziej kompletna, zarówno dla badaczy, jak i odbiorców przekazu muzealnego.

  Od kilku lat Muzeum prezentuje sylwetki więźniów w ramach cyklu „Majdanek w pamięci rodzinnej”. Podczas tych spotkań ich rodziny nierzadko decydują się przekazać nam bezcenne pamiątki. Tylko w latach 2017–2018 podarowano Muzeum ponad 1000 oryginalnych dokumentów, fotografii i artefaktów. Wśród nich były m.in. dary od bliskich: Antoniny Grygowej, znanej lubelskiej działaczki niosącej pomoc osadzonym; Stefanii Perzanowskiej, lekarki i twórczyni rewiru (obozowego szpitala) dla kobiet; Jana Klonowskiego, lekarza, który jako więzień Majdanka organizował obozową aptekę i Kurta Wojciecha Szczudły, nauczyciela i tłumacza. O tych wyjątkowych ludziach opowiada niniejsza wystawa.


  Opracowanie wystawy: Joanna Cieślik, Anna Wójcik, Marta Grudzińska, Izabela Tomasiewicz, Dorota Niedziałkowska
  Redakcja i korekta: Dorota Niedziałkowska, Emilia Skowron
  Tłumaczenie: Lech Remiszewski
  Opracowanie plastyczne: Izabela Tomasiewicz
  Wersja językowa: polska, angielska
  Miejsce: Centrum Obsługi Zwiedzających
  Czas prezentacji: od 20.07 – 25.08.2019

 • Przestrzeń pamięci. Topografia KL Lublin a teren Państwowego Muzeum na Majdanku

  Rozwiń poniżej

  Prawie 75 lat po likwidacji obozu badania dotyczące jego topografii wciąż nie są zakończone. Źródła archiwalne zawierają często sprzeczne lub nieprecyzyjne informacje, zaś terenowa weryfikacja badań nie jest w pełni możliwa, gdyż znaczną część byłego obozu pochłonęło rozwijające się miasto.

  Po pełnym powiększeniu użyj klawiszy strzałek, aby zmienić obraz oraz klawisza ESC, aby zamknąć powiększenie

  • Powiększ obraz: Przestrzeń pamięci. Wystawa czasowa
  • Powiększ obraz: Przestrzeń pamięci. Wystawa czasowa
  • Powiększ obraz: Przestrzeń pamięci. Wystawa czasowa
  • Powiększ obraz: Przestrzeń pamięci. Wystawa czasowa
  • Powiększ obraz: Przestrzeń pamięci. Wystawa czasowa
  • Powiększ obraz: Przestrzeń pamięci. Wystawa czasowa
  • Pokaż powiększenie powyżej: Przestrzeń pamięci. Wystawa czasowa
  • Pokaż powiększenie powyżej: Przestrzeń pamięci. Wystawa czasowa
  • Pokaż powiększenie powyżej: Przestrzeń pamięci. Wystawa czasowa
  • Pokaż powiększenie powyżej: Przestrzeń pamięci. Wystawa czasowa
  • Pokaż powiększenie powyżej: Przestrzeń pamięci. Wystawa czasowa
  • Pokaż powiększenie powyżej: Przestrzeń pamięci. Wystawa czasowa

  Znajdujące się w zbiorach PMM plany i mapy, zarówno te opracowane przez Niemców w czasie budowy KL Lublin, jak i związane z powojenną działalnością muzeum, pozwalają jednak na zilustrowanie przekształceń topografii Majdanka od początku istnienia obozu, przez jego likwidację, aż do czasów współczesnych. Pomaga to zrozumieć, dlaczego doszło do zniszczenia części historycznej substancji budowlanej oraz które jej elementy zachowano w przestrzennym ukształtowaniu miejsca pamięci.

  Jesienią 1941 r. na wschodnim przedmieściu okupowanego Lublina Niemcy rozpoczęli budowę obozu koncentracyjnego. W ciągu kolejnych niespełna trzech lat przez Konzentrationslager Lublin przeszło ok. 150 tys. Żydów, Polaków, obywateli Związku Radzieckiego oraz innych grup więźniów. Łącznie życie straciło tu ok. 80 tys. osób. Przez cały okres istnienia, aż do likwidacji 22 lipca 1944 r., obóz podlegał systematycznej rozbudowie oraz zmianom planistycznym, które ściśle związane były z polityką gospodarczą, eksterminacyjną i militarną nazistowskich Niemiec na okupowanej Lubelszczyźnie.

  Przestrzeń, którą w czasie wojny zajmował obóz, zmieniała się również po wyzwoleniu Lublina spod okupacji niemieckiej i utworzeniu w listopadzie 1944 r. Państwowego Muzeum na Majdanku (PMM). Współczesny krajobraz muzeum nie obejmuje całości terenu byłego KL Lublin i jest wypadkową kilku powojennych koncepcji jego zagospodarowania.


  Zawartość wystawy: 13 map i planów, 22 fotografie i dokumenty, 14 wizualizacji techniką akwarelową.
  Format: 16 paneli 125 x 250 cm  Otwarcie wystawy 29.09.2018

  Scenariusz wystawy: Krzysztof A. Tarkowski, Lech Remiszewski
  Tłumaczenie: Witold Wojtaszko
  Opracowanie plastyczne: Izabela Tomasiewicz
  Wersja językowa: polska, angielska
  Miejsce: Centrum Obsługi Zwiedzających
  Czas prezentacji: od 29.09.2018 – ...

 • To były Dni Majdanka. Historia wydarzeń muzealnych 1945–2015

  Rozwiń poniżej

  Dni Majdanka to wydarzenie o tradycji niemal tak długiej, jak historia Państwowego Muzeum na Majdanku. Po raz pierwszy zostały zorganizowane we wrześniu 1945 roku. Idea imprezy zrodziła się w środowisku byłych więźniów Majdanka i szybko zdobyła społeczne poparcie. W komitecie organizacyjnym uroczystości znaleźli się ponadto ludzie świata kultury i nauki, reprezentanci władz lokalnych i organizacji społecznych Lublina. Powołane do życia w listopadzie 1945 roku Towarzystwo Opieki nad Majdankiem na wiele lat przejęło rolę głównego organizatora imprezy i było wsparciem dla funkcjonującego od jesieni 1944 roku Muzeum na Majdanku.

  Po pełnym powiększeniu użyj klawiszy strzałek, aby zmienić obraz oraz klawisza ESC, aby zamknąć powiększenie

  • Powiększ obraz: "To były Dni Majdanka" - otwarcie nowej wystawy
  • Powiększ obraz: "To były Dni Majdanka" - otwarcie nowej wystawy
  • Powiększ obraz: "To były Dni Majdanka" - otwarcie nowej wystawy
  • Powiększ obraz: "To były Dni Majdanka" - otwarcie nowej wystawy
  • Powiększ obraz: "To były Dni Majdanka" - otwarcie nowej wystawy
  • Powiększ obraz: "To były Dni Majdanka" - otwarcie nowej wystawy
  • Powiększ obraz: "To były Dni Majdanka" - otwarcie nowej wystawy
  • Powiększ obraz: "To były Dni Majdanka" - otwarcie nowej wystawy
  • Powiększ obraz: "To były Dni Majdanka" - otwarcie nowej wystawy
  • Pokaż powiększenie powyżej: "To były Dni Majdanka" - otwarcie nowej wystawy
  • Pokaż powiększenie powyżej: "To były Dni Majdanka" - otwarcie nowej wystawy
  • Pokaż powiększenie powyżej: "To były Dni Majdanka" - otwarcie nowej wystawy
  • Pokaż powiększenie powyżej: "To były Dni Majdanka" - otwarcie nowej wystawy
  • Pokaż powiększenie powyżej: "To były Dni Majdanka" - otwarcie nowej wystawy
  • Pokaż powiększenie powyżej: "To były Dni Majdanka" - otwarcie nowej wystawy
  • Pokaż powiększenie powyżej: "To były Dni Majdanka" - otwarcie nowej wystawy
  • Pokaż powiększenie powyżej: "To były Dni Majdanka" - otwarcie nowej wystawy
  • Pokaż powiększenie powyżej: "To były Dni Majdanka" - otwarcie nowej wystawy

  Dni Majdanka miały służyć przede wszystkim utrwalaniu pamięci o ofiarach obozu, ale też być okazją do upowszechniania wiedzy o II wojnie światowej. Główna ceremonia odbywała się zatem zawsze na Majdanku, ale w ramach imprezy w całym kraju organizowano spotkania z byłymi więźniami, wyświetlano filmy i prezentowano wystawy o tematyce wojennej.

  Formuła Dni Majdanka ulegała przeobrażeniom w zależności od klimatu politycznego w Polsce: począwszy od uroczystości o charakterze patriotyczno-religijnym w latach 40. XX wieku, poprzez masowe wiece i manifestacje w epoce głębokiego PRL-u, po współcześnie organizowane merytoryczne spotkania poświęcone ważnym zagadnieniom muzealnym.

  Wystawa zrealizowana na podstawie bogatego materiału źródłowego dokumentującego działalność Muzeum oraz Towarzystwa Opieki nad Majdankiem przedstawia zarys dziejów imprezy do jubileuszowego 2015 roku, w którym zorganizowano je po raz ostatni. Dni Majdanka przeszły do historii jako jedno z najbardziej rozpoznawalnych cyklicznych wydarzeń muzealnych, w którym przez siedem dekad uczestniczyło kilka pokoleń Polaków.

  Koncepcja i scenariusz: Anna Wójcik, Joanna Cieślik
  Redakcja i korekta: Dorota Niedziałkowska
  Projekt graficzny: Izabela Tomasiewicz
  Tłumaczenie: Witold Wojtaszko, Lech Remiszewski
  Materiały archiwalne: Państwowe Muzeum na Majdanku
  Miejsce: przy Centrum Obsługi Zwiedzających
  Czas prezentacji: 29.09.2017 – 25.05.2019

 • Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie na Majdanku. Edycja 2018

  Rozwiń poniżej

  W lecie 2018 r. przypada 75. rocznica wysiedlenia polskich rodzin z Zamojszczyzny do niemieckiego obozu koncentracyjnego na Majdanku. Przygotowana z tej okazji wystawa ukazuje tragiczne losy mieszkańców tego regionu osadzonych w KL Lublin w czerwcu i lipcu 1943 r.

  Po pełnym powiększeniu użyj klawiszy strzałek, aby zmienić obraz oraz klawisza ESC, aby zamknąć powiększenie

  • Powiększ obraz: Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie na Majdanku – nowa wystawa czasowa
  • Powiększ obraz: Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie na Majdanku – nowa wystawa czasowa
  • Powiększ obraz: Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie na Majdanku – nowa wystawa czasowa
  • Powiększ obraz: Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie na Majdanku – nowa wystawa czasowa
  • Powiększ obraz: Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie na Majdanku – nowa wystawa czasowa
  • Powiększ obraz: Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie na Majdanku – nowa wystawa czasowa
  • Powiększ obraz: Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie na Majdanku – nowa wystawa czasowa
  • Powiększ obraz: Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie na Majdanku – nowa wystawa czasowa
  • Powiększ obraz: Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie na Majdanku – nowa wystawa czasowa
  • Powiększ obraz: Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie na Majdanku – nowa wystawa czasowa
  • Powiększ obraz: Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie na Majdanku – nowa wystawa czasowa
  • Powiększ obraz: Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie na Majdanku – nowa wystawa czasowa
  • Pokaż powiększenie powyżej: Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie na Majdanku – nowa wystawa czasowa
  • Pokaż powiększenie powyżej: Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie na Majdanku – nowa wystawa czasowa
  • Pokaż powiększenie powyżej: Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie na Majdanku – nowa wystawa czasowa
  • Pokaż powiększenie powyżej: Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie na Majdanku – nowa wystawa czasowa
  • Pokaż powiększenie powyżej: Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie na Majdanku – nowa wystawa czasowa
  • Pokaż powiększenie powyżej: Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie na Majdanku – nowa wystawa czasowa
  • Pokaż powiększenie powyżej: Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie na Majdanku – nowa wystawa czasowa
  • Pokaż powiększenie powyżej: Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie na Majdanku – nowa wystawa czasowa
  • Pokaż powiększenie powyżej: Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie na Majdanku – nowa wystawa czasowa
  • Pokaż powiększenie powyżej: Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie na Majdanku – nowa wystawa czasowa
  • Pokaż powiększenie powyżej: Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie na Majdanku – nowa wystawa czasowa
  • Pokaż powiększenie powyżej: Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie na Majdanku – nowa wystawa czasowa

  Na ekspozycję składają się fotografie archiwalne i dokumenty historyczne, z których wiele pochodzi z prywatnych kolekcji rodzin byłych więźniów Majdanka. Całość dopełniają zdjęcia przedmiotów związanych z pobytem mieszkańców Zamojszczyzny w obozie oraz fragmenty ich wspomnień.

  Zamojszczyzna, południowo-wschodnia część województwa lubelskiego, według władz III Rzeszy miała być pierwszym na wschodzie niemieckim okręgiem osiedleńczym, „germańskim wałem ochronnym” służącym dalszej ekspansji. Region ten, uważany za rdzennie niemiecki, znajdował się na szlaku planowanych arterii komunikacyjnych, łączących w przyszłości Rzeszę z okupowanymi terytoriami Związku Radzieckiego.

  W 1941 r. na terenie Zamojszczyzny rozpoczęto eksperymentalną fazę realizacji tzw. Generalnego Planu Wschodniego (Generalplan Ost). Był to długofalowy program osadnictwa i kolonizacji terytoriów Europy Środkowo-Wschodniej w celu zdobycia „przestrzeni życiowej” dla Niemców. Miał obejmować obszar od Siedmiogrodu aż po kraje nadbałtyckie. Oznaczało to masowe deportacje i przesiedlenia milionów ludzi. Szacuje się, że w latach 1941–1943 wysiedlenia z terenu Zamojszczyzny dotknęły ogółem blisko 100 tysięcy osób.

  Pierwszy etap operacji przeprowadzono w listopadzie 1941 r., kolejny od listopada 1942 do marca 1943 r. Wysiedleńców po badaniach w obozie przesiedleńczym w Zamościu deportowano do KL Auschwitz lub wywożono bezpośrednio na roboty do Rzeszy. Dzieci, które odpowiadały nazistowskim kryteriom rasowym, odbierano rodzicom i poddawano zniemczeniu, natomiast „bezwartościowe rasowo” wysyłano w inne rejony Generalnego Gubernatorstwa.

  Ostatni etap wysiedleń realizowano od 24 czerwca do sierpnia 1943 r. W jego wyniku około 9 tysięcy kobiet, mężczyzn i dzieci z terenu powiatów: zamojskiego, hrubieszowskiego, biłgorajskiego i tomaszowskiego skierowano do KL Lublin.

  Koncepcja i scenariusz: Krzysztof Banach, Marta Grudzińska, Anna Wójcik
  Redakcja i korekta: Dorota Niedziałkowska
  Tłumaczenie: Małgorzata Warmińska, Lech Remiszewski
  Projekt graficzny: Izabela Tomasiewicz
  Wersje językowe: polska, angielska
  Miejsce: Centrum Obsługi Zwiedzających
  Czas prezentacji: 28.04.2018 – 27.09.2018

 • Rysunki na strzępach życia. Zagłada Żydów na Lubelszczyźnie w szkicach Józefa Richtera

  Rozwiń poniżej

  Prezentowana na wystawie kolekcja 18 rysunków Józefa Richtera pochodzących z lat 1942–1944 przedstawia sceny związane z prześladowaniami i eksterminacją Żydów na Lubelszczyźnie. Oprócz działalności obozów pracy w Trawnikach i Lublinie, obozu koncentracyjnego na Majdanku czy obozu zagłady w Sobiborze ich tematyka nawiązuje również do historii gett i innych miejsc zagłady Żydów w dystrykcie lubelskim.

  Po pełnym powiększeniu użyj klawiszy strzałek, aby zmienić obraz oraz klawisza ESC, aby zamknąć powiększenie

  • Powiększ obraz: Rysunki na strępach życia. Zagłada Żydów na Lubelszczyźnie w szkicach Józefa Richtera
  • Pokaż powiększenie powyżej: Rysunki na strępach życia. Zagłada Żydów na Lubelszczyźnie w szkicach Józefa Richtera

  W okresie II wojny światowej Lubelszczyzna stała się areną brutalnej polityki antyżydowskiej realizowanej przez niemieckich okupantów. Jesienią 1939 r. z większości obszaru dawnego województwa lubelskiego utworzono dystrykt lubelski. Został on włączony do Generalnego Gubernatorstwa (GG), jednostki administracyjnej powstałej z części terytorium przedwojennej Polski. Jednym z głównych narzędzi terroru wobec ludności żydowskiej był system różnego rodzaju obozów tworzonych i nadzorowanych przez niemieckie władze policyjne.

  Obozy pracy dla Żydów zaczęły powstawać na Lubelszczyźnie już od końca 1939 r. Z czasem stworzyły one gęstą sieć umożliwiającą eksploatację żydowskich robotników przymusowych. Od jesieni 1941 r. w stolicy dystryktu lubelskiego działał obóz koncentracyjny KL Lublin, zwany potocznie Majdankiem. Pełnił on, między innymi, funkcję głównego rezerwuaru żydowskiej siły roboczej w regionie. Również w Lublinie mieścił się sztab „Aktion Reinhardt” – operacji masowej eksterminacji Żydów w GG realizowanej od marca 1942 r., w obozach zagłady w Bełżcu, Sobiborze i Treblince.

  Prezentowana na wystawie kolekcja 18 rysunków Józefa Richtera pochodzących z lat 1942–1944 przedstawia sceny związane z prześladowaniami i eksterminacją Żydów na Lubelszczyźnie. Oprócz działalności obozów pracy w Trawnikach i Lublinie, obozu koncentracyjnego na Majdanku czy obozu zagłady w Sobiborze ich tematyka nawiązuje również do historii gett i innych miejsc zagłady Żydów w dystrykcie lubelskim.

  Część rysunków Józefa Richtera wykonana została na gazetach i obwieszczeniach okupacyjnych, których kopie również znalazły się na ekspozycji. Owe strzępy okupacyjnej codzienności stanowią tło dla prac ilustrujących zagładę Żydów na Lubelszczyźnie. Dodatkowo zostały one uzupełnione o fragmenty relacji świadków historii oraz komentarz kuratorski.

  Postać i rysunki Józefa Richtera odkryła Miriam Nowicz z Muzeum Bojowników Getta w Izraelu. Oprócz imienia i nazwiska niewiele jednak wiadomo o samym twórcy. Nowicz, która w poszukiwaniu źródeł dokumentujących Holokaust podróżowała po krajach powojennej Europy, kolekcję prac Richtera odnalazła w czasie wizyty w Polsce. Mieszkaniec jednej z wsi w okolicach Chełma, który przechował je do zakończenia wojny, poinformował badaczkę, że autor niezwykłych rysunków dołączył do oddziałów partyzanckich i zginął w potyczce.

  Istnieje wiele hipotez dotyczących tożsamości Józefa Richtera. Najprawdopodobniej pochodził on z okolic Chełma, a w czasie okupacji był zatrudniony jako robotnik kolejowy przy modernizacji linii Dorohusk – Chełm – Lublin. Możliwe, że należał do tak zwanego Baudienstu – niemieckiej Służby Budowlanej przymusowo zatrudniającej Polaków. W życiu codziennym posługiwał się językiem polskim, w którym opisywał na odwrociach swoje prace.

  Datacja gazet i obwieszczeń, na których rysował Richter, pozwala stwierdzić, że tworzył jeszcze wiosną 1944 r., odwzorowując z pamięci obserwowane wcześniej sytuacje. Niezależnie od tego, kim był i czym się zajmował w miejscach prezentowanych wydarzeń, jego prace cechuje współczucie i zrozumienie dla tragizmu losu ofiar Zagłady.

  Część rysunków to sporządzone naprędce zapisy ulotnych wrażeń bezpośredniego świadka. Inne tworzone były w pewnym oddaleniu czasowym od obserwowanych scen. Nie wiadomo, czy autor był wykształcony artystycznie. Z jednej strony jego szkice znamionują pewna prostota i skrótowość, z drugiej – cechuje je dobre opanowanie warsztatu rysownika. Oprócz walorów artystycznych kolekcja prac Józefa Richtera ma niezwykłą wartość dokumentacyjną, unaocznia miejsca i wydarzenia opisywane przez nieliczne ocalałe źródła historyczne.

  Czas ekspozycji: 3.11.2017 – 26.04.2018

 • Świadectwa życia w miejscu zagłady

  Rozwiń poniżej

  Wystawa przedstawia prywatne dokumenty i fotografie znalezione na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego na Majdanku. Wiele z nich należało do Żydów, którzy w ramach „Aktion Reinhardt” zostali przywiezieni do dystryktu lubelskiego, a następnie zamordowani w obozach zagłady w Bełżcu i w Sobiborze oraz w KL Lublin.

  http://www.majdanek.eu/media/photos/images/w/y/s/6/3/wys63bd18a.jpg

  W grupie materiałów znalazło się ponad 2000 dokumentów, takich jak: dowody osobiste, legitymacje służbowe, paszporty, karty okolicznościowe, świadectwa szkolne, zaświadczenia, metryki, pamiętniki i notesy z zapiskami, prywatne listy, korespondencja urzędowa, rachunki za usługi, recepty lekarskie oraz blisko 800 fotografii. Obecnie są one częścią zasobu archiwalnego Muzeum na Majdanku.

  Dokumenty te powstały w różnym czasie, niektóre z nich pochodzą nawet z XIX wieku. Zostały sporządzone w kilku językach, głównie niemieckim, ale także we francuskim, włoskim, czeskim, polskim i angielskim. Dotyczą różnych sfer życia codziennego i dostarczają cennych informacji na temat właścicieli, o tym kim byli ci ludzie, czym się zajmowali oraz skąd pochodzili. Z prywatnej korespondencji dowiadujemy się o relacjach łączących adresatów i nadawców listów. Warto podkreślić, że wiele z nich zostało napisanych do krewnych przetrzymywanych w niemieckich obozach i więzieniach, o czym świadczą stemple cenzury.

  Wystawę uzupełniają fotografie. Na rewersach wielu z nich możemy znaleźć dedykacje wraz z podpisami, które umożliwiły ustalenie tożsamości osób przedstawionych na zdjęciach lub tych, którym zostały one podarowane.

  Poznanie losów właścicieli dokumentów i fotografii było ostatecznie możliwe dopiero po zestawieniu tych materiałów z innymi źródłami, m.in. kartotekami poobozowymi, listami deportacyjnymi i relacjami świadków. Nie zmienia to jednak faktu, że prezentowane archiwalia są dla nas bezcenne. Decyduje o tym przede wszystkim rola jaką spełniają. Kontekst nadany im przez miejsca, w których zostały znalezione, uczynił z nich coś więcej niż tylko źródło wiedzy historycznej. Sprawił bowiem, że stały się one świadectwem istnienia ofiar, symbolem ich cierpienia i jednocześnie dowodem popełnionej na nich zbrodni. Świadectwa te, choć zachowane w niewielkiej liczbie, łączą nas z przeszłością i są nośnikiem pamięci o tych, którzy mieli bezimiennie zginąć.

  Scenariusz i opracowanie materiałów: Anna Wójcik
  Opracowanie graficzne: Izabela Tomasiewicz
  Tłumaczenie: Lech Remiszewski
  Cyfrowa reprodukcja archiwaliów: Magdalena Cieślak, Joanna Cieślik

 • Dzielnice zagłady - wystawa na Starym Mieście w Lublinie

  Rozwiń poniżej

  Wystawa plenerowa „Dzielnice zagłady” prezentowana w 75. rocznicę likwidacji niemieckich gett dla Żydów w Lublinie. Składa się z 15 paneli ustawionych na terenie Starego Miasta – w przestrzeni jednej z dwóch istniejących w okupowanym mieście „żydowskich dzielnic mieszkaniowych”. Na wystawie znalazły się zdjęcia i dokumenty historyczne z archiwów polskich i zagranicznych oraz kolekcji prywatnych, a także fragmenty relacji.

  Po pełnym powiększeniu użyj klawiszy strzałek, aby zmienić obraz oraz klawisza ESC, aby zamknąć powiększenie

  • Powiększ obraz: Wystawa Dzielnice zagłady
  • Powiększ obraz: Mapa zwiedzania wystawy Dzielnice zagłady
  • Powiększ obraz: Jedna z plansz przy Zamku Lubelskim
  • Powiększ obraz: Jedna z plansz na ulicy Grodzkiej
  • Powiększ obraz: Jedna z plansz przy ulicy Kowalskiej
  • Powiększ obraz: Uczestnicy w trakcie oprowadzania po wystawie Dzielnice zagłady
  • Powiększ obraz: Uczestnicy w trakcie oprowadzania po wystawie Dzielnice zagłady
  • Pokaż powiększenie powyżej: Wystawa Dzielnice zagłady
  • Pokaż powiększenie powyżej: Mapa zwiedzania wystawy Dzielnice zagłady
  • Pokaż powiększenie powyżej: Jedna z plansz przy Zamku Lubelskim
  • Pokaż powiększenie powyżej: Jedna z plansz na ulicy Grodzkiej
  • Pokaż powiększenie powyżej: Jedna z plansz przy ulicy Kowalskiej
  • Pokaż powiększenie powyżej: Uczestnicy w trakcie oprowadzania po wystawie Dzielnice zagłady
  • Pokaż powiększenie powyżej: Uczestnicy w trakcie oprowadzania po wystawie Dzielnice zagłady

  W marcu 1941 r. niemieccy okupanci utworzyli w lubelskiej dzielnicy Podzamcze getto dla około 34 tysięcy Żydów. W trakcie jego likwidacji dokonanej w dniach 16 marca–14 kwietnia 1942 r. do obozu zagłady w Bełżcu wywieziono około 28 tysięcy osób. Ocalałych Żydów przeniesiono do nowo utworzonego getta w dzielnicy Majdan Tatarski. Również ono zostało ostatecznie zlikwidowane przez władze okupacyjne 9 listopada 1942 r., zaś jego mieszkańców uśmiercono w obozach na Majdanku i w Sobiborze, a także rozstrzelano w pobliskim lesie krępieckim.

  W okresie istnienia obu gett na ich terenie oraz w powiązanych z nimi niemieckich obozach zginęło łącznie około 40 tysięcy Żydów z Lublina i Lubelszczyzny, przybyszów z Łodzi, Kalisza, Sieradza, Krakowa i Warszawy oraz żydowskich obywateli Czech i Niemiec.

  Koncepcja i scenariusz: Krzysztof Banach
  Redakcja i korekta: Ewa Matłaszewska
  Projekt graficzny: Izabela Tomasiewicz
  Opracowanie materiałów/licencje: Lech Remiszewski
  Konsultacje historyczne: Jakub Chmielewski, Marta Grudzińska
  Tłumaczenie: Witold Wojtaszko

 • Lalki z Majdanka. Wystawa fotograficzna

  Rozwiń poniżej

  W zbiorach Państwowego Muzeum na Majdanku znajduje się szesnaście dziecięcych lalek, które zostały odnalezione głównie na terenie byłego niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego bezpośrednio po jego likwidacji w 1944 roku. Nie znamy ich właścicieli, ale wiemy, że należały one do dzieci, które więzione były w KL Lublin w czasie niemieckiej okupacji. Tal Schwartz to młoda fotograficzka z Izreala, która postanowiła uwiecznić na fotografii lalki ze zbiorów naszego Muzeum.

  Po pełnym powiększeniu użyj klawiszy strzałek, aby zmienić obraz oraz klawisza ESC, aby zamknąć powiększenie

  • Powiększ obraz: „Lalki z Majdanka”- wystawa fotograficzna Tal Shwartz
  • Powiększ obraz: „Lalki z Majdanka”- wystawa fotograficzna Tal Shwartz
  • Powiększ obraz: „Lalki z Majdanka”- wystawa fotograficzna Tal Shwartz
  • Pokaż powiększenie powyżej: „Lalki z Majdanka”- wystawa fotograficzna Tal Shwartz
  • Pokaż powiększenie powyżej: „Lalki z Majdanka”- wystawa fotograficzna Tal Shwartz
  • Pokaż powiększenie powyżej: „Lalki z Majdanka”- wystawa fotograficzna Tal Shwartz

  Czym w istocie jest lalka?

  „Zasadniczą i niewątpliwą prawdą jest, że niewiele wiemy o otaczających nas przedmiotach, a o przedmiocie zwanym lalką wiemy prawdopodobnie jeszcze mniej.

  Lalka odgrywa wielorakie role – może być: źródłem pocieszenia, przyjacielem, wspomnieniem świata zewnętrznego lub odległej osoby, pozostałością rodzinnego domu, upominkiem. Może być wszystkim i niczym.

  W zbiorach Działu Muzealiów Państwowego Muzeum na Majdanku spoczywa szesnaście lalek. Zostały odnalezione na terenie byłego obozu koncentracyjnego po jego likwidacji w 1944 roku. Nic nie wiadomo na temat ich właścicieli.

  Załóżmy, że jednej z osób, do której ona należała, moglibyśmy zadać pytanie: czym dla niej lub dla niego była lalka i co znaczyła. Czy otrzymalibyśmy oczekiwaną odpowiedź? Czy może powinniśmy pozostać otwarci na możliwość, że w każdej lace tkwi jakiś sekret – być może ukryty nawet przed jej właścicielem?

  Po przeniesieniu do zbiorów muzealnych status i przeznaczenie lalek ulegają zmianie – zmagazynowane w pudełku na półce stają się dowodami historycznymi. Każdy najdrobniejszy szczegół podlega skatalogowaniu: złamanie, dziura w sukience, uszkodzona kończyna.

  Fotografując te lalki, starałam się wziąć pod uwagę ich inne funkcje — takie, które w paradoksalny sposób poprzez włączenie do kolekcji muzealnej mogą ulec ukryciu czy zatarciu. Paradoks ten jest prawdopodobnie nieodłącznym elementem fotografiki w ogóle, która sama w istocie jest aktem dokumentowania.

  Jednakże fotografika – przynajmniej na polu badań i archiwistyki – hołduje wartościom obiektywności naukowej i prawdy historycznej. Obiektywność, wraz ze swymi surowymi zasadami i normami, tradycyjnie łączy się z konkretnym rodzajem fotografiki wykluczającym ingerencję (tj. „pozowanie”) i wymagającym konsekwencji, ostrości oraz przejrzystości.

  Poprzez rzucenie wyzwania tym zasadom i normom za pomocą licznych środków celowej interwencji, pokazywane prace starają się ponownie ocenić muzealizację, sytuując lalki i ich możliwe funkcje poza sferą dowodu historycznego“.

  Tal Schwartz


  Wystawa została przygotowana przez fotograficzkę Tal Schwartz (Izrael) oraz Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” we współpracy z Państwowym Muzeum na Majdanku.

 • Przeciw wojnie - Międzynarodowe Triennale Sztuki na Majdanku

  Rozwiń poniżej

  Ekspozycja, przygotowana przez zastępcę dyrektora Państwowego Muzeum na Majdanku Danutę Olesiuk i prof. Lechosława Lameńskiego, prezentuje ponad sto prac z kolekcji blisko siedmiu tysięcy dzieł sztuki współczesnej, które trafiły do zbiorów Państwowego Muzeum na Majdanku w wyniku konkursów artystycznych.

  Po pełnym powiększeniu użyj klawiszy strzałek, aby zmienić obraz oraz klawisza ESC, aby zamknąć powiększenie

  • Powiększ obraz: Przeciw wojnie - Międzynarodowe Triennale Sztuki na Majdanku
  • Powiększ obraz: Przeciw wojnie - Międzynarodowe Triennale Sztuki na Majdanku
  • Powiększ obraz: Przeciw wojnie - Międzynarodowe Triennale Sztuki na Majdanku
  • Powiększ obraz: Przeciw wojnie - Międzynarodowe Triennale Sztuki na Majdanku
  • Powiększ obraz: Przeciw wojnie - Międzynarodowe Triennale Sztuki na Majdanku
  • Powiększ obraz: Przeciw wojnie - Międzynarodowe Triennale Sztuki na Majdanku
  • Powiększ obraz: Przeciw wojnie - Międzynarodowe Triennale Sztuki na Majdanku
  • Powiększ obraz: Plakat wystawy
  • Pokaż powiększenie powyżej: Przeciw wojnie - Międzynarodowe Triennale Sztuki na Majdanku
  • Pokaż powiększenie powyżej: Przeciw wojnie - Międzynarodowe Triennale Sztuki na Majdanku
  • Pokaż powiększenie powyżej: Przeciw wojnie - Międzynarodowe Triennale Sztuki na Majdanku
  • Pokaż powiększenie powyżej: Przeciw wojnie - Międzynarodowe Triennale Sztuki na Majdanku
  • Pokaż powiększenie powyżej: Przeciw wojnie - Międzynarodowe Triennale Sztuki na Majdanku
  • Pokaż powiększenie powyżej: Przeciw wojnie - Międzynarodowe Triennale Sztuki na Majdanku
  • Pokaż powiększenie powyżej: Przeciw wojnie - Międzynarodowe Triennale Sztuki na Majdanku
  • Pokaż powiększenie powyżej: Plakat wystawy

  Ich twórcy podejmowali tematykę antywojenną i skupiali swoją uwagę na zagrożeniach współczesnego im świata, ale nie zapominali o walorach artystycznych prac. Autorami dzieł są m.in. Maurice Pasternak, Jiří Anderle, Paweł Warchoł czy Józef Szajna. Pracom prezentowanym na wystawie towarzyszą teksty – fragmenty wypowiedzi członków jury, krytyków sztuki i artystów biorących udział w Triennale. Część z nich – mówiąca o pokoju, czy też raczej niepokoju na świecie – mimo upływu lat wciąż jest zaskakująco aktualna.


  Kuratorzy: Danuta Olesiuk, Lechosław Lameński
  Termin wystawy: 30.09 – 8.11.2015
  Miejsce prezentacji: Muzeum Lubelskie na Zamku
  Wersja językowa: polska

 • Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie na Majdanku

  Rozwiń poniżej

  Mimo historycznego znaczenia, jakie przypisuje się wysiedleniom Polaków w okresie okupacji niemieckiej, tematyka ta rzadko bywa podejmowana w działalności polskich muzeów martyrologicznych. Wystawa „Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie na Majdanku” jako jedyna w ostatnich latach realizacja muzealna popularyzowała wiedzę o akcji wysiedleńczej na Zamojszczyźnie w 1943 r.

  Po pełnym powiększeniu użyj klawiszy strzałek, aby zmienić obraz oraz klawisza ESC, aby zamknąć powiększenie

  • Powiększ obraz: Wystawa czasowa "Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie na Majdanku"
  • Powiększ obraz: Wystawa czasowa "Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie na Majdanku"
  • Powiększ obraz: Wystawa czasowa "Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie na Majdanku"
  • Powiększ obraz: Wystawa czasowa "Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie na Majdanku"
  • Powiększ obraz: Wystawa czasowa "Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie na Majdanku"
  • Powiększ obraz: Wystawa czasowa "Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie na Majdanku"
  • Powiększ obraz: Wystawa czasowa "Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie na Majdanku"
  • Powiększ obraz: Wystawa czasowa "Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie na Majdanku"
  • Powiększ obraz: Wystawa czasowa "Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie na Majdanku"
  • Powiększ obraz: Wystawa czasowa "Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie na Majdanku"
  • Powiększ obraz: Wystawa czasowa "Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie na Majdanku"
  • Powiększ obraz: Była więźniarka z Zamojszczyzny Stanisława Kruszewska przy swoim biogramie prezentowanym na wystawie
  • Powiększ obraz: Była więźniarka z Zamojszczyzny Janina Buczek-Różańska przy swoim biogramie prezentowanym na wystawie
  • Powiększ obraz: Byli więźniowie z Zamojszczyzny Janina i Władysław Obirkowie przy swoich biogramach prezentowanych na wystawie
  • Powiększ obraz: Wystawa czasowa "Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie na Majdanku"
  • Powiększ obraz: Wystawa czasowa "Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie na Majdanku"
  • Powiększ obraz: Wystawa czasowa "Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie na Majdanku"
  • Pokaż powiększenie powyżej: Wystawa czasowa "Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie na Majdanku"
  • Pokaż powiększenie powyżej: Wystawa czasowa "Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie na Majdanku"
  • Pokaż powiększenie powyżej: Wystawa czasowa "Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie na Majdanku"
  • Pokaż powiększenie powyżej: Wystawa czasowa "Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie na Majdanku"
  • Pokaż powiększenie powyżej: Wystawa czasowa "Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie na Majdanku"
  • Pokaż powiększenie powyżej: Wystawa czasowa "Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie na Majdanku"
  • Pokaż powiększenie powyżej: Wystawa czasowa "Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie na Majdanku"
  • Pokaż powiększenie powyżej: Wystawa czasowa "Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie na Majdanku"
  • Pokaż powiększenie powyżej: Wystawa czasowa "Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie na Majdanku"
  • Pokaż powiększenie powyżej: Wystawa czasowa "Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie na Majdanku"
  • Pokaż powiększenie powyżej: Wystawa czasowa "Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie na Majdanku"
  • Pokaż powiększenie powyżej: Była więźniarka z Zamojszczyzny Stanisława Kruszewska przy swoim biogramie prezentowanym na wystawie
  • Pokaż powiększenie powyżej: Była więźniarka z Zamojszczyzny Janina Buczek-Różańska przy swoim biogramie prezentowanym na wystawie
  • Pokaż powiększenie powyżej: Byli więźniowie z Zamojszczyzny Janina i Władysław Obirkowie przy swoich biogramach prezentowanych na wystawie
  • Pokaż powiększenie powyżej: Wystawa czasowa "Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie na Majdanku"
  • Pokaż powiększenie powyżej: Wystawa czasowa "Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie na Majdanku"
  • Pokaż powiększenie powyżej: Wystawa czasowa "Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie na Majdanku"

  Ekspozycja została zorganizowana przez Państwowe Muzeum na Majdanku w 70. rocznicę deportacji mieszkańców powiatów zamojskiego, biłgorajskiego i tomaszowskiego do obozu koncentracyjnego KL Lublin. Przywracała pamięć o ludziach i zdarzeniach będących istotnym, lecz często zapomnianym elementem historii niemieckiej okupacji Polski.

  Ekspozycja „Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie na Majdanku” została zorganizowana w historycznej przestrzeni baraku obozowego, którego wnętrze dostosowano do nowoczesnych standardów wystawienniczych. Zaprezentowano 180 muzealiów, 26 audiowizualnych relacji świadków historii, 240 dokumentów i fotografii. Dzięki realizacji prac adaptacyjnych pokazane na wystawie muzealia i archiwalia po raz pierwszy w dziejach Państwowego Muzeum na Majdanku zostały udostępnione zwiedzającym w warunkach umożliwiających całoroczną ekspozycję. Była to również pierwsza wystawa, na której w szerokim zakresie wykorzystano gabloty i systemy wystawiennicze wysokiej klasy oraz nowoczesne urządzenia multimedialne.

  Scenariusz: Krzysztof Banach, Marta Grudzińska i Anna Wójcik
  Opracowanie graficzne: Izabela Tomasiewicz
  Termin wystawy: 22.07.2013 – 31.05.2014
  Miejsce prezentacji: barak nr 62
  Wersje językowe: polska, angielska

 • Błogosławieni z Majdanka – ks. Roman Archutowski i ks. Emilian Kowcz

  Rozwiń poniżej

  Na dziewięciu planszach przedstawiamy biogramy obu duchownych ilustrowane fotografiami i dokumentami archiwalnymi oraz fragmenty relacji przybliżające życie i działalność duszpasterską błogosławionych księży, ale i świadczące o ich pobycie w obozie koncentracyjnym na Majdanku, m.in. identyfikator obozowy z numerem więźniarskim Emiliana Kowcza.

  Po pełnym powiększeniu użyj klawiszy strzałek, aby zmienić obraz oraz klawisza ESC, aby zamknąć powiększenie

  • Powiększ obraz: Błogosławieni z Majdanka – ks. Roman Archutowski i ks. Emilian Kowcz
  • Powiększ obraz: Błogosławieni z Majdanka – ks. Roman Archutowski i ks. Emilian Kowcz. Plansza wystawy
  • Powiększ obraz: Błogosławieni z Majdanka – ks. Roman Archutowski i ks. Emilian Kowcz. Plansza wystawy
  • Powiększ obraz: Błogosławieni z Majdanka – ks. Roman Archutowski i ks. Emilian Kowcz. Plansza wystawy
  • Powiększ obraz: Błogosławieni z Majdanka – ks. Roman Archutowski i ks. Emilian Kowcz. Plansza wystawy
  • Powiększ obraz: Otwarcie wystawy "Błogosławieni z Majdanka – ks. Roman Archutowski i ks. Emilian Kowcz"
  • Powiększ obraz: Otwarcie wystawy "Błogosławieni z Majdanka – ks. Roman Archutowski i ks. Emilian Kowcz"
  • Pokaż powiększenie powyżej: Błogosławieni z Majdanka – ks. Roman Archutowski i ks. Emilian Kowcz
  • Pokaż powiększenie powyżej: Błogosławieni z Majdanka – ks. Roman Archutowski i ks. Emilian Kowcz. Plansza wystawy
  • Pokaż powiększenie powyżej: Błogosławieni z Majdanka – ks. Roman Archutowski i ks. Emilian Kowcz. Plansza wystawy
  • Pokaż powiększenie powyżej: Błogosławieni z Majdanka – ks. Roman Archutowski i ks. Emilian Kowcz. Plansza wystawy
  • Pokaż powiększenie powyżej: Błogosławieni z Majdanka – ks. Roman Archutowski i ks. Emilian Kowcz. Plansza wystawy
  • Pokaż powiększenie powyżej: Otwarcie wystawy "Błogosławieni z Majdanka – ks. Roman Archutowski i ks. Emilian Kowcz"
  • Pokaż powiększenie powyżej: Otwarcie wystawy "Błogosławieni z Majdanka – ks. Roman Archutowski i ks. Emilian Kowcz"

  Hitlerowski terror i prześladowania duchowieństwa rozpoczęły się z chwilą wybuchu II wojny światowej. Głównymi przyczynami aresztowań księży i zakonników były oskarżenia o działalność patriotyczno-polityczną oraz udział w różnych formach pracy konspiracyjnej.

  Duchownych z reguły po kilku tygodniach pobytu w gestapowskich więzieniach kierowano do obozów koncentracyjnych. Za drutami Majdanka przebywali duchowni różnych wyznań, w tym księża katoliccy. Znamy nazwiska zaledwie kilku z nich. Mimo uwięzienia pełnili posługę duszpasterską wśród współwięźniów różnej wiary i narodowości. Wśród więźniów dominowali wyznawcy judaizmu i chrześcijanie (katolicy, prawosławni, protestanci, badacze Pisma Świętego). Dla wielu z nich ważnym czynnikiem ułatwiającym przeżycie piekła obozu oraz zachowanie własnej godności była wiara i praktyki religijne. W obozie koncentracyjnym na Majdanku, podobnie jak w innych obozach praktyki religijne wszystkich wyznań były zabronione. Mimo zakazów, przejawy religijności wśród więźniów były powszechne. W niektórych blokach dzień zaczynał się i kończył wspólną modlitwą oraz śpiewem religijnej pieśni. W miarę możliwości więźniowie starali się obchodzić święta religijne – zwłaszcza Boże Narodzenie i Wielkanoc.

  Celem prezentowanej wystawy jest upamiętnienie losów dwóch kapłanów – byłych więźniów obozu koncentracyjnego na Majdanku wyniesionych na ołtarze przez papieża Jana Pawła II: polskiego księdza katolickiego Romana Archutowskiego oraz ukraińskiego duchownego grekokatolickiego Emiliana Kowcza.

  Obaj kapłani zapisali się we wspomnieniach współwięźniów jako ci, którzy pokładając ufność w Bogu nawet w obliczu tragicznych warunków obozowych zachowali godność człowieka i kapłana, dodawali otuchy tym, którzy stracili nadzieję na przetrwanie, pocieszali załamanych. W tajemnicy przed obozowymi władzami odprawiali msze święte, organizowali potajemne modlitwy i spowiedź, a nawet udzielali komunii świętej i ostatniego namaszczenia.

  Ekspozycji towarzyszy broszura przygotowana w wersji polsko-angielskiej.

  Scenariusz: Anna Wójtowicz
  Projekt graficzny: Krzysztof Kokowicz
  Termin wystawy: 22.03–15.09.2013 oraz 11.07.2016–...
  Miejsce prezentacji: Centrum Obsługi Zwiedzających PMM
  Wersja językowa: polsko-angielska
  Istnieje możliwość wypożyczenia wystawy.

 • Wystawa pokonkursowa projektów nowego muzeum w Sobiborze

  Rozwiń poniżej

  Wystawa projektów nadesłanych na konkurs na opracowanie nowej ideowo-artystycznej koncepcji architektoniczno-krajobrazowej miejsca pamięci na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Sobiborze.

  Po pełnym powiększeniu użyj klawiszy strzałek, aby zmienić obraz oraz klawisza ESC, aby zamknąć powiększenie

  • Powiększ obraz: Wystawa pokonkursowa projektów nowego muzeum w Sobiborze
  • Powiększ obraz: Wystawa pokonkursowa projektów nowego muzeum w Sobiborze
  • Powiększ obraz: Wystawa pokonkursowa projektów nowego muzeum w Sobiborze
  • Powiększ obraz: Wystawa pokonkursowa projektów nowego muzeum w Sobiborze
  • Powiększ obraz: Wystawa pokonkursowa projektów nowego muzeum w Sobiborze
  • Powiększ obraz: Wystawa pokonkursowa projektów nowego muzeum w Sobiborze
  • Powiększ obraz: Wystawa pokonkursowa projektów nowego muzeum w Sobiborze
  • Powiększ obraz: Wystawa pokonkursowa projektów nowego muzeum w Sobiborze
  • Powiększ obraz: Wystawa pokonkursowa projektów nowego muzeum w Sobiborze
  • Pokaż powiększenie powyżej: Wystawa pokonkursowa projektów nowego muzeum w Sobiborze
  • Pokaż powiększenie powyżej: Wystawa pokonkursowa projektów nowego muzeum w Sobiborze
  • Pokaż powiększenie powyżej: Wystawa pokonkursowa projektów nowego muzeum w Sobiborze
  • Pokaż powiększenie powyżej: Wystawa pokonkursowa projektów nowego muzeum w Sobiborze
  • Pokaż powiększenie powyżej: Wystawa pokonkursowa projektów nowego muzeum w Sobiborze
  • Pokaż powiększenie powyżej: Wystawa pokonkursowa projektów nowego muzeum w Sobiborze
  • Pokaż powiększenie powyżej: Wystawa pokonkursowa projektów nowego muzeum w Sobiborze
  • Pokaż powiększenie powyżej: Wystawa pokonkursowa projektów nowego muzeum w Sobiborze
  • Pokaż powiększenie powyżej: Wystawa pokonkursowa projektów nowego muzeum w Sobiborze

  Na wystawie zaprezentowane zostały 63 projekty biorące udział w ogłoszonym 18 stycznia 2013 r. konkursie, zorganizowanym przez Państwowe Muzeum na Majdanku we współpracy z Fundacją „Polsko-Niemieckie Pojednanie”. Środki na jego przeprowadzenie pochodziły z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem konkursu było opracowanie koncepcji architektonicznej budynku centrum dla zwiedzających oraz koncepcji zagospodarowania przestrzennego terenu byłego obozu w Sobiborze. Do udziału dopuszczono 111 zespołów, spośród których projekty nadesłało 63 uczestników. Sąd konkursowy pod przewodnictwem prof. Andrzeja Kadłuczki przyznał trzy nagrody główne oraz jedno wyróżnienie. Więcej o nagrodzonych projektach.

  Przez wiele lat po wojnie miejsce byłego obozu zagłady w Sobiorze było zapomniane. Dopiero w latach 60-tych XX w. postanowiono upamiętnić ofiary sobiborskiego ośrodka śmierci. Koncepcję opracował Romuald Dylewski. Postawiono wówczas pomnik autorstwa Mieczysława Weltera: kolumnę symbolizującą komory gazowe oraz figurę kobiety z dzieckiem. W miejscu masowych grobów powstał symboliczny kopiec, a w sąsiedztwie byłej bocznicy obozowej wybudowano ścianę z pamiątkową tablicą informacyjną, której treść w następnych latach zmodyfikowano. Od 2012 r. miejsce pamięci w Sobiborze jest filią Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie.

  Organizatorzy wystawy: Państwowe Muzeum na Majdanku, Wydział Budownictwa i Architektury, Wschodnie Innowacyjne Centrum Architektury Politechniki Lubelskiej;
  Koordynacja i aranżacja przestrzenna: Krzysztof Banach, Bartłomiej Kwiatkowski
  Termin wystawy: 2–21.10.2013
  Miejsce prezentacji: Wschodnie Innowacyjne Centrum Architektury Politechniki Lubelskiej, ul. Nadbystrzycka 40, Lublin

 • Majdanek w fotografii Leszka Mądzika

  Rozwiń poniżej

  Kolekcja 21 zdjęć wykonanych w Państwowym Muzeum na Majdanku w okresie od stycznia 2010 do kwietnia 2011 roku. Towarzyszą im informacje dotyczące historii KL Lublin i urządzenia przestrzennego Muzeum na Majdanku, a także autorski tekst Leszka Mądzika.

  Po pełnym powiększeniu użyj klawiszy strzałek, aby zmienić obraz oraz klawisza ESC, aby zamknąć powiększenie

  • Powiększ obraz: Wernisaż wystawy „Majdanek w fotografii Leszka Mądzika”
  • Powiększ obraz: Wernisaż wystawy „Majdanek w fotografii Leszka Mądzika”
  • Powiększ obraz: Wernisaż wystawy „Majdanek w fotografii Leszka Mądzika”
  • Powiększ obraz: Wernisaż wystawy „Majdanek w fotografii Leszka Mądzika”, na zdjęciu od lewej: Leszek Mądzik, Danuta Olesiuk, Beata Siwek-Ciupak
  • Powiększ obraz: Leszek Mądzik
  • Powiększ obraz: Wernisaż wystawy „Majdanek w fotografii Leszka Mądzika”
  • Powiększ obraz: Wernisaż wystawy „Majdanek w fotografii Leszka Mądzika”
  • Powiększ obraz: Wernisaż wystawy „Majdanek w fotografii Leszka Mądzika”
  • Powiększ obraz: Wernisaż wystawy „Majdanek w fotografii Leszka Mądzika”
  • Powiększ obraz: Wernisaż wystawy „Majdanek w fotografii Leszka Mądzika”
  • Pokaż powiększenie powyżej: Wernisaż wystawy „Majdanek w fotografii Leszka Mądzika”
  • Pokaż powiększenie powyżej: Wernisaż wystawy „Majdanek w fotografii Leszka Mądzika”
  • Pokaż powiększenie powyżej: Wernisaż wystawy „Majdanek w fotografii Leszka Mądzika”
  • Pokaż powiększenie powyżej: Wernisaż wystawy „Majdanek w fotografii Leszka Mądzika”, na zdjęciu od lewej: Leszek Mądzik, Danuta Olesiuk, Beata Siwek-Ciupak
  • Pokaż powiększenie powyżej: Leszek Mądzik
  • Pokaż powiększenie powyżej: Wernisaż wystawy „Majdanek w fotografii Leszka Mądzika”
  • Pokaż powiększenie powyżej: Wernisaż wystawy „Majdanek w fotografii Leszka Mądzika”
  • Pokaż powiększenie powyżej: Wernisaż wystawy „Majdanek w fotografii Leszka Mądzika”
  • Pokaż powiększenie powyżej: Wernisaż wystawy „Majdanek w fotografii Leszka Mądzika”
  • Pokaż powiększenie powyżej: Wernisaż wystawy „Majdanek w fotografii Leszka Mądzika”

  Po pełnym powiększeniu użyj klawiszy strzałek, aby zmienić obraz oraz klawisza ESC, aby zamknąć powiększenie

  • Powiększ obraz: Promocja albumu „Majdanek w fotografii Leszka Mądzika”
  • Powiększ obraz: Promocja albumu „Majdanek w fotografii Leszka Mądzika”
  • Powiększ obraz: Promocja albumu „Majdanek w fotografii Leszka Mądzika”
  • Powiększ obraz: Promocja albumu „Majdanek w fotografii Leszka Mądzika”
  • Powiększ obraz: Promocja albumu „Majdanek w fotografii Leszka Mądzika”, Bogdan Białek
  • Powiększ obraz: Promocja albumu „Majdanek w fotografii Leszka Mądzika”
  • Powiększ obraz: Promocja albumu „Majdanek w fotografii Leszka Mądzika”
  • Powiększ obraz: Promocja albumu „Majdanek w fotografii Leszka Mądzika”
  • Pokaż powiększenie powyżej: Promocja albumu „Majdanek w fotografii Leszka Mądzika”
  • Pokaż powiększenie powyżej: Promocja albumu „Majdanek w fotografii Leszka Mądzika”
  • Pokaż powiększenie powyżej: Promocja albumu „Majdanek w fotografii Leszka Mądzika”
  • Pokaż powiększenie powyżej: Promocja albumu „Majdanek w fotografii Leszka Mądzika”
  • Pokaż powiększenie powyżej: Promocja albumu „Majdanek w fotografii Leszka Mądzika”, Bogdan Białek
  • Pokaż powiększenie powyżej: Promocja albumu „Majdanek w fotografii Leszka Mądzika”
  • Pokaż powiększenie powyżej: Promocja albumu „Majdanek w fotografii Leszka Mądzika”
  • Pokaż powiększenie powyżej: Promocja albumu „Majdanek w fotografii Leszka Mądzika”

  Scenariusz wystawy: Danuta Olesiuk
  Opracowanie graficzne: Krzysztof Kokowicz
  Termin wystawy: 18.09–1.10.2012
  Miejsce prezentacji: Plac Litewski, Lublin  Leszek Mądzik: Światło dramatu

  Tak jak wtedy światło biegło po ziemi, barakach, drutach – po tym wszystkim, co tworzyło świat ludzi skazanych na śmierć. Tyko teraz już ich nie ma. Wyobraźnia rekonstruuje tragiczne wydarzenia w pozostawionych po owych latach przestrzeniach. Krzyczą one ciszą, bo ich mieszkańcy zamilkli na zawsze. Dzień obnaża to, co zostało, promienie słońca zaglądają do wnętrz, będąc przewodnikiem po tamtych latach.

  Udałem się w moją podróż z aparatem fotograficznym, wierząc, że nie wszystko z tamtego świata pamięć zabrała. Przeczuwam, że detal, faktura też mogą przemówić i tworzyć napięcie, wyzwalać niepokój i oddawać nastrój minionych dramatycznych wydarzeń. Szukałem oszczędności, by nie powiedzieć – ubóstwa, w każdym szczególe czy panoramie obozu.

  Na przedstawionych zdjęciach nie ma człowieka, ale intuicyjnie przeczuwamy jego obecność w świecie pozornie obojętnych przedmiotów, pustych wnętrz. Czas próbuje wymazać swoje działanie. Pokrywa patyną i korozją wszystko, czego dotyka. A że tworzywo jest nietrwałe, niewieczne – obraz fotograficzny zostawi chociażby ślad w pół drogi, ukaże to, co kiedyś nie było wyblakłe, jakkolwiek naznaczone piętnem śmierci. Ona też podświadomie przemawia z obrazów, które pragnąłem utrwalić. W jej odczuciu pomocna będzie wyobraźnia, którą dyskretnie ukierunkowuję pierwszymi zdjęciami.

  Im mniej dosłowności, tym więcej miejsca na wyobraźnię osób oglądających fotografie. Nie było moim celem wykonanie dokumentacji tego uświęconego krwią, potem i śmiercią miejsca, chciałem raczej przedstawić absurd i egzystencjalizm utrwalony pod powieką migawki aparatu. W różnych porach roku odwiedzałem nekropolię, którą był obóz na Majdanku. Każda z nich inaczej ukazywała podły, nieludzki eksperyment. Nawet jednak Natura nie była w stanie uratować, lub choćby ukoić bólu, zamienionego w piekło życia.

  Powodem mojego świadkowania fotografią z miejsc zamkniętych kolczastym drutem i wieżyczką, nieprzypominającą wieżyczki kościelnej, było przekonanie, że pozostawię oto świat przefiltrowany przez doświadczenie, jakie zrodziło się z mojego spotkania z teatrem, świat, który pragnie bez słów i w milczeniu opowiadać o człowieku.  Danuta Olesiuk: Majdanek w fotografii Leszka Mądzika

  Pejzaże z otulonymi śniegiem drewnianymi budynkami, nasuwające skojarzenia z zimowymi krajobrazami Juliana Fałata… Bogactwo odcieni szarości na ścianach pomieszczeń przywołujące wspomnienie wysmakowanych tonacji barwnych z obrazów Jamesa McNeilla Whistlera... Minimalizm i prostota ujęć betonowych brył nawiązujące do środków wyrazu typowych dla sztuki japońskiej… To Majdanek, niemiecki obóz koncentracyjny, na zdjęciach Leszka Mądzika.

  W wyniku kilku sesji fotograficznych powstały obrazy, w których wyczuwa się napięcie wywołane dysonansem między efektownością kadrów a historią sfotografowanych miejsc i obiektów. Były niemiecki obóz koncentracyjny ukazany został oczami artysty, niemniej jednak jest to obiektywna rejestracja zastanej przestrzeni naznaczonej piętnem śmierci.

  Natura łagodzi wizerunek miejsca zbrodni. Światło słońca, odbijające się na pokrytych warstwą lodu słupach ogrodzenia obozowego i rozpraszające się na zaspach śniegu przykrywających dawne place apelowe, skupia uwagę na wizualnej stronie obiektów, wywołując kontrast z prawdziwym ich przeznaczeniem. Drewniane budynki otoczone ogrodzeniem z drutu kolczastego podłączonego do prądu były więzieniem dla tysięcy ludzi, pokryte szarym tynkiem pomieszczenia fryzjerni i łaźni były świadkami pierwszego kontaktu więźniów z obozem, betonowe walce służyły uwięzionym do budowy dróg obozowych...

 • Dowody zbrodni – depozyty pamięci. Konserwacja przedmiotów i dokumentów z obozu koncentracyjnego na Majdanku

  Rozwiń poniżej

  Wystawa prezentuje przykłady zabiegów konserwatorskich wykonanych na obiektach na podłożu papierowym, pochodzących ze zbiorów Państwowego Muzeum na Majdanku. Dokumentacja fotograficzna pokazuje stan, w jakim znajdowały się przed ingerencją konserwatora dokumenty z kancelarii obozowej, dokumenty prywatne więźniów, modlitewniki. Obok przedstawiono zdjęcia tych samych przedmiotów po zabiegach konserwatorskich, wykonanych przez pracownię konserwacji dzieł sztuki Małgorzaty i Wiesława Faberów z Warszawy.

  Po pełnym powiększeniu użyj klawiszy strzałek, aby zmienić obraz oraz klawisza ESC, aby zamknąć powiększenie

  • Powiększ obraz: Plansza wystawy „Dowody zbrodni – depozyty pamięci. Konserwacja przedmiotów ...”
  • Powiększ obraz: Plansza wystawy „Dowody zbrodni – depozyty pamięci. Konserwacja przedmiotów ...”
  • Powiększ obraz: Plansza wystawy „Dowody zbrodni – depozyty pamięci. Konserwacja przedmiotów ...”
  • Powiększ obraz: Plansza wystawy „Dowody zbrodni – depozyty pamięci. Konserwacja przedmiotów ...”
  • Powiększ obraz: Dowody zbrodni – depozyty pamięci. Konserwacja przedmiotów i dokumentów z obozu koncentracyjnego na Majdanku
  • Powiększ obraz: Dowody zbrodni – depozyty pamięci. Konserwacja przedmiotów i dokumentów z obozu koncentracyjnego na Majdanku
  • Pokaż powiększenie powyżej: Plansza wystawy „Dowody zbrodni – depozyty pamięci. Konserwacja przedmiotów ...”
  • Pokaż powiększenie powyżej: Plansza wystawy „Dowody zbrodni – depozyty pamięci. Konserwacja przedmiotów ...”
  • Pokaż powiększenie powyżej: Plansza wystawy „Dowody zbrodni – depozyty pamięci. Konserwacja przedmiotów ...”
  • Pokaż powiększenie powyżej: Plansza wystawy „Dowody zbrodni – depozyty pamięci. Konserwacja przedmiotów ...”
  • Pokaż powiększenie powyżej: Dowody zbrodni – depozyty pamięci. Konserwacja przedmiotów i dokumentów z obozu koncentracyjnego na Majdanku
  • Pokaż powiększenie powyżej: Dowody zbrodni – depozyty pamięci. Konserwacja przedmiotów i dokumentów z obozu koncentracyjnego na Majdanku

  Konserwacja przedmiotów i dokumentów pochodzących z obozu koncentracyjnego na Majdanku jest zadaniem bardzo trudnym i wymagającym rozważnych decyzji konserwatorskich. Spowodowane jest to specyfiką obiektów, które z przedmiotów codziennych zamieniły się w dowody historii. Wymusza to zachowanie szczególnej ostrożności przy ingerencji w obiekt, by nie zatrzeć i nie zniekształcić śladów tragicznych losów, jakie były ich udziałem. Wystawa ma na celu przedstawienie historii prac konserwatorskich przeprowadzonych w ciągu sześćdziesięciu lat funkcjonowania Muzeum, obecnych problemów dotyczących zachowania reliktów obozowych, a także wielkiej odpowiedzialności, jaka spoczywa na konserwatorach zabytków.

  Ważnym uzupełnieniem wystawy była ekspozycja, dostępna wyłącznie w czasie Dni Majdanka 2009, oryginalnych dokumentów, zarówno tych po zabiegach konserwatorskich, jak też tych, które dopiero czekają na kosztowną konserwację.

  Ekspozycji towarzyszy katalog przygotowany w wersji polsko-angielskiej.

  Kurator wystawy: Danuta Olesiuk
  Opracowanie graficzne: Krzysztof Kokowicz
  Termin wystawy: 2009–2010
  Miejsce ekspozycji: Centrum Obsługi Zwiedzających
  Wersja językowa: polska/angielska

Społeczności

polski

english