rozwiń menu główne

27.08.2015

20 lat współpracy Państwowego Muzeum na Majdanku i Stowarzyszenia Niemals Vergessen z Wiednia

W lipcu 1995 roku, z inicjatywy Stowarzyszenia „Niemals Vergessen”, przyjechał do Muzeum na Majdanku pierwszy austriacki wolontariusz.

Organizacja ta, założona w 1994 roku, realizuje swoje cele w trzech obszarach: wspiera zachowanie miejsc pamięci związanych z Holokaustem i innym zbrodniami nazistowskimi, wysyła wolontariuszy do muzeów upamiętnienia oraz organizuje seminaria i wyjazdy studyjne dla młodzieży, nauczycieli i innych osób zainteresowanych tematyką niemieckich obozów koncentracyjnych i zagłady. Pobyt wolontariuszy w poobozowych miejscach pamięci można także rozumieć jako formę rozliczenia z nazistowską przeszłością Austrii i udziałem austriackich nazistów w wielu zbrodniach popełnionych w czasie II wojny światowej m.in. na Lubelszczyźnie.

W ciągu minionych 20 lat w Muzeum na Majdanku przebywało 21 młodych Austriaków, którzy w sposób wymierny i praktyczny wspierali realizację wielu zadań związanych z pielęgnowaniem pamięci o ofiarach Majdanka. W szczególności brali udział w digitalizacji i katalogowaniu dokumentów z archiwum PMM, pomagali przy opracowywaniu materiałów dydaktycznych dla niemieckojęzycznych grup studyjnych, redagowaniu publikacji oraz przy pracach tłumaczeniowych. Ponadto oprowadzali grupy zwiedzających Muzeum na Majdanku w języku niemieckim i angielskim oraz współorganizowali seminaria, warsztaty historyczne i inne projekty edukacyjne. Ważne też były ich kontakty z byłymi więźniami Majdanka i uczestnictwo w wielu akcjach społecznych mających na celu pomoc osobom, które przeżyły pobyt w niemieckich obozach.

Philipp Nuspl, który wkrótce kończy swoją pracę w Muzeum na Majdanku, tak o tym opowiada:
Wolontariat w muzeach upamiętniania jest doskonałą okazją, żeby często powtarzane hasło „nigdy więcej” wypełnić konkretną, realną treścią. Chodzi przede wszystkim o pracę na rzecz zachowania pamięci i możliwość przekazywania wiedzy o historii II wojny światowej zarówno młodym, jak i starszym zwiedzającym. To zadanie, jak również regularne kontakty ze świadkami historii pozwalają także na osobisty rozwój i zabranie ze sobą wartościowych doświadczeń.

Społeczności

polski

english