rozwiń menu główne

21.10.2016

Cenny rysunek w zbiorach Muzeum

Do zbiorów muzealnych dołączył portret więźniarki obozu koncentracyjnego na Majdanku. Rysunek przekazał pan Marek Szypulski, który przez ponad dwadzieścia lat zarządzał Domem Spokojnej Starości Polskiego Funduszu Humanitarnego w Lailly-en-Val we Francji.

Według informacji otrzymanych od darczyńcy portret znajdował się wśród rzeczy należących do jednego z pensjonariuszy, który zmarł wiele lat temu. Podczas porządkowania jego archiwum natrafiono na rysunek przedstawiający młodą kobietę ubraną w pasiak więźniarski z naszytym numerem 4588. Praca została podpisana: Jadwiga Fiedorowa, 29-X-43 r. Majdanek.

Przeprowadzona przez pracowników Muzeum kwerenda wykazała, że w jednej z kolekcji znajduje się podobny portret, wykonany tą samą techniką (ołówek) i zawierający dedykację: „Na pamiątkę […] Irenie od Jadzi Fiedorowej”. Na tej podstawie można było stwierdzić, że autorką obydwu rysunków jest Jadwiga Fiedorowa więziona na Majdanku w latach 1943–1944. Najprawdopodobniej została przywieziona do KL Lublin w pierwszym transporcie z więzienia we Lwowie na początku lutego 1943 r. Na Majdanku przebywała do kwietnia 1944 r., kiedy to została wywieziona do KL Ravensbrück, gdzie według dokumentów przechowywanych w IPN (źródło: portal www.straty.pl) pozostała co najmniej do listopada 1944 r. Niestety, dalsze losy artystki nie są nam znane.

Portret, którym Muzeum dysponowało już wcześniej, trafił do zbiorów w 1996 r. Przekazała go była więźniarka lwowskiego więzienia, następnie Majdanka i Ravensbrück, Halina Bartyńska-Korczak. Według uzyskanych od niej informacji, rysunek został wykonany w więzieniu we Lwowie w 1942 r. Osoba na portrecie to Irena Szymańska, która została zastrzelona w więzieniu.

O Jadwidze Fiedorowej wiadomo, że niewątpliwie potrafiła rysować. Nie wiemy jednak, w jakich okolicznościach powstały jej prace. Czy osoby na nich uwiecznione osobiście pozowały Fiedorowej, czy też narysowała je ze zdjęć? Strój portretowanych sugeruje, że rysunki powstały w więzieniu i w obozie, brakuje jednak pewności co do tych ustaleń. Muzeum będzie wdzięczne za wszelkie informacje, które mogłyby uzupełnić naszą wiedzę na temat Jadwigi Fiedorowej i jej rysunków.

Dyrekcja Muzeum oraz zespół pracowników składają Panu Markowi Szypulskiemu bardzo serdeczne podziękowania za bezinteresowne przekazanie do Muzeum tak cennego daru. Doceniamy Pana zaangażowanie w działania prowadzące do tego, by tak ważne pamiątki trafiały do właściwych miejsc i życzymy Panu wszelkiej pomyślności.

Po pełnym powiększeniu użyj klawiszy strzałek, aby zmienić obraz oraz klawisza ESC, aby zamknąć powiększenie

  • Powiększ obraz: Rysunek wykonany przez Jadwigę Fiedorową, przekazany do Muzeum
  • Powiększ obraz: Portret Ireny Szymańskiej wykonany prawdopodobnie w więzieniu we Lwowie w 1942 r.
  • Powiększ obraz: Rysunki Jadwigi Fiedorowej znajdujące się w zbiorach Muzeum
  • Pokaż powiększenie powyżej: Rysunek wykonany przez Jadwigę Fiedorową, przekazany do Muzeum
  • Pokaż powiększenie powyżej: Portret Ireny Szymańskiej wykonany prawdopodobnie w więzieniu we Lwowie w 1942 r.
  • Pokaż powiększenie powyżej: Rysunki Jadwigi Fiedorowej znajdujące się w zbiorach Muzeum

Społeczności

polski

english