rozwiń menu główne

15.11.2016

Czesław Rajca (1928-2016)

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci dr. Czesława Rajcy, wieloletniego pracownika i wicedyrektora Państwowego Muzeum na Majdanku.

Czesław Rajca urodził się 4 kwietnia 1928 r. w miejscowości Burgthal niedaleko Gródka Jagiellońskiego. Studiował historię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1966 r. obronił pracę doktorską na Uniwersytecie Wrocławskim.

Swoje życie zawodowe związał z Państwowym Muzeum na Majdanku, gdzie pracował w latach 1967–1994. Od 1974 r. kierował Działem Naukowym Muzeum, a w 1982 r. objął funkcję wicedyrektora.

Lata jego pracy przypadały na okres wzmożonego rozwoju instytucji, do którego Czesław Rajca wniósł znaczący wkład, inicjując i organizując pracę merytoryczną Muzeum. Angażował się szczególnie w działalność badawczą i oświatową. Był autorem licznych publikacji poświęconych historii niemieckiego obozu koncentracyjnego na Majdanku, współautorem opublikowanej w 1991 r. pracy zbiorowej „Majdanek 1941-1944" i redaktorem antologii wspomnień i relacji więźniów obozu.

Ważnym obszarem jego zainteresowań naukowych była problematyka polityki ekonomicznej nazistowskich Niemiec w Generalnym Gubernatorstwie. Do najważniejszych prac w tym zakresie należy wydana w 1991 r. monografia „Walka o chleb 1939–1944. Eksploatacja rolnictwa w GG”. Równolegle zajmował się badaniem historii wsi w XIX wieku i ruchu ludowego w Polsce. Opublikował m.in. monografię „Ruch oporu chłopskiego w Królestwie Polskim 1815-1864”.

Jako jeden z pierwszych badaczy polskich w książce „Głód na Ukrainie” podjął również temat sowieckiej polityki gospodarczej w latach 30. XX wieku, która doprowadziła na Ukrainie do śmierci głodowej kilku milionów osób.

Czesław Rajca był ponadto autorem scenariuszy wielu wystaw dokumentalnych prezentowanych w Państwowym Muzeum na Majdanku, w tym stałej ekspozycji historycznej „Majdanek w systemie hitlerowskich obozów koncentracyjnych”.

Pracę zawodową łączył z działalnością społeczną, współpracował z Główną Komisją Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, był też członkiem Rady Naukowej Towarzystwa Opieki nad Majdankiem.

Społeczności

polski

english