rozwiń menu główne

18.05.2017

Debata w Międzynarodowy Dzień Muzeów

Ważną tendencją w rozwoju muzeów jest dążenie do budowania przekazu pobudzającego wyobraźnię oraz tworzącego interakcję pomiędzy zwiedzającym i eksponatami. Kluczowe w tym kontekście jest pytanie, czym tak naprawdę jest doświadczenie muzealne i co je tworzy. Dyskutowali o tym uczestnicy debaty panelowej „Muzea jako przestrzenie doświadczeń” organizowanej przez Państwowe Muzeum na Majdanku 18 maja, w Międzynarodowy Dzień Muzeów.

W dyskusji udział wzięli: koordynator Dworku Wincentego Pola w Lublinie Wiktor Kowalczyk, dyrektor Państwowego Muzeum na Majdanku Tomasz Kranz, kierownik Działu Edukacji Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN Łucja Koch oraz Krzysztof Niewiadomski z Muzeum Historii Polski. Otwierając debatę, jej moderator Krzysztof Banach, kierownik Działu Wystawienniczego PMM, zauważył, że „zmiany o charakterze społecznym, związane głównie z powszechną informatyzacją, globalizacją i demokratyzacją życia społecznego, wpływają na konieczność podjęcia od nowa debat dotyczących funkcjonowania muzeów w przestrzeni publicznej”.

Na początku dyskusji Wiktor Kowalczyk zaznaczył, że istnieją trzy poziomy doświadczenia muzealnego – bazujące na wrażeniach sensorycznych, intelektualnych oraz emocjonalnych. „Zazwyczaj doświadczenie muzealne zaczyna się na bardzo wczesnym etapie, kiedy dostajemy pierwsze informacje o muzeum” - powiedział. Tomasz Kranz uzupełnił, że „muzeum jest przestrzenią znaczeń, gdzie zwiedzający spotyka się z treścią, przedmiotami, które stają się jego doświadczeniem”.

Istotnym elementem debaty była próba zestawienia ze sobą muzeów tradycyjnych i muzeów narracyjnych. Krzysztof Niewiadomski podkreślił, że błędem jest stawianie ich w opozycji. „Szukając nowych dróg do tworzenia doświadczeń, należy dążyć do połączenia tych dwóch rodzajów przekazów” - zauważył.

Przechodząc do omówienia doświadczania przestrzeni historycznej w muzeach powstałych w miejscu dawnych obozów, Tomasz Kranz zaznaczył, że „muzea-obozy nie mogą zacierać granicy między sacrum a profanum, nie powinny odtwarzać uniwersum obozowego, choć tego często chcą zwiedzający. Muzeum nie może tworzyć fascynacji śmiercią, powinno opierać się na wiedzy, a nie tylko na emocjach”.

Łucja Koch zwróciła uwagę na istotną rolę, jaką w kształtowaniu doświadczeń muzealnych pełni ewaluacja projektów muzealnych. „Staramy się badać zwiedzających, by dostosować do nich naszą ofertę wystawienniczą. Pytamy ich o to, co się im podoba i czego od nas oczekują” - powiedziała.

Była to trzecia debata poświęcona współczesnemu muzealnictwu, jaką zorganizowało Państwowe Muzeum na Majdanku. Wcześniejsze edycje dotyczyły wystaw muzealnych i miejscu muzeów z Lubelszczyzny na mapie turystycznej województwa.

Po pełnym powiększeniu użyj klawiszy strzałek, aby zmienić obraz oraz klawisza ESC, aby zamknąć powiększenie

 • Powiększ obraz: Debata w Międzynarodowy Dzień Muzeów
 • Powiększ obraz: Debata w Międzynarodowy Dzień Muzeów
 • Powiększ obraz: Debata w Międzynarodowy Dzień Muzeów
 • Powiększ obraz: Debata w Międzynarodowy Dzień Muzeów
 • Powiększ obraz: Debata w Międzynarodowy Dzień Muzeów
 • Powiększ obraz: Debata w Międzynarodowy Dzień Muzeów
 • Powiększ obraz: Debata w Międzynarodowy Dzień Muzeów
 • Powiększ obraz: Debata w Międzynarodowy Dzień Muzeów
 • Pokaż powiększenie powyżej: Debata w Międzynarodowy Dzień Muzeów
 • Pokaż powiększenie powyżej: Debata w Międzynarodowy Dzień Muzeów
 • Pokaż powiększenie powyżej: Debata w Międzynarodowy Dzień Muzeów
 • Pokaż powiększenie powyżej: Debata w Międzynarodowy Dzień Muzeów
 • Pokaż powiększenie powyżej: Debata w Międzynarodowy Dzień Muzeów
 • Pokaż powiększenie powyżej: Debata w Międzynarodowy Dzień Muzeów
 • Pokaż powiększenie powyżej: Debata w Międzynarodowy Dzień Muzeów
 • Pokaż powiększenie powyżej: Debata w Międzynarodowy Dzień Muzeów

Społeczności

polski

english