rozwiń menu główne

05.05.2017

Finisaż wystawy i promocja najnowszej książki poświęconej zagładzie Żydów

4 maja w Muzeum Lubelskim odbyła się promocja publikacji „Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie” autorstwa Dariusza Libionki. Najnowsze wydawnictwo Państwowego Muzeum na Majdanku stanowi syntetyczny opis Zagłady w GG i jest adresowane do wszystkich zainteresowanych tą tematyką. Promocji publikacji towarzyszyła dyskusja panelowa, a poprzedziło ją zwiedzanie kuratorskie wystawy „Dzielnice zagłady”.

Otwierając spotkanie, dyrektor PMM Tomasz Kranz zaznaczył, że „obozy 'Akcji Reinhardt' – Treblinka, Bełżec, Sobibór – wychodzą trochę z cienia Auschwitz-Birkenau. W Niemczech przygotowywana jest duża publikacja, która ma ukazać miejsca Zagłady na Wschodzie, żeby uświadamiać, że (…) miejsc zbrodni jest dużo więcej. One są też w naszym regionie i my jako muzeum staramy się to prezentować i o tym mówić. Ta książka jest tego najlepszym przykładem”. Podkreślił też, że „celem było stworzenie książki stanowiącej kompendium wiedzy o zagładzie Żydów, która ułatwi wszystkim zapoznanie się z tą trudną tematyką”.

Dariusz Libionka opowiedział o przebiegu swojej pracy nad książką i wyzwaniu, jakim było stworzenie publikacji o charakterze popularnym. W efekcie powstało pierwsze tego typu wydawnictwo, które może zostać wykorzystane przez nauczycieli szkolnych i akademickich. „Mamy wiele publikacji w Polsce na temat Zagłady, ale nie ma zbyt wielu prac, które traktowałyby to zagadnienie w sposób przystępny i syntetyczny” – stwierdza Dariusz Libionka.

Nowe wydawnictwo w układzie problemowo-chronologicznym opisuje sytuację Żydów u progu „ostatecznego rozwiązania”, przechodząc przez poszczególne fazy realizacji "Akcji Reinhardt", kończąc na opisie losów niemieckich sprawców zaangażowanych w proces eksterminacji Żydów na terenie GG. Dariusz Libionka na łamach publikacji liczącej niespełna 270 stron nie ucieka od dokładnej chronologii oraz statystyki, która w przypadku tej tematyki jest niezwykle istotna: „Nie sposób było uniknąć demona statystyki, sformułowań o „wysiedleniu 10 tysięcy”, „transporcie liczącym 5 tysięcy” itp., a także określeń: „akcja”, „likwidacja getta”, „wysiedlenie”, pod którymi ukrywa się z jednej strony niezawinione i niezamierzone cierpienie ofiar, z drugiej zaś równie niezamierzone zbrodnie i okrucieństwo” – pisze autor we wstępie.

W debacie uczestniczył również Adam Kopciowski z Zakładu Kultury i Historii Żydów w Instytucie Kulturoznawstwa UMCS. Stwierdził, że książka „Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie” jest niezwykle potrzebna i uzupełnia lukę w zakresie syntetycznego ujęcia tej tematyki”.

Promocję nowego wydawnictwa PMM poprzedziło kuratorskie zwiedzanie wystawy „Dzielnice zagłady”, która prezentowana była w przestrzeni Starego Miasta w Lublinie od połowy marca br.

Po pełnym powiększeniu użyj klawiszy strzałek, aby zmienić obraz oraz klawisza ESC, aby zamknąć powiększenie

 • Powiększ obraz: Finisaż wystawy i promocja najnowszej książki poświęconej zagładzie Żydów
 • Powiększ obraz: Finisaż wystawy i promocja najnowszej książki poświęconej zagładzie Żydów
 • Powiększ obraz: Finisaż wystawy i promocja najnowszej książki poświęconej zagładzie Żydów
 • Powiększ obraz: Finisaż wystawy i promocja najnowszej książki poświęconej zagładzie Żydów
 • Powiększ obraz: Finisaż wystawy i promocja najnowszej książki poświęconej zagładzie Żydów
 • Powiększ obraz: Finisaż wystawy i promocja najnowszej książki poświęconej zagładzie Żydów
 • Powiększ obraz: Finisaż wystawy i promocja najnowszej książki poświęconej zagładzie Żydów
 • Powiększ obraz: Finisaż wystawy i promocja najnowszej książki poświęconej zagładzie Żydów
 • Powiększ obraz: Finisaż wystawy i promocja najnowszej książki poświęconej zagładzie Żydów
 • Powiększ obraz: Finisaż wystawy i promocja najnowszej książki poświęconej zagładzie Żydów
 • Powiększ obraz: Finisaż wystawy i promocja najnowszej książki poświęconej zagładzie Żydów
 • Powiększ obraz: Finisaż wystawy i promocja najnowszej książki poświęconej zagładzie Żydów
 • Powiększ obraz: Finisaż wystawy i promocja najnowszej książki poświęconej zagładzie Żydów
 • Powiększ obraz: Finisaż wystawy i promocja najnowszej książki poświęconej zagładzie Żydów
 • Pokaż powiększenie powyżej: Finisaż wystawy i promocja najnowszej książki poświęconej zagładzie Żydów
 • Pokaż powiększenie powyżej: Finisaż wystawy i promocja najnowszej książki poświęconej zagładzie Żydów
 • Pokaż powiększenie powyżej: Finisaż wystawy i promocja najnowszej książki poświęconej zagładzie Żydów
 • Pokaż powiększenie powyżej: Finisaż wystawy i promocja najnowszej książki poświęconej zagładzie Żydów
 • Pokaż powiększenie powyżej: Finisaż wystawy i promocja najnowszej książki poświęconej zagładzie Żydów
 • Pokaż powiększenie powyżej: Finisaż wystawy i promocja najnowszej książki poświęconej zagładzie Żydów
 • Pokaż powiększenie powyżej: Finisaż wystawy i promocja najnowszej książki poświęconej zagładzie Żydów
 • Pokaż powiększenie powyżej: Finisaż wystawy i promocja najnowszej książki poświęconej zagładzie Żydów
 • Pokaż powiększenie powyżej: Finisaż wystawy i promocja najnowszej książki poświęconej zagładzie Żydów
 • Pokaż powiększenie powyżej: Finisaż wystawy i promocja najnowszej książki poświęconej zagładzie Żydów
 • Pokaż powiększenie powyżej: Finisaż wystawy i promocja najnowszej książki poświęconej zagładzie Żydów
 • Pokaż powiększenie powyżej: Finisaż wystawy i promocja najnowszej książki poświęconej zagładzie Żydów
 • Pokaż powiększenie powyżej: Finisaż wystawy i promocja najnowszej książki poświęconej zagładzie Żydów
 • Pokaż powiększenie powyżej: Finisaż wystawy i promocja najnowszej książki poświęconej zagładzie Żydów

Społeczności

polski

english