rozwiń menu główne

09.10.2014

Fotorelacja z Dni Majdanka

16 października w Państwowym Muzeum na Majdanku rozpoczynają się Dni Majdanka. Będzie to pierwsze wydarzenie zorganizowane w zmodernizowanym Centrum Obsługi Zwiedzających. Tegoroczne Dni Majdanka to okazja do obejrzenia zbiorów i magazynów muzealnych, które nie są udostępniane zwiedzającym, a także do zapoznania się z historią byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego i działalnością Muzeum.

Program wydarzeń obejmuje dni otwarte w Archiwum i Dziale Muzealiów oraz bezpłatne oprowadzanie po ekspozycji muzealnej. Wiele uwagi poświęconej będzie 70-leciu Państwowego Muzeum na Majdanku – odbędzie się pokaz zdjęć przedstawiających zabudowę obozową tuż po wojnie i dziś, a także wykład omawiający 70-letnią działalność instytucji. PROGRAM 16 października, czwartek: 10.00-11.00; 11.30-12.30; 13.00- 14.00; 13.30-14.30 Dni otwarte w Dziale Muzealiów i Archiwum – zwiedzanie magazynów muzealnych i prezentacja wybranych eksponatów i dokumentów ze zbiorów PMM

Na wydarzenie zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, studentów oraz osoby dorosłe. Zwiedzanie magazynów archiwaliów oraz zbiorów odbędzie się w kilkuosobowych grupach. Następnie uczestnicy będą mogli obejrzeć wybrane eksponaty i dokumenty oraz dzięki nim poznać historię obozu na Majdanku i losy więźniów. Liczba miejsc ograniczona. Zgłoszeń należy dokonywać telefonicznie – 81710 28 55 (7.30–15.30 od poniedziałku do piątku) 17.00-17.30 Prezentacja „Majdanek wczoraj i dziś - teren byłego obozu koncentracyjnego na Majdanku na fotografii historycznej i współczesnej”

W ciągu 70 lat funkcjonowania Muzeum w krajobrazie historycznym Majdanka zaszło wiele zmian. O tym, jak wyglądały zabudowania byłego obozu oraz miejsca ważne dla jego historii tuż po wojnie, będzie można przekonać się podczas prezentacji. Jej autor – Krzysztof Tarkowski z Archiwum PMM – dokona zestawienia zdjęć archiwalnych i współczesnych pokazujących poszczególne obiekty.Sala audytoryjna, Centrum Obsługi Zwiedzających 17.40-18.40 Wykład „70 lat Państwowego Muzeum na Majdanku”

Państwowe Muzeum na Majdanku to najstarsze na świecie miejsce pamięci związane z II wojną światową. Już od początku swojego funkcjonowania, poza gromadzeniem i zabezpieczaniem świadectw zbrodni popełnionych w obozie, instytucja podejmowała szeroko zakrojone działania popularyzujące wiedzę o Majdanku. O początkowych trudnościach, wizytach ważnych osobistości i najważniejszych przedsięwzięciach, które wpłynęły na kierunek rozwoju Muzeum opowie Agnieszka Kowalczyk-Nowak. 17 października, piątek: 10.00-12.00; 11.00-13.00 Bezpłatne oprowadzanie grup szkolnych po ekspozycji Państwowego Muzeum na Majdanku. Temat przewodni: społeczność więźniarska KL Lublin Liczba miejsc ograniczona. Miejsce zbiórki: Centrum Obsługi Zwiedzających. Zgłoszeń należy dokonywać telefonicznie - 81710 28 33* lub mailowo - centrum@majdanek.eu 18 października, sobota: 11.00-13.00; 13.00-15.00 Bezpłatne oprowadzanie osób indywidualnych po ekspozycji Państwowego Muzeum na Majdanku. Temat przewodni: społeczność więźniarska KL Lublin Liczba miejsc ograniczona. Miejsce zbiórki: Centrum Obsługi Zwiedzających. Zgłoszeń należy dokonywać telefonicznie – 81710 28 33* lub mailowo – centrum@majdanek.eu. * Zgłoszenia telefoniczne na bezpłatne oprowadzanie są przyjmowane od wtorku do niedzieli w godzinach 9.00–17.00.

Społeczności

polski

english