rozwiń menu główne

17.06.2019

Historia miejsca w historii człowieka

Spotkania z byłymi więźniami obozu na Majdanku, prezentacja niepublikowanych dotąd dokumentów czy przejście po terenie byłego obozu śladem wspomnień obozowych – to wydarzenia, jakie Państwowe Muzeum na Majdanku przygotowało w związku z Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady.

Obchody rozpoczęły się w piątek, 14 czerwca, od projekcji filmu pt. „Wyszedłem z Majdanka... Majdanek nie wyszedł ze mnie”, złożonego z fragmentów archiwalnych relacji dotyczących poobozowej traumy u byłych więźniów.

Następnie głos zabrali ocaleni, przedstawiciele Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych, Zdzisław Badio, Janina Mielniczuk oraz Józef Psiuk. Licznie zgromadzeni lublinianie oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Krzesimowie wysłuchali niezwykłych wspomnień obozowych i poznali koleje losu rozmówców Łukasza Mrozika. Dzięki temu młodzież mogła dowiedzieć się, z jakimi decyzjami zmagali się ludzie postawieni w sytuacjach ekstremalnych. Na koniec spotkania był czas na zadawanie pytań. Następnie wszyscy zebrani przeszli pod Pomnik Walki i Męczeństwa, aby złożyć hołd pomordowanym.

Dzień później, 15 czerwca, zaprosiliśmy mieszkańców Lublina na wydarzenie poświęcone jednemu z polskich więźniów politycznych niemieckiego obozu koncentracyjnego na Majdanku – Andrzejowi Stanisławskiemu (1923–1996). Uczestnicy spotkania mieli okazję poznać jego życie: osadzony w KL Lublin w styczniu 1943 r. jako dwudziestolatek, trafił na III pole. Pracował w różnych komandach, m.in. kanalizacyjnym i drogowym, najbardziej jednak znany był jako Läufer oddziału III. Miał osobisty kontakt z Antonem Thumannem, Emilem Laurichem i Ludwigiem Eggim. Dzięki funkcji gońca mógł swobodnie poruszać się po obozie i mieć dostęp do kartoteki, a jednocześnie przekazywać informacje więźniom i ruchowi oporu. Zbiegł w trakcie ostatniego transportu ewakuacyjnego w lipcu 1944 r. w Kraśniku. Jako jedyny ze świadków oskarżenia rozpoznał wszystkich na ławie oskarżonych w procesach członków załogi Majdanka.

Wyjątkowy punkt uroczystości stanowiła prezentacja archiwaliów, dotychczas nieudostępnianych szerszej publiczności, związanych ze Stanisławskim. Zaprosiliśmy także naszych gości do przejścia po terenie Państwowego Muzeum na Majdanku śladami wspomnień autora „Pola śmierci” (1969).

Niecodzienną okazją do poznania powojennych losów Andrzeja Stanisławskiego będzie spotkanie z jego córką, Małgorzatą Rożeńską, które zaplanowaliśmy na 12 września 2019 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego w cyklu „Drugie pokolenie – Majdanek w pamięci rodzinnej”.

Po pełnym powiększeniu użyj klawiszy strzałek, aby zmienić obraz oraz klawisza ESC, aby zamknąć powiększenie

 • Powiększ obraz: Historia miejsca w historii człowieka
 • Powiększ obraz: Historia miejsca w historii człowieka
 • Powiększ obraz: Historia miejsca w historii człowieka
 • Powiększ obraz: Historia miejsca w historii człowieka
 • Powiększ obraz: Historia miejsca w historii człowieka
 • Powiększ obraz: Historia miejsca w historii człowieka
 • Powiększ obraz: Historia miejsca w historii człowieka
 • Powiększ obraz: Historia miejsca w historii człowieka
 • Powiększ obraz: Historia miejsca w historii człowieka
 • Powiększ obraz: Historia miejsca w historii człowieka
 • Powiększ obraz: Historia miejsca w historii człowieka
 • Powiększ obraz: Historia miejsca w historii człowieka
 • Powiększ obraz: Historia miejsca w historii człowieka
 • Powiększ obraz: Historia miejsca w historii człowieka
 • Powiększ obraz: Historia miejsca w historii człowieka
 • Powiększ obraz: Historia miejsca w historii człowieka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Historia miejsca w historii człowieka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Historia miejsca w historii człowieka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Historia miejsca w historii człowieka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Historia miejsca w historii człowieka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Historia miejsca w historii człowieka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Historia miejsca w historii człowieka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Historia miejsca w historii człowieka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Historia miejsca w historii człowieka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Historia miejsca w historii człowieka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Historia miejsca w historii człowieka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Historia miejsca w historii człowieka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Historia miejsca w historii człowieka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Historia miejsca w historii człowieka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Historia miejsca w historii człowieka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Historia miejsca w historii człowieka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Historia miejsca w historii człowieka

Społeczności

polski

english