rozwiń menu główne

05.01.1910

… i przyszła ta straszna wojna

Wspomnienia pani Teresy Tobery. Fragment 1.

W lutym 2020 r. Jolanta Laskowska z Państwowego Muzeum na Majdanku, która opracowała najnowsze wydawnictwo - dziennik Jadwigi Ankiewicz, spotkała się z panią Teresą Toberą – stryjeczną siostrą byłej więźniarki KL Lublin. Dzięki tej wyjątkowej rozmowie możemy dowiedzieć się, jaka była Jadzia, jakie miała pasje oraz co ją interesowało. Wspomnienia pani Tobery są niezwykle cennym materiałem dotyczącym zarówno historii rodzinnej Ankiewiczów jak i czasów wojennych.

Jadwiga Ankiewicz urodziła się 11 września 1926 r. w Warszawie. Jej ojciec Stefan (1899–1944) był warszawiakiem, a matka Barbara (1892–1979), z domu Lisiecka, pochodziła z Kumanowa koło Kamieńca Podolskiego. Rodzina Ankiewiczów zamieszkiwała w jednym z budynków należących do ówczesnego Królewsko-Polskiego Gimnazjum Męskiego im. Stefana Batorego, przy ul. Myśliwieckiej 6.

Jadwiga uczęszczała do Publicznej Szkoły Powszechnej nr 105 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Czerniakowskiej 128.  Jej ulubionymi przedmiotami były język polski i literatura polska, fascynowały ją także lekcje geografii. Jadwiga miała również zdolności plastyczne: organizowała i reżyserowała przedstawienia z okazji uroczystości rodzinnych, do których projektowała i samodzielnie wykonywała kostiumy.

Jadwigę i jej o rok starszą siostrę wychowywano w duchu umiłowania historii Ojczyzny i tradycji. Ojciec, ochotnik walk 1920 r. w obronie Warszawy, był wzorem dla córek. Gdy w 1939 r. wybuchła II wojna światowa, Jadwiga miała 13 lat. Ojca zmobilizowano w pierwszych dniach września. W listopadzie Niemcy zajęli budynek gimnazjum, wysiedlając mieszkających tam profesorów i pracowników administracyjnych. Matka z dwójką dzieci zamieszkała u rodziny przy ul. Czerniakowskiej 90.


Premiera najnowszego wydawnictwa Państwowego Muzeum na Majdanku już w połowie września!

Społeczności

polski

english