rozwiń menu główne

15.06.2016

Jubileusz 70-lecia Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych

14 czerwca w Państwowym Muzeum na Majdanku spotkali się byli więźniowie KL Lublin oraz mieszkańcy regionu represjonowani przez Niemców w okresie II wojny światowej. Okazją były obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady, a także jubileusz 70-lecia Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych.

Obchody zorganizował Zarząd Lubelskiego Okręgu PZBWPHWiOK oraz stowarzyszenie Maximilian-Kolbe-Werk z Niemiec. Otworzyło je oddanie hołdu ofiarom Majdanka przy Pomniku-Bramie. Następnie w Centrum Obsługi Zwiedzających PMM członkowie Związku wygłosili przemówienia, w których podzielili się swoimi wspomnieniami z okresu okupacji. Genowefa Makara, która jako dziecko trafiła na Majdanek, przypomniała o ważnej roli, jaką do spełnienia mają byli więźniowie. „Sprawiedliwość dziejowa wymaga, aby dramatyczną prawdę o losach dzieci w czasie wojny przekazywać w świat” – powiedziała.

Dyrektor PMM Tomasz Kranz podziękował byłym więźniom za ich niebagatelny wkład w funkcjonowanie Muzeum. Podkreślił ich szczególną rolę w zakresie dokumentowania zbrodni popełnionych na Majdanku oraz tworzenia zbiorów muzealnych. „Pamiętamy o relacjach spisanych po wojnie, które są dzisiaj w naszym Archiwum (…), dokumentach, grypsach, pamiątkach, czyli świadectwach materialnych związanych z funkcjonowaniem obozu. To wszystko tworzy pamięć i wiedzę o Majdanku. To wszystko jest pod naszą opieką i jest dla nas oraz następnych pokoleń niezwykle ważne”.

Uroczystości uświetnił występ uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Lublinie. W ich trakcie zaprezentowano również jubileuszową publikację poświęconą historii Związku.

Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych powstał w lutym 1946 roku. Od początku ściśle współpracował on z Muzeum na Majdanku, zwłaszcza w zakresie działalności oświatowej i naukowej. To staraniom byłych więźniów Muzeum zawdzięcza znajdujące się na terenie Majdanka upamiętnienia, m.in. Pomnik Walki i Męczeństwa. Dziś członkowie Związku, którego lubelski oddział liczy 77 osób, regularnie spotykają się z młodzieżą i współpracują z innymi organizacjami kombatanckimi. Starają się również otaczać opieką tych byłych więźniów, którzy potrzebują pomocy.

Po pełnym powiększeniu użyj klawiszy strzałek, aby zmienić obraz oraz klawisza ESC, aby zamknąć powiększenie

 • Powiększ obraz: 70-lecie Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych
 • Powiększ obraz: 70-lecie Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych
 • Powiększ obraz: 70-lecie Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych
 • Powiększ obraz: 70-lecie Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych
 • Powiększ obraz: 70-lecie Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych
 • Powiększ obraz: 70-lecie Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych
 • Powiększ obraz: 70-lecie Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych
 • Powiększ obraz: 70-lecie Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych
 • Powiększ obraz: 70-lecie Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych
 • Powiększ obraz: 70-lecie Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych
 • Powiększ obraz: 70-lecie Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych
 • Powiększ obraz: 70-lecie Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych
 • Powiększ obraz: 70-lecie Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych
 • Powiększ obraz: 70-lecie Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych
 • Powiększ obraz: 70-lecie Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych
 • Powiększ obraz: 70-lecie Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych
 • Powiększ obraz: 70-lecie Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych
 • Powiększ obraz: 70-lecie Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych
 • Pokaż powiększenie powyżej: 70-lecie Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych
 • Pokaż powiększenie powyżej: 70-lecie Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych
 • Pokaż powiększenie powyżej: 70-lecie Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych
 • Pokaż powiększenie powyżej: 70-lecie Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych
 • Pokaż powiększenie powyżej: 70-lecie Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych
 • Pokaż powiększenie powyżej: 70-lecie Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych
 • Pokaż powiększenie powyżej: 70-lecie Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych
 • Pokaż powiększenie powyżej: 70-lecie Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych
 • Pokaż powiększenie powyżej: 70-lecie Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych
 • Pokaż powiększenie powyżej: 70-lecie Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych
 • Pokaż powiększenie powyżej: 70-lecie Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych
 • Pokaż powiększenie powyżej: 70-lecie Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych
 • Pokaż powiększenie powyżej: 70-lecie Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych
 • Pokaż powiększenie powyżej: 70-lecie Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych
 • Pokaż powiększenie powyżej: 70-lecie Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych
 • Pokaż powiększenie powyżej: 70-lecie Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych
 • Pokaż powiększenie powyżej: 70-lecie Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych
 • Pokaż powiększenie powyżej: 70-lecie Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych

Społeczności

polski

english