rozwiń menu główne

17.12.2018

Kolekcja pamiątek po doktorze Janie Klonowskim w zbiorach Państwowego Muzeum na Majdanku

Do naszych zbiorów muzealnych trafiła kolekcja archiwaliów związanych z osobą doktora Jana Klonowskiego. Pamiątki zostały przekazane w darze przez jego syna Antoniego Klonowskiego.

Wśród nich znalazły się m.in.: akt urodzenia, świadectwa gimnazjalne, świadectwo dojrzałości, dyplom ukończenia studiów, zaświadczenia o zatrudnieniu, legitymacje lekarskie i wojskowe, a także listy wysyłane do rodziny z różnych obozów koncentracyjnych. Kolekcję uzupełniają zdjęcia przedstawiające dr. Klonowskiego na różnych etapach życia.

Jan Klonowski urodził się 13 listopada 1912 r. w Kuligach w pow. brodnickim w rodzinie Anny i Alojzego Klonowskich. Uczęszczał do Państwowego Gimnazjum Męskiego w Brodnicy. Z tego okresu zachowało się 17 świadectw semestralnych. W 1932 r. zdał egzamin maturalny. Po zakończeniu nauki w gimnazjum rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Poznańskiego, które ukończył pomyślnie w 1938 r., uzyskując dyplom lekarza.

Przed wybuchem II wojny światowej pracował jako lekarz w 63. pułku piechoty w Toruniu. Był żołnierzem kampanii wrześniowej, uczestniczył także w obronie Warszawy. Dostał się do niewoli jenieckiej. Po kapitulacji Warszawy udało mu się zbiec z transportu do obozu jenieckiego. Po rozpoczęciu okupacji niemieckiej podjął pracę w szpitalu Jana Bożego w Lublinie. Przypadkowo aresztowany podczas łapanki ulicznej, trafił do więzienia na Zamku Lubelskim, gdzie przebywał od 24 czerwca do 1 lipca 1940 r. Następnie został wywieziony do obozu koncentracyjnego Sachsenhausen, skąd przetransportowano go do KL Lublin. W obozie na Majdanku był uwięziony od 27 listopada 1941 r. do jego likwidacji w lipcu 1944 r. Był uczestnikiem ostatniego transportu ewakuacyjnego z KL Lublin do KL Auschwitz. Z końcem października 1944 r. został ewakuowany z KL Auschwitz do obozu KL Leitmeritz, z którego filii oficjalnie został zwolniony 8 maja 1945 r.

W obozie koncentracyjnym na Majdanku dr Klonowski został oznaczony numerem 25. Jego zadaniem było zorganizowanie apteki obozowej, którą także kierował. Oprócz tego dbał o kondycję zdrowotną i psychiczną współwięźniów, dając się im poznać jako oddany sprawie medyk.

Rola dr. Jana Klonowskiego, jaką odegrał w KL Lublin, była niebagatelna. Ofiarna praca na rzecz pozyskiwania do apteki obozowej lekarstw i środków opatrunkowych przynosiła wymierne efekty. Rewir przestał być dla ciężko chorych więźniów przedsionkiem do komór gazowych. Stał się miejscem, w którym faktycznie dochodzili oni do zdrowia i wracali do lepszej formy fizycznej i psychicznej. Doktor Klonowski miał absolutną świadomość swojej misji lekarskiej i wypełniał ją najlepiej, jak tylko mógł w tak ciężkich warunkach. Był po prostu dobrym i uczciwym człowiekiem, a przy tym gorącym patriotą.

Bezpośrednio po wojnie dr Klonowski został wcielony do wojska, gdzie był szefem służby medycznej. Po jej zakończeniu w 1973 roku podjął pracę jako lekarz specjalista rentgenolog. Zmarł w 2013 r. Najbliżsi wspominają go jako wspaniałego Ojca i Opiekuna rodziny.

Przekazane do Muzeum dokumenty, fotografie i pamiątki związane z Janem Klonowskim uzupełniają naszą wiedzę na temat jego życia i działalności, pozwalają także zrozumieć, skąd czerpał siłę do działania. To niezwykle cenny dar, za który jeszcze raz z całego serca dziękujemy Ofiarodawcom.

Po pełnym powiększeniu użyj klawiszy strzałek, aby zmienić obraz oraz klawisza ESC, aby zamknąć powiększenie

 • Powiększ obraz: Kolekcja pamiątek po doktorze Janie Klonowskim w zbiorach Państwowego Muzeum na Majdanku
 • Powiększ obraz: Kolekcja pamiątek po doktorze Janie Klonowskim w zbiorach Państwowego Muzeum na Majdanku
 • Powiększ obraz: Kolekcja pamiątek po doktorze Janie Klonowskim w zbiorach Państwowego Muzeum na Majdanku
 • Powiększ obraz: Kolekcja pamiątek po doktorze Janie Klonowskim w zbiorach Państwowego Muzeum na Majdanku
 • Powiększ obraz: Kolekcja pamiątek po doktorze Janie Klonowskim w zbiorach Państwowego Muzeum na Majdanku
 • Powiększ obraz: Kolekcja pamiątek po doktorze Janie Klonowskim w zbiorach Państwowego Muzeum na Majdanku
 • Powiększ obraz: Kolekcja pamiątek po doktorze Janie Klonowskim w zbiorach Państwowego Muzeum na Majdanku
 • Powiększ obraz: Kolekcja pamiątek po doktorze Janie Klonowskim w zbiorach Państwowego Muzeum na Majdanku
 • Powiększ obraz: Kolekcja pamiątek po doktorze Janie Klonowskim w zbiorach Państwowego Muzeum na Majdanku
 • Powiększ obraz: Kolekcja pamiątek po doktorze Janie Klonowskim w zbiorach Państwowego Muzeum na Majdanku
 • Powiększ obraz: Kolekcja pamiątek po doktorze Janie Klonowskim w zbiorach Państwowego Muzeum na Majdanku
 • Powiększ obraz: Kolekcja pamiątek po doktorze Janie Klonowskim w zbiorach Państwowego Muzeum na Majdanku
 • Powiększ obraz: Kolekcja pamiątek po doktorze Janie Klonowskim w zbiorach Państwowego Muzeum na Majdanku
 • Powiększ obraz: Grypsy przekazane wcześniej do zbiorów Muzeum
 • Powiększ obraz: Grypsy przekazane wcześniej do zbiorów Muzeum
 • Powiększ obraz: Grypsy przekazane wcześniej do zbiorów Muzeum
 • Powiększ obraz: Grypsy przekazane wcześniej do zbiorów Muzeum
 • Powiększ obraz: Kolekcja pamiątek po doktorze Janie Klonowskim w zbiorach Państwowego Muzeum na Majdanku
 • Powiększ obraz: Kolekcja pamiątek po doktorze Janie Klonowskim w zbiorach Państwowego Muzeum na Majdanku
 • Powiększ obraz: Kolekcja pamiątek po doktorze Janie Klonowskim w zbiorach Państwowego Muzeum na Majdanku
 • Powiększ obraz: Kolekcja pamiątek po doktorze Janie Klonowskim w zbiorach Państwowego Muzeum na Majdanku
 • Powiększ obraz: Kolekcja pamiątek po doktorze Janie Klonowskim w zbiorach Państwowego Muzeum na Majdanku
 • Powiększ obraz: Kolekcja pamiątek po doktorze Janie Klonowskim w zbiorach Państwowego Muzeum na Majdanku
 • Powiększ obraz: Kolekcja pamiątek po doktorze Janie Klonowskim w zbiorach Państwowego Muzeum na Majdanku
 • Powiększ obraz: Kolekcja pamiątek po doktorze Janie Klonowskim w zbiorach Państwowego Muzeum na Majdanku
 • Powiększ obraz: Kolekcja pamiątek po doktorze Janie Klonowskim w zbiorach Państwowego Muzeum na Majdanku
 • Powiększ obraz: Kolekcja pamiątek po doktorze Janie Klonowskim w zbiorach Państwowego Muzeum na Majdanku
 • Powiększ obraz: Kolekcja pamiątek po doktorze Janie Klonowskim w zbiorach Państwowego Muzeum na Majdanku
 • Powiększ obraz: Kolekcja pamiątek po doktorze Janie Klonowskim w zbiorach Państwowego Muzeum na Majdanku
 • Powiększ obraz: Kolekcja pamiątek po doktorze Janie Klonowskim w zbiorach Państwowego Muzeum na Majdanku
 • Powiększ obraz: Kolekcja pamiątek po doktorze Janie Klonowskim w zbiorach Państwowego Muzeum na Majdanku
 • Powiększ obraz: Kolekcja pamiątek po doktorze Janie Klonowskim w zbiorach Państwowego Muzeum na Majdanku
 • Pokaż powiększenie powyżej: Kolekcja pamiątek po doktorze Janie Klonowskim w zbiorach Państwowego Muzeum na Majdanku
 • Pokaż powiększenie powyżej: Kolekcja pamiątek po doktorze Janie Klonowskim w zbiorach Państwowego Muzeum na Majdanku
 • Pokaż powiększenie powyżej: Kolekcja pamiątek po doktorze Janie Klonowskim w zbiorach Państwowego Muzeum na Majdanku
 • Pokaż powiększenie powyżej: Kolekcja pamiątek po doktorze Janie Klonowskim w zbiorach Państwowego Muzeum na Majdanku
 • Pokaż powiększenie powyżej: Kolekcja pamiątek po doktorze Janie Klonowskim w zbiorach Państwowego Muzeum na Majdanku
 • Pokaż powiększenie powyżej: Kolekcja pamiątek po doktorze Janie Klonowskim w zbiorach Państwowego Muzeum na Majdanku
 • Pokaż powiększenie powyżej: Kolekcja pamiątek po doktorze Janie Klonowskim w zbiorach Państwowego Muzeum na Majdanku
 • Pokaż powiększenie powyżej: Kolekcja pamiątek po doktorze Janie Klonowskim w zbiorach Państwowego Muzeum na Majdanku
 • Pokaż powiększenie powyżej: Kolekcja pamiątek po doktorze Janie Klonowskim w zbiorach Państwowego Muzeum na Majdanku
 • Pokaż powiększenie powyżej: Kolekcja pamiątek po doktorze Janie Klonowskim w zbiorach Państwowego Muzeum na Majdanku
 • Pokaż powiększenie powyżej: Kolekcja pamiątek po doktorze Janie Klonowskim w zbiorach Państwowego Muzeum na Majdanku
 • Pokaż powiększenie powyżej: Kolekcja pamiątek po doktorze Janie Klonowskim w zbiorach Państwowego Muzeum na Majdanku
 • Pokaż powiększenie powyżej: Kolekcja pamiątek po doktorze Janie Klonowskim w zbiorach Państwowego Muzeum na Majdanku
 • Pokaż powiększenie powyżej: Grypsy przekazane wcześniej do zbiorów Muzeum
 • Pokaż powiększenie powyżej: Grypsy przekazane wcześniej do zbiorów Muzeum
 • Pokaż powiększenie powyżej: Grypsy przekazane wcześniej do zbiorów Muzeum
 • Pokaż powiększenie powyżej: Grypsy przekazane wcześniej do zbiorów Muzeum
 • Pokaż powiększenie powyżej: Kolekcja pamiątek po doktorze Janie Klonowskim w zbiorach Państwowego Muzeum na Majdanku
 • Pokaż powiększenie powyżej: Kolekcja pamiątek po doktorze Janie Klonowskim w zbiorach Państwowego Muzeum na Majdanku
 • Pokaż powiększenie powyżej: Kolekcja pamiątek po doktorze Janie Klonowskim w zbiorach Państwowego Muzeum na Majdanku
 • Pokaż powiększenie powyżej: Kolekcja pamiątek po doktorze Janie Klonowskim w zbiorach Państwowego Muzeum na Majdanku
 • Pokaż powiększenie powyżej: Kolekcja pamiątek po doktorze Janie Klonowskim w zbiorach Państwowego Muzeum na Majdanku
 • Pokaż powiększenie powyżej: Kolekcja pamiątek po doktorze Janie Klonowskim w zbiorach Państwowego Muzeum na Majdanku
 • Pokaż powiększenie powyżej: Kolekcja pamiątek po doktorze Janie Klonowskim w zbiorach Państwowego Muzeum na Majdanku
 • Pokaż powiększenie powyżej: Kolekcja pamiątek po doktorze Janie Klonowskim w zbiorach Państwowego Muzeum na Majdanku
 • Pokaż powiększenie powyżej: Kolekcja pamiątek po doktorze Janie Klonowskim w zbiorach Państwowego Muzeum na Majdanku
 • Pokaż powiększenie powyżej: Kolekcja pamiątek po doktorze Janie Klonowskim w zbiorach Państwowego Muzeum na Majdanku
 • Pokaż powiększenie powyżej: Kolekcja pamiątek po doktorze Janie Klonowskim w zbiorach Państwowego Muzeum na Majdanku
 • Pokaż powiększenie powyżej: Kolekcja pamiątek po doktorze Janie Klonowskim w zbiorach Państwowego Muzeum na Majdanku
 • Pokaż powiększenie powyżej: Kolekcja pamiątek po doktorze Janie Klonowskim w zbiorach Państwowego Muzeum na Majdanku
 • Pokaż powiększenie powyżej: Kolekcja pamiątek po doktorze Janie Klonowskim w zbiorach Państwowego Muzeum na Majdanku
 • Pokaż powiększenie powyżej: Kolekcja pamiątek po doktorze Janie Klonowskim w zbiorach Państwowego Muzeum na Majdanku

Społeczności

polski

english