rozwiń menu główne

13.03.2019

Konferencja naukowa "Obiektywy nad obozami"

Państwowe Muzeum na Majdanku zaprasza 9 kwietnia do udziału w pierwszej konferencji naukowej poświęconej wykorzystaniu w badaniach naukowych zdjęć lotniczych obozów koncentracyjnych i obozów zagłady oraz innych miejsc eksterminacji.

Nie jest tajemnicą, że aliantów długo nie interesował rekonesans niemieckich obozów koncentracyjnych. Pierwsze fotografie lotnicze tych miejsc są w znacznej mierze dziełem przypadku. Tak powstały zdjęcia obozu Auschwitz-Birkenau. Większość zdjęć dotyczących Majdanka i innych niemieckich ośrodków zagłady wykonała Luftwaffe podczas lotów rozpoznawczych nad zajętymi już przez wojska sowieckie obszarami o dużym znaczeniu strategicznym.

Konferencja jest pierwszym wydarzeniem naukowym poświęconym zdjęciom wykonanym podczas zwiadów lotniczych nad obozami koncentracyjnymi i obozami zagłady oraz innymi miejscami eksterminacji. Uczestnicy dowiedzą się, jak powstawał tego rodzaju materiał, jak jest obszerny i w jakich archiwach się znajduje, a przede wszystkim – jaki potencjał badawczy się w nim kryje. Zdjęcia te są bogate w detale, które dostarczają wielu istotnych informacji na temat topografii nie tylko obozów, ale i miast. Np. na większości fotografii, na których widać obóz na Majdanku, widoczny jest także Lublin, getto na Majdanie Tatarskim i różne obiekty z okresu okupacji. Dlatego też szczególnie interesujące może okazać się zestawienie ich z inną ikonografią tych miejsc.

Konferencja adresowana jest do historyków II wojny światowej, pasjonatów historii, lotnictwa i Lublina. Zapraszamy także wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się zauważać na starych zdjęciach rzeczy na pierwszy rzut oka niewidoczne.

Wydarzenie odbędzie się w Centrum Obsługi Zwiedzających PMM 9 kwietnia o g. 9.30. Wszystkich, którzy chcieliby wziąć udział w konferencji, prosimy o wcześniejszą rejestrację drogą e-mailową.

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW:
Zgłoszenia przyjmowane są do 5 kwietnia 2019 r. wyłącznie na adres e-mail: k.tarkowski@majdanek.eu

Rejestracji dokonuje się poprzez wysłanie e-maila (zawierającego imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę uczelni lub miejsca pracy) zatytułowanego „Konferencja Obiektywy nad obozami – rejestracja”.


O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.


PROGRAM KONFERENCJI:


9.30
Rejestracja uczestników

10.00
Powitanie uczestników przez Tomasza Kranza, dyrektora Państwowego Muzeum na Majdanku

10.15
Krzysztof Tarkowski (Państwowe Muzeum na Majdanku)
Historia fotografii lotniczej

10.45
Sebastian Różycki, Marek Michalski (Politechnika Warszawska)
Zbiory fotografii lotniczej na świecie

11.15
Krzysztof Tarkowski (Państwowe Muzeum na Majdanku)
Jak czytać zdjęcia lotnicze? Przykład zdjęć obozu na Majdanku

11.45
przerwa

12.10
Wojciech Płosa (Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau)
Rozpoznanie lotnicze obozu Auschwitz-Birkenau

12.30
Marek Duda (Państwowe Muzeum na Majdanku)
Niemiecka Luftwaffe nad Lublinem i Lubelszczyzną w 1944 r.

12.50
Marcin Owsiński (Muzeum Stutthof)
Zdjęcia lotnicze wykonane nad Stutthofem i Zatoką Gdańską

13.10
przerwa

14.30
Marek Michalski, Sebastian Różycki (Politechnika Warszawska)
Rozpoznanie lotnicze obozu zagłady w Treblince

14.50
Piotr Demczuk, Piotr Bartmiński, Marcin Siłuch (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Fotografa lotnicza a jej wpływ na odwzorowanie terenu byłego obozu zagłady w Sobiborze

15.10
Krzysztof Banach (Żydowski Instytut Historyczny)
Getto na Majdanie Tatarskim na fotografach lotniczych

15.30
Ewa Koper (Muzeum i Miejsce Pamięci w Bełżcu)
Co widać, gdy nic nie widać? Zdjęcia obozu zagłady w Bełżcu

15.50
Podsumowanie, wnioski
– zakończenie konferencji

Społeczności

polski

english