rozwiń menu główne

21.11.2014

Konferencja naukowa w 70-lecie Państwowego Muzeum na Majdanku

Głównym punktem obchodów jubileuszu 70-lecia Muzeum na Majdanku była międzynarodowa konferencja naukowa zatytułowana „Muzea martyrologiczne w perspektywie europejskiej. Przestrzenie doświadczania i poznawania historii”. Odbyła sięona w dniach 19–20 listopada w Centrum Obsługi Zwiedzających PMM.

Konferencję poprzedziła część oficjalna. Otworzył ją krótki film podsumowujący dotychczasową działalność Muzeum. Zgromadzonych gości powitał dyrektor Tomasz Kranz, który opisał funkcjonowanie PMM z perspektywy 70 lat. Następnie głos zabrał wicewojewoda lubelski Marian Starownik. Odczytano list okolicznościowy przekazany przez minister kultury i dziedzictwa narodowego Małgorzatę Omilanowską, która pisała: „Dzisiejsze Państwowe Muzeum na Majdanku to instytucja kultury, która mimo swojej specyfiki, odpowiada na oczekiwania współczesnego odbiorcy, śmiało korzystając z najnowszych technologii i ich zastosowania w muzealnictwie”. Na ręce dyrektora PMM listy gratulacyjne złożyli także: marszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski, prezydent miasta Lublin Krzysztof Żuk, lubelski wojewódzki konserwator zabytków Halina Landecka, dyrektor Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu Violetta Rezler-Wasielewska, dyrektor Muzeum Niepodległości w Warszawie Tadeusz Skoczek, dyrektor Muzeum Lubelskiego Zygmunt Nasalski, kierownik Muzeum i Miejsca Pamięci w Ravensbrück Insa Eschebach oraz prezes lubelskiego oddziału Polskiego Związku b. Więźniów Obozów Koncentracyjnych Zdzisław Badio. Na zakończenie zasłużeni pracownicy PMM otrzymali odznaczenia państwowe: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyże Zasługi, a także Medale za Długoletnią Służbę. Obrady podzielone zostały na cztery sesje zatytułowane: Tożsamość, Znaczenia, Przekaz i Narracje. Wzięli w nich udział specjaliści z Niemiec, Austrii, Czech, Francji i Polski. W centrum ich uwagi znalazła się muzealna, naukowa, społeczna i kulturowa funkcja muzeów martyrologicznych w procesach prezentacji i reprezentacji przeszłości. Przy wielu zagadnieniach udało się zastosować formułę dwugłosu polegającą na wygłoszeniu dwóch referatów na ten sam temat, co pozwoliło na poznanie polskiej i zagranicznej refleksji nad najważniejszymi zagadnieniami związanymi z działalnością muzeów martyrologicznych. Ważnym elementem obrad były także dyskusje panelowe. Uczestnicy konferencji zastanawiali się nad rolą miejsc pamięci we współczesnym świecie i próbowali definiować nowe zadania, jakie stoją przed muzeami martyrologicznymi. W tym kontekście wielokrotnie wskazywali na fakt odchodzenia świadków II wojny światowej. W swoim referacie odwoływał się do tego także dyrektor PMM Tomasz Kranz: „Z powodu zmierzchu pokolenia wojennego muzea w autentycznych miejscach historycznych nabierają nowych znaczeń kulturowych, z których najważniejsze jest pełnienie przez nie funkcji tzw. świadka zastępczego”. Referenci: Volkhard Knigge (Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora) Bogusław Szmygin (Politechnika Lubelska, Katedra Konserwacji Zabytków) Habbo Knoch (Uniwersytet w Kolonii) Ljiljana Radonic (Uniwersytet w Wiedniu) Andrzej Stępnik (UMCS, Instytut Historii) Robert Traba (Centrum Badań Historycznych w Berlinie PAN) Tomasz Kranz (Państwowe Muzeum na Majdanku) Günter Morsch (Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten) Bertrand Perz (Gedenkstätte Mauthausen) Anna Ziębińska-Witek (UMCS, Instytut Kulturoznawstwa) Thomas Lutz (Stiftung Topographie des Terrors w Berlinie) Katarzyna Stec (Uniwersytet Jagielloński) Uczestnicy panelów dyskusyjnych: Dominique Trimbur (Fondation pour la Mémoire de la Shoah, Paryż) Paweł Machcewicz (Muzeum II Wojny Światowej) Jan Łazicki(Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego) Detlef Garbe (Gedenkstätte Neuengamme) Anna Ziółkowska (Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie) Hans Wolfgang Kaiser (Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz w Berlinie) Vojtech Blodig (Památnik Terezin) Patronatem honorowym konferencję objęła minister kultury i dziedzictwa narodowego, zaś medialnym Polskie Radio, TVP Lublin i Kurier Lubelski.

Po pełnym powiększeniu użyj klawiszy strzałek, aby zmienić obraz oraz klawisza ESC, aby zamknąć powiększenie

 • Powiększ obraz: Konferencja naukowa w 70-lecie Państwowego Muzeum na Majdanku
 • Powiększ obraz: Konferencja naukowa w 70-lecie Państwowego Muzeum na Majdanku
 • Powiększ obraz: Konferencja naukowa w 70-lecie Państwowego Muzeum na Majdanku
 • Powiększ obraz: Konferencja naukowa w 70-lecie Państwowego Muzeum na Majdanku
 • Powiększ obraz: Konferencja naukowa w 70-lecie Państwowego Muzeum na Majdanku
 • Powiększ obraz: Konferencja naukowa w 70-lecie Państwowego Muzeum na Majdanku
 • Powiększ obraz: Konferencja naukowa w 70-lecie Państwowego Muzeum na Majdanku
 • Powiększ obraz: Konferencja naukowa w 70-lecie Państwowego Muzeum na Majdanku
 • Powiększ obraz: Konferencja naukowa w 70-lecie Państwowego Muzeum na Majdanku
 • Powiększ obraz: Konferencja naukowa w 70-lecie Państwowego Muzeum na Majdanku
 • Powiększ obraz: Konferencja naukowa w 70-lecie Państwowego Muzeum na Majdanku
 • Powiększ obraz: Konferencja naukowa w 70-lecie Państwowego Muzeum na Majdanku
 • Powiększ obraz: Konferencja naukowa w 70-lecie Państwowego Muzeum na Majdanku
 • Powiększ obraz: Konferencja naukowa w 70-lecie Państwowego Muzeum na Majdanku
 • Powiększ obraz: Konferencja naukowa w 70-lecie Państwowego Muzeum na Majdanku
 • Powiększ obraz: Konferencja naukowa w 70-lecie Państwowego Muzeum na Majdanku
 • Powiększ obraz: Konferencja naukowa w 70-lecie Państwowego Muzeum na Majdanku
 • Powiększ obraz: Konferencja naukowa w 70-lecie Państwowego Muzeum na Majdanku
 • Powiększ obraz: Konferencja naukowa w 70-lecie Państwowego Muzeum na Majdanku
 • Powiększ obraz: Konferencja naukowa w 70-lecie Państwowego Muzeum na Majdanku
 • Powiększ obraz: Konferencja naukowa w 70-lecie Państwowego Muzeum na Majdanku
 • Powiększ obraz: Konferencja naukowa w 70-lecie Państwowego Muzeum na Majdanku
 • Pokaż powiększenie powyżej: Konferencja naukowa w 70-lecie Państwowego Muzeum na Majdanku
 • Pokaż powiększenie powyżej: Konferencja naukowa w 70-lecie Państwowego Muzeum na Majdanku
 • Pokaż powiększenie powyżej: Konferencja naukowa w 70-lecie Państwowego Muzeum na Majdanku
 • Pokaż powiększenie powyżej: Konferencja naukowa w 70-lecie Państwowego Muzeum na Majdanku
 • Pokaż powiększenie powyżej: Konferencja naukowa w 70-lecie Państwowego Muzeum na Majdanku
 • Pokaż powiększenie powyżej: Konferencja naukowa w 70-lecie Państwowego Muzeum na Majdanku
 • Pokaż powiększenie powyżej: Konferencja naukowa w 70-lecie Państwowego Muzeum na Majdanku
 • Pokaż powiększenie powyżej: Konferencja naukowa w 70-lecie Państwowego Muzeum na Majdanku
 • Pokaż powiększenie powyżej: Konferencja naukowa w 70-lecie Państwowego Muzeum na Majdanku
 • Pokaż powiększenie powyżej: Konferencja naukowa w 70-lecie Państwowego Muzeum na Majdanku
 • Pokaż powiększenie powyżej: Konferencja naukowa w 70-lecie Państwowego Muzeum na Majdanku
 • Pokaż powiększenie powyżej: Konferencja naukowa w 70-lecie Państwowego Muzeum na Majdanku
 • Pokaż powiększenie powyżej: Konferencja naukowa w 70-lecie Państwowego Muzeum na Majdanku
 • Pokaż powiększenie powyżej: Konferencja naukowa w 70-lecie Państwowego Muzeum na Majdanku
 • Pokaż powiększenie powyżej: Konferencja naukowa w 70-lecie Państwowego Muzeum na Majdanku
 • Pokaż powiększenie powyżej: Konferencja naukowa w 70-lecie Państwowego Muzeum na Majdanku
 • Pokaż powiększenie powyżej: Konferencja naukowa w 70-lecie Państwowego Muzeum na Majdanku
 • Pokaż powiększenie powyżej: Konferencja naukowa w 70-lecie Państwowego Muzeum na Majdanku
 • Pokaż powiększenie powyżej: Konferencja naukowa w 70-lecie Państwowego Muzeum na Majdanku
 • Pokaż powiększenie powyżej: Konferencja naukowa w 70-lecie Państwowego Muzeum na Majdanku
 • Pokaż powiększenie powyżej: Konferencja naukowa w 70-lecie Państwowego Muzeum na Majdanku
 • Pokaż powiększenie powyżej: Konferencja naukowa w 70-lecie Państwowego Muzeum na Majdanku

Społeczności

polski

english