rozwiń menu główne

10.01.2019

Konserwacja książek ze zbiorów historycznych

Muzeum poddało konserwacji pełnej 51 książek ze zbiorów historycznych, w tym 27 modlitewników. Wszystkie obiekty zostały znalezione na terenie obozu na Majdanku po jego likwidacji.

Są to książki pisane w języku polskim, francuskim, węgierskim, niemieckim, holenderskim i hebrajskim. Wśród nich m.in. Johanna Wolfganga von Goethe „Faust”, Richarda Vossa „Zwei Menschen”, Edmonda Privata – wybitnego esperantysty – „Vivo de Zamenhof” oraz jedyna w zbiorach książeczka dla dzieci w języku polskim ilustrowana kolorowymi obrazkami W. Główczewskiego. Ze zbioru modlitewników konserwacji poddano m.in. Pismo Święte Stary i Nowy Testament w języku holenderskim, Pismo Święte w języku czeskim, Nowy Testament w języku niemieckim oraz modlitewniki hebrajskie, wśród których najstarszy hebrajsko-niemiecki datowany jest na 1886 r.

Na kartach książek znajdują się wykonane odręcznie zapiski, uwagi, daty, dedykacje. Pomiędzy karty powkładane są listy czy zawinięty w bibułkę pukiel włosów.

Konserwacja książek jest zabiegiem bardzo precyzyjnym, wymagającym ogromnej pracy i wrażliwości. Poza oczyszczeniem, zatrzymaniem procesu degradacji papieru oraz skóry i zabezpieczeniem ogromną wagę przykładamy do zachowania autentyczności. Posiadanie książek było zabronione i karane, dlatego też więźniowie zmuszeni byli starannie je ukrywać, by nie narazić się na szykany. Ponadrywane, pozaginane, pozalewane strony po zabiegach konserwacji zachowują swój autentyczny wygląd.

Każdego roku Muzeum poddaje konserwacji kolejne obiekty znajdujące się pod jego opieką. W 2018 roku oprócz książek był to m.in. zbiór 300 fotografii archiwalnych, blisko 1200 artefaktów znalezionych podczas badań archeologicznych w Sobiborze czy około 900 przedmiotów związanych z funkcjonowaniem obozu koncentracyjnego na Majdanku.

Po pełnym powiększeniu użyj klawiszy strzałek, aby zmienić obraz oraz klawisza ESC, aby zamknąć powiększenie

 • Powiększ obraz: Konserwacja książek ze zbiorów historycznych
 • Powiększ obraz: Konserwacja książek ze zbiorów historycznych
 • Powiększ obraz: Książka przed konserwacją
 • Powiększ obraz: Książka po konserwacji
 • Powiększ obraz: Książka przed konserwacją
 • Powiększ obraz: Książka po konserwacji
 • Powiększ obraz: Książka przed konserwacją
 • Powiększ obraz: Książka po konserwacji
 • Powiększ obraz: Książka przed konserwacją
 • Powiększ obraz: Książka po konserwacji
 • Pokaż powiększenie powyżej: Konserwacja książek ze zbiorów historycznych
 • Pokaż powiększenie powyżej: Konserwacja książek ze zbiorów historycznych
 • Pokaż powiększenie powyżej: Książka przed konserwacją
 • Pokaż powiększenie powyżej: Książka po konserwacji
 • Pokaż powiększenie powyżej: Książka przed konserwacją
 • Pokaż powiększenie powyżej: Książka po konserwacji
 • Pokaż powiększenie powyżej: Książka przed konserwacją
 • Pokaż powiększenie powyżej: Książka po konserwacji
 • Pokaż powiększenie powyżej: Książka przed konserwacją
 • Pokaż powiększenie powyżej: Książka po konserwacji

Społeczności

polski

english