rozwiń menu główne

06.11.2015

Konserwacja ruin komór gazowych w Sobiborze

Odsłonięcie w 2014 r. fundamentów budynku komór gazowych na terenie byłego niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze spotkało się z dużym zainteresowaniem opinii publicznej w Polsce i za granicą. Odkrycie to zgodnie było uznawane za wydarzenie o znaczeniu historycznym.

Pozostałości komór będą ważnym elementem nowego upamiętnienia, którego budowa planowana jest na przyszły rok. Przygotowywana koncepcja architektoniczna zakłada, że część fundamentów zostanie wyeksponowana za pomocą przeszkleń.

Ruiny komór poddawane są obecnie zabiegom konserwatorskim. Prace nad ich zabezpieczeniem i konserwacją prowadzone są na zlecenie Państwowego Muzeum na Majdanku przez Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków. Polegają one m.in. na odkopaniu do posadowienia, oczyszczeniu i osuszeniu murów w specjalnych tunelach. Na fundamenty zakładany jest szkielet stabilizacyjny i wprowadzane jest wypełnienie wzmacniające. Prace odbywają się pod nadzorem konserwatorskim i archeologicznym.

W ramach projektu wykonane zostaną również zdjęcia fotogrametryczne oraz skaning laserowy fundamentów. Materiały te posłużą do opracowania dokładnej dokumentacji, która w przyszłości będzie stanowić podstawę do prowadzenia dalszych prac naukowo-badawczych, bez konieczności ingerencji w oryginalną substancję.

Po pełnym powiększeniu użyj klawiszy strzałek, aby zmienić obraz oraz klawisza ESC, aby zamknąć powiększenie

  • Powiększ obraz: Konserwacja ruin komór gazowych w Sobiborze
  • Powiększ obraz: Konserwacja ruin komór gazowych w Sobiborze
  • Powiększ obraz: Konserwacja ruin komór gazowych w Sobiborze
  • Pokaż powiększenie powyżej: Konserwacja ruin komór gazowych w Sobiborze
  • Pokaż powiększenie powyżej: Konserwacja ruin komór gazowych w Sobiborze
  • Pokaż powiększenie powyżej: Konserwacja ruin komór gazowych w Sobiborze

Społeczności

polski

english