rozwiń menu główne

04.01.2015

Kurs na przewodnika po Muzeum dla studentów

Państwowe Muzeum na Majdanku organizuje kurs na przewodnika muzealnego dla studentek i studentów. Osoby, które pomyślnie przejdą proces rekrutacji i wszystkie etapy szkolenia mogą liczyć na współpracę z Muzeum.

Zakwalifikowane kandydatki i kandydaci wezmą udział w kursie (luty/marzec 2015 r.), na który złożą się zajęcia na temat historii nazizmu, obozu koncentracyjnego na Majdanku i metodyki oprowadzania. Po zakończeniu szkolenia odbędzie się egzamin teoretyczny z wiedzy o historii obozu na Majdanku oraz egzamin praktyczny z oprowadzania po stałej wystawie historycznej. Wszyscy, którzy zdadzą oba egzaminy, uzyskają uprawnienia do oprowadzania grup turystycznych w Muzeum na Majdanku na podstawie umowy-zlecenia. Nasza oferta skierowana jest przede wszystkim do osób zainteresowanych historią XX wieku, w szczególności tematem nazistowskich obozów koncentracyjnych, kulturą i pedagogiką pamięci, oraz do tych, którzy chcieliby w aktywny sposób przyczynić się do upamiętnienia ofiar systemów totalitarnych. Wymagania formalne wobec kandydatek i kandydatów: ·status studentki/studenta (studia dzienne lub zaoczne) co najmniej do 31.10.2016 r.; ·dyspozycyjność przynajmniej dwa dni w tygodniu po ok. 3-4 godziny dziennie (we wtorki, środy, czwartki lub piątki); ·preferujemy studentki i studentów lat II, III i IV-tych; ·kandydatka lub kandydat nie może ukończyć 26. roku życia w okresie zatrudnienia (co najmniej do 31.10.2016 r.). Wymagania merytoryczne: ·zainteresowanie historią najnowszą; ·predyspozycje do pracy pedagogicznej z młodzieżą; ·umiejętność publicznego wypowiadania się i nawiązywania kontaktów z dużymi grupami ludzi; ·studia humanistyczne, w szczególności filologie obce. Wymagane dokumenty: List motywacyjny i CV. Oba dokumenty należy przesłać drogą mailową na adres: centrum@majdanek.eu, faksem na numer: 81 710 28 65, listownie na adres Państwowe Muzeum na Majdanku – ul. Droga Męczenników Majdanka 67, 20-325 Lublin lub dostarczyć osobiście do siedziby Muzeum do dnia 16.01.2014 r. Dokumenty należy opatrzyć klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)” Ważne informacje: Nadesłanych ofert nie zwracamy. Jednocześnie informujemy, że do dnia 21.01.2014 r. skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatkami i kandydatami. Zgłoszenia, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą rozpatrywane. W celu ułatwienia komunikacji prosimy o podanie aktualnego numeru telefonu i adresu mailowego. Kurs jest odpłatny. Opłata w wysokości 100 zł pokrywa koszty materiałów, które otrzymają osoby biorące udział w szkoleniu oraz poczęstunku w przerwach kawowych. Opłatę należy wnieść w terminie do dwóch tygodni przed rozpoczęciem kursu w kasie Muzeum.

Społeczności

polski

english