rozwiń menu główne

28.12.2017

Kurs na przewodnika po Muzeum dla studentów

Po raz kolejny Państwowe Muzeum na Majdanku organizuje kurs na przewodnika, skierowany do studentów kierunków humanistycznych, także posługujących się językami obcymi, których zainteresowania oscylują wokół historii XX wieku, w szczególności tematu niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych. Kurs taki to świetna okazja do zdobycia doświadczenia i kontaktu z ludźmi z całego świata, a także perspektywa na ciekawą pracę.

Zakwalifikowane kandydatki i kandydaci wezmą udział w szkoleniu, które odbędzie się w marcu 2018 r. W programie znajdą się m.in. zajęcia na temat historii nazizmu, obozu koncentracyjnego na Majdanku i metodyki oprowadzania. Po zakończeniu szkolenia odbędzie się egzamin praktyczny z oprowadzania po terenie i wystawach Państwowego Muzeum na Majdanku. Wszyscy, którzy zakończą egzamin z pozytywnym wynikiem, uzyskają uprawnienia do oprowadzania grup turystycznych po Muzeum na podstawie umowy-zlecenia.

Organizatorem kursu jest:

Państwowe Muzeum na Majdanku
ul. Droga Męczenników Majdanka 67
20-325 Lublin

tel.: 81 710 28 21,
fax: 81 710 28 65,
e-mail: sekretariat@majdanek.eu, centrum@majdanek.eu

Wymagania formalne wobec kandydatek i kandydatów:

· status studentki/studenta (studia dzienne lub zaoczne) co najmniej do 31.10.2018 r.;

· dyspozycyjność przynajmniej dwa dni w tygodniu po ok. 3-4 godziny dziennie (od wtorku do niedzieli);

· preferujemy studentki i studentów lat II, III i IV-tych w szczególności filologii obcych;

· kandydatka lub kandydat nie może ukończyć 26. roku życia w okresie zatrudnienia (co najmniej do 31.10.2018 r.).

Wymagania merytoryczne:

· zainteresowanie historią XX wieku;

· studia humanistyczne, w szczególności filologie obce;

· umiejętność publicznego wypowiadania się i nawiązywania kontaktów z dużymi grupami ludzi;

· predyspozycje do pracy pedagogicznej z młodzieżą;

Wymagane dokumenty:

List motywacyjny i CV. Oba dokumenty należy przesłać drogą mailową na adres: centrum@majdanek.eu, faksem na numer: 81 710 28 65, listownie na adres Państwowe Muzeum na Majdanku – ul. Droga Męczenników Majdanka 67, 20-325 Lublin, lub dostarczyć osobiście do siedziby Muzeum do dnia 22.01.2018 r.

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”

Ważne informacje:

Nadesłanych ofert nie zwracamy. Jednocześnie informujemy, że do dnia 26.01.2018 r. skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatkami i kandydatami. Zgłoszenia, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą rozpatrywane. W celu ułatwienia komunikacji prosimy o podanie aktualnego numeru telefonu i adresu mailowego.

Kurs jest odpłatny. Opłata w wysokości 100 zł pokrywa koszty materiałów, które otrzymają uczestnicy szkolenia oraz poczęstunku w przerwach kawowych. Opłatę należy wnieść w terminie do dwóch tygodni przed rozpoczęciem kursu na konto Muzeum.

Po pełnym powiększeniu użyj klawiszy strzałek, aby zmienić obraz oraz klawisza ESC, aby zamknąć powiększenie

  • Powiększ obraz: Kurs na przewodnika po Muzeum dla studentów
  • Pokaż powiększenie powyżej: Kurs na przewodnika po Muzeum dla studentów

Społeczności

polski

english