rozwiń menu główne

09.01.2017

Kurs na przewodnika po Muzeum na Majdanku

Państwowe Muzeum na Majdanku zaprasza studentów i studentki do udziału w kursie na przewodnika muzealnego. Osoby, które pomyślnie przejdą proces rekrutacji i wszystkie etapy szkolenia, mogą liczyć na współpracę z Muzeum. Na zgłoszenia czekamy do końca stycznia.

Zakwalifikowane kandydatki i kandydaci wezmą udział w kursie (marzec 2017 r.), na który złożą się zajęcia na temat historii nazizmu, obozu koncentracyjnego na Majdanku i metodyki oprowadzania. Po zakończeniu szkolenia odbędzie się egzamin teoretyczny z wiedzy o historii obozu na Majdanku oraz egzamin praktyczny z oprowadzania po stałej wystawie historycznej. Wszyscy, którzy zdadzą oba egzaminy, uzyskają uprawnienia do oprowadzania grup turystycznych w Muzeum na Majdanku na podstawie umowy-zlecenia.

Nasza oferta skierowana jest przede wszystkim do osób zainteresowanych historią XX wieku, w szczególności tematem nazistowskich obozów koncentracyjnych, kulturą i pedagogiką pamięci, oraz do tych, którzy chcieliby w aktywny sposób przyczynić się do upamiętnienia ofiar systemów totalitarnych.

Wymagania formalne wobec kandydatek i kandydatów:

  • status studentki/studenta (studia dzienne lub zaoczne) co najmniej do 31.10.2017 r.;
  • dyspozycyjność przynajmniej dwa dni w tygodniu po ok. 3-4 godziny dziennie (z wyjątkiem poniedziałków);
  • preferujemy studentki i studentów lat II, III i IV-tych;
  • kandydatka lub kandydat nie może ukończyć 26. roku życia w okresie zatrudnienia (co najmniej do 31.10.2017 r.).

Wymagania merytoryczne:

  • zainteresowanie historią najnowszą;
  • predyspozycje do pracy pedagogicznej z młodzieżą;
  • umiejętność publicznego wypowiadania się i nawiązywania kontaktów z dużymi grupami ludzi;
  • studia humanistyczne, w szczególności filologie obce.

Wymagane dokumenty:

List motywacyjny i CV. Oba dokumenty należy przesłać drogą mailową na adres: centrum@majdanek.eu, faksem na numer: 81 710 28 65, listownie na adres Muzeum na Majdanku – ul. Droga Męczenników Majdanka 67, 20-325 Lublin lub dostarczyć osobiście do siedziby Muzeum do dnia 31.01.2017 r.

Dokumenty należy opatrzyć klauzulą:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”

Ważne informacje:

Nadesłanych ofert nie zwracamy. Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatkami i kandydatami. Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Zgłoszenia, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą rozpatrywane. W celu ułatwienia komunikacji prosimy o podanie aktualnego numeru telefonu i adresu e-mail.

Kurs jest odpłatny. Opłata w wysokości 100 zł pokrywa koszty materiałów, które otrzymają osoby biorące udział w szkoleniu, oraz poczęstunku w przerwach kawowych. Opłatę należy wnieść w terminie od 6 do 8 marca w kasie Muzeum.

Społeczności

polski

english