rozwiń menu główne

05.01.2017

„Majdanek w dokumentach” – pierwsza edycja źródeł do dziejów obozu koncentracyjnego

Ponad 300 dokumentów dotyczących niemieckiego obozu koncentracyjnego w Lublinie, dotąd rozproszonych w wielu opracowaniach i archiwach, znalazło się w najnowszym wydawnictwie Państwowego Muzeum na Majdanku. Stanowi ono pierwszą tego typu edycję źródłową poświęconą problematyce niemieckich obozów koncentracyjnych. Archiwalia wybrał, opracował i opatrzył wstępem Wojciech Lenarczyk.

„Majdanek w dokumentach” zawiera źródła pochodzące z kancelarii Majdanka, różnych instytucji powiązanych z jego działalnością i centralnych organów III Rzeszy zarządzających systemem nazistowskich obozów koncentracyjnych. „Majdanek wyłaniający się z niemieckich dokumentów ma niewiele wspólnego z rzeczywistością cierpienia, głodu, pracy ponad siły i wszechobecnej śmierci, która była dla więźniów codziennością. Badający dzieje nie są jednak skazani jedynie na te materiały. Już dokumenty polskich organizacji charytatywnych, instytucji przez Niemców autoryzowanych i kontrolowanych, dopuszczanych do obozu z pomocą dla więźniów, przekazują głębszą prawdę o majdankowskiej rzeczywistości. Jeszcze lepiej realia KL Lublin oddają dane ruchu oporu, a zwłaszcza napływająca z Majdanka nielegalna korespondencja więźniów” – czytamy we Wstępie. Publikowane materiały łączy nie tylko wspólny temat, ale także czas ich powstania – lata 1941–1944. Dokumenty, zamieszczone w języku oryginałów, podzielono na 19 rozdziałów poświęconych różnym aspektom funkcjonowania obozu na Majdanku oraz dotyczących osób w nim osadzonych.

„Majdanek w dokumentach” to publikacja o charakterze monograficznym, która, zestawiając ważne dokumenty dla historii KL Lublin, nie tylko uzupełnia dotychczasową wiedzę o obozie, ale stanowi również punkt wyjścia dla kolejnych badań i działań muzealnych.

Po pełnym powiększeniu użyj klawiszy strzałek, aby zmienić obraz oraz klawisza ESC, aby zamknąć powiększenie

  • Powiększ obraz: „Majdanek w dokumentach” – pierwsza edycja źródeł do dziejów obozu koncentracyjnego
  • Powiększ obraz: „Majdanek w dokumentach” – pierwsza edycja źródeł do dziejów obozu koncentracyjnego
  • Powiększ obraz: „Majdanek w dokumentach” – pierwsza edycja źródeł do dziejów obozu koncentracyjnego
  • Powiększ obraz: „Majdanek w dokumentach” – pierwsza edycja źródeł do dziejów obozu koncentracyjnego
  • Pokaż powiększenie powyżej: „Majdanek w dokumentach” – pierwsza edycja źródeł do dziejów obozu koncentracyjnego
  • Pokaż powiększenie powyżej: „Majdanek w dokumentach” – pierwsza edycja źródeł do dziejów obozu koncentracyjnego
  • Pokaż powiększenie powyżej: „Majdanek w dokumentach” – pierwsza edycja źródeł do dziejów obozu koncentracyjnego
  • Pokaż powiększenie powyżej: „Majdanek w dokumentach” – pierwsza edycja źródeł do dziejów obozu koncentracyjnego

Społeczności

polski

english