rozwiń menu główne

28.09.2017

Majdanek w pamięci rodzinnej - spotkanie poświęcone Helenie Pawluk

27 września w Czytelni Naukowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego przy ul. Narutowicza 4 w Lublinie odbyło się spotkanie poświęcone byłej więźniarce KL Lublin i więzienia na Zamku Lubelskim, Helenie Pawluk. Gośćmi Muzeum i Biblioteki byli wnuk Heleny Pawluk Wojciech wraz z małżonką Danutą i synem Marcinem.

Podczas rozmowy poprowadzonej przez Annę Wójcik z Archiwum Państwowego Muzeum na Majdanku państwo Pawlukowie przybliżyli przybyłym postać Heleny Pawluk, której niezwykłą historię powinien poznać każdy lublinianin.

Dla kobiety tej, od wczesnej młodości związanej z naszym miastem, II wojna światowa była ciężką próbą charakteru. Wyszła z niej zwycięsko dzięki wartościom, jakie wyznawała: wierze w Boga i oddaniu ojczyźnie, a także czystemu i szczeremu sercu, otwartemu na drugiego człowieka. Od wybuchu wojny aktywnie zaangażowała się w działalność konspiracyjną i charytatywną, dostarczając żywność więźniom Majdanka i Zamku. W październiku 1943 r. rozpoznając w jednym z nich przyjaciela z dawnych lat podjęła próbę zorganizowania jego ucieczki z obozu. Za pomoc niesioną Żydowi została aresztowana i skazana na śmierć. Od października 1943 r. do stycznia następnego roku przebywała w KL Lublin, następnie została przeniesiona do więzienia na Zamku, gdzie w lipcu 1944 r. doczekała wyzwolenia.

Spotkanie z państwem Pawlukami było dla przybyłych kolejną okazją do nawiązania kontaktu z rodzinami odchodzącego pokolenia byłych więźniów obozu: ich dziećmi i wnukami. Towarzysząca rozmowie prezentacja oryginalnych dokumentów i osobistych pamiątek Heleny Pawluk, w ubiegłym roku przekazanych Państwowemu Muzeum na Majdanku przez jej najbliższych, spotkała się z żywym zainteresowaniem obecnych. Zobaczyć można było między innymi dokumenty poświadczające wykształcenie i zatrudnienie Heleny Pawluk przed i w trakcie wojny, akt oskarżenia czy listy pisane z obozu i więzienia do rodziny.

Po pełnym powiększeniu użyj klawiszy strzałek, aby zmienić obraz oraz klawisza ESC, aby zamknąć powiększenie

 • Powiększ obraz: Majdanek w pamięci rodzinnej - spotkanie poświęcone Helenie Pawluk
 • Powiększ obraz: Majdanek w pamięci rodzinnej - spotkanie poświęcone Helenie Pawluk
 • Powiększ obraz: Majdanek w pamięci rodzinnej - spotkanie poświęcone Helenie Pawluk
 • Powiększ obraz: Majdanek w pamięci rodzinnej - spotkanie poświęcone Helenie Pawluk
 • Powiększ obraz: Majdanek w pamięci rodzinnej - spotkanie poświęcone Helenie Pawluk
 • Powiększ obraz: Majdanek w pamięci rodzinnej - spotkanie poświęcone Helenie Pawluk
 • Powiększ obraz: Majdanek w pamięci rodzinnej - spotkanie poświęcone Helenie Pawluk
 • Powiększ obraz: Majdanek w pamięci rodzinnej - spotkanie poświęcone Helenie Pawluk
 • Powiększ obraz: Majdanek w pamięci rodzinnej - spotkanie poświęcone Helenie Pawluk
 • Powiększ obraz: Majdanek w pamięci rodzinnej - spotkanie poświęcone Helenie Pawluk
 • Powiększ obraz: Majdanek w pamięci rodzinnej - spotkanie poświęcone Helenie Pawluk
 • Powiększ obraz: Majdanek w pamięci rodzinnej - spotkanie poświęcone Helenie Pawluk
 • Powiększ obraz: Majdanek w pamięci rodzinnej - spotkanie poświęcone Helenie Pawluk
 • Powiększ obraz: Majdanek w pamięci rodzinnej - spotkanie poświęcone Helenie Pawluk
 • Pokaż powiększenie powyżej: Majdanek w pamięci rodzinnej - spotkanie poświęcone Helenie Pawluk
 • Pokaż powiększenie powyżej: Majdanek w pamięci rodzinnej - spotkanie poświęcone Helenie Pawluk
 • Pokaż powiększenie powyżej: Majdanek w pamięci rodzinnej - spotkanie poświęcone Helenie Pawluk
 • Pokaż powiększenie powyżej: Majdanek w pamięci rodzinnej - spotkanie poświęcone Helenie Pawluk
 • Pokaż powiększenie powyżej: Majdanek w pamięci rodzinnej - spotkanie poświęcone Helenie Pawluk
 • Pokaż powiększenie powyżej: Majdanek w pamięci rodzinnej - spotkanie poświęcone Helenie Pawluk
 • Pokaż powiększenie powyżej: Majdanek w pamięci rodzinnej - spotkanie poświęcone Helenie Pawluk
 • Pokaż powiększenie powyżej: Majdanek w pamięci rodzinnej - spotkanie poświęcone Helenie Pawluk
 • Pokaż powiększenie powyżej: Majdanek w pamięci rodzinnej - spotkanie poświęcone Helenie Pawluk
 • Pokaż powiększenie powyżej: Majdanek w pamięci rodzinnej - spotkanie poświęcone Helenie Pawluk
 • Pokaż powiększenie powyżej: Majdanek w pamięci rodzinnej - spotkanie poświęcone Helenie Pawluk
 • Pokaż powiększenie powyżej: Majdanek w pamięci rodzinnej - spotkanie poświęcone Helenie Pawluk
 • Pokaż powiększenie powyżej: Majdanek w pamięci rodzinnej - spotkanie poświęcone Helenie Pawluk
 • Pokaż powiększenie powyżej: Majdanek w pamięci rodzinnej - spotkanie poświęcone Helenie Pawluk

Społeczności

polski

english