rozwiń menu główne

03.09.2018

Nowa książka o edukacji w muzeach martyrologicznych

Ukazała się najnowsza publikacja Państwowego Muzeum na Majdanku poświęcona edukacji w miejscach pamięci. Wydawnictwo „Pedagogika pamięci. O teorii i praktyce edukacji w muzeach martyrologicznych”, pod redakcją Tomasza Kranza, zawiera materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez PMM w październiku 2017 roku.

Głównym założeniem sesji, które znalazło swoje odbicie również w książce, była analiza refleksji teoretycznej, która w Polsce, Niemczech i Austrii próbuje definiować tożsamość, status i praktyczną działalność edukacyjną muzeów ulokowanych w miejscach pamięci II wojny światowej. Istotne było spojrzenie na nią przez pryzmat doświadczeń nauczycieli i uczniów, teoretyków i praktyków, badaczy pamięci i dydaktyków historii.

Tom składa się z trzech części zatytułowanych Pedagogika pamięci – konteksty i koncepcje, Edukacja w miejscach pamięci z perspektywy uczniów, nauczycieli i pedagogów muzealnych oraz Miejsca pamięci w edukacji. Całość zamyka zapis debaty będącej próbą krytycznego bilansu rozwoju działalności pedagogicznej w muzeach-obozach. Zachęcamy do zapoznania się ze spisem treści poniżej.

Publikacja dostępna jest w księgarni muzealnej PMM w wersji papierowej i elektronicznej.

Zarówno w niemieckim, jak i polskim ujęciu pedagogika pamięci to edukacja otwarta, krytyczna i refleksyjna. Otwarta, bo zakłada otwarte sytuacje uczenia się, których tematem może być sama historia, rozpatrywana z różnych perspektyw, ale też formy i treści pamięci z uwzględnieniem innych narracji i wizji historycznych. Krytyczna, ponieważ zakłada, że intelektualna i emocjonalna konfrontacja z najmroczniejszymi kartami II wojny światowej motywuje do krytycznej analizy oraz ewentualnej rewizji własnych poglądów i wyobrażeń dotyczących przeszłości i pamięci. Refleksyjna, bo inspiruje do rozważań o indywidualnych i zbiorowych zachowaniach w konkretnych przypadkach historycznych oraz potencjalnych sytuacjach społecznych, a więc podjęcia na gruncie historii refleksji nad moralnym i etycznym wymiarem ludzkiego działania.

Fragment Wprowadzenia

Społeczności

polski

english