rozwiń menu główne

08.11.2016

Nowa pozycja wydawnicza – Majdanek jako miejsce edukacji

W Niemczech ukazała się książka "Forschendes Lernen in Majdanek. Erfahrungen aus der Projektarbeit" (red. G. Karthaus, B. Weber i J. Zubala) poświęcona pracy dydaktycznej Państwowego Muzeum na Majdanku. Dokumentuje ona wyniki praktyk historycznych z udziałem niemieckich uczniów ze szkoły w Waltrop (Gesamtschule Waltrop), realizowanych od blisko 20 lat we współpracy z Muzeum na Majdanku.

Publikacja przedstawia Muzeum na Majdanku jako miejsce pamięci, dialogu interkulturowego oraz ośrodek pozaszkolnej edukacji historycznej, który stwarza możliwość aktywnego poznawania przeszłych wydarzeń w autentycznej przestrzeni historycznej przez doświadczanie, przeżywanie oraz samodzielne badanie i odkrywanie. Ilustracją tego ujęcia dydaktycznego są wybrane pisemne prace uczniów związane tematycznie z historią okupacji niemieckiej na Lubelszczyźnie. Projekt ten ma jednocześnie charakter polsko-niemieckiej wymiany młodzieży, a szkołą partnerską jest XX LO z Zespołu Szkół nr 4 w Lublinie.

Społeczności

polski

english