rozwiń menu główne

01.10.2018

Nowa wystawa czasowa „Przestrzeń pamięci – topografia KL Lublin a teren Państwowego Muzeum na Majdanku”

Od 29 września w Centrum Obsługi Zwiedzających PMM oglądać można najnowszą wystawę czasową poświęconą zmianom przestrzeni, którą w czasie wojny zajmował niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny na Majdanku. Przekształceniom terenu, zarówno tym z okresu okupacji, jak i po utworzeniu Muzeum, poświęcona była również prelekcja przygotowana na wernisaż przez jednego z autorów ekspozycji Krzysztofa Tarkowskiego.

Na wystawie znajduje się 13 map i planów, 22 fotografie i dokumenty oraz 14 wizualizacji wykonanych techniką akwarelową, które ilustrują między innymi, dlaczego doszło do zniszczenia części historycznej substancji budowlanej byłego obozu oraz które jej elementy zachowano w przestrzennym ukształtowaniu miejsca pamięci.

Jesienią 1941 r. na wschodnim przedmieściu okupowanego Lublina Niemcy rozpoczęli budowę obozu koncentracyjnego. W ciągu kolejnych niespełna trzech lat przez Konzentrationslager Lublin przeszło ok. 150 tys. Żydów, Polaków, obywateli Związku Radzieckiego oraz innych grup więźniów. Łącznie życie straciło tu ok. 80 tys. osób. Przez cały okres istnienia, aż do likwidacji 22 lipca 1944 r., obóz podlegał systematycznej rozbudowie oraz zmianom planistycznym, które ściśle związane były z polityką gospodarczą, eksterminacyjną i militarną nazistowskich Niemiec na okupowanej Lubelszczyźnie. Przestrzeń, którą w czasie wojny zajmował obóz, zmieniała się również po wyzwoleniu Lublina spod okupacji niemieckiej i utworzeniu w listopadzie 1944 r. Państwowego Muzeum na Majdanku. Współczesny krajobraz muzeum nie obejmuje całości terenu byłego KL Lublin i jest wypadkową kilku powojennych koncepcji jego zagospodarowania.

Po pełnym powiększeniu użyj klawiszy strzałek, aby zmienić obraz oraz klawisza ESC, aby zamknąć powiększenie

 • Powiększ obraz: Nowa wystawa czasowa „Przestrzeń pamięci – topografia KL Lublin a teren Państwowego Muzeum na Majdanku”
 • Powiększ obraz: Nowa wystawa czasowa „Przestrzeń pamięci – topografia KL Lublin a teren Państwowego Muzeum na Majdanku”
 • Powiększ obraz: Nowa wystawa czasowa „Przestrzeń pamięci – topografia KL Lublin a teren Państwowego Muzeum na Majdanku”
 • Powiększ obraz: Nowa wystawa czasowa „Przestrzeń pamięci – topografia KL Lublin a teren Państwowego Muzeum na Majdanku”
 • Powiększ obraz: Nowa wystawa czasowa „Przestrzeń pamięci – topografia KL Lublin a teren Państwowego Muzeum na Majdanku”
 • Powiększ obraz: Nowa wystawa czasowa „Przestrzeń pamięci – topografia KL Lublin a teren Państwowego Muzeum na Majdanku”
 • Powiększ obraz: Nowa wystawa czasowa „Przestrzeń pamięci – topografia KL Lublin a teren Państwowego Muzeum na Majdanku”
 • Powiększ obraz: Nowa wystawa czasowa „Przestrzeń pamięci – topografia KL Lublin a teren Państwowego Muzeum na Majdanku”
 • Powiększ obraz: Nowa wystawa czasowa „Przestrzeń pamięci – topografia KL Lublin a teren Państwowego Muzeum na Majdanku”
 • Powiększ obraz: Nowa wystawa czasowa „Przestrzeń pamięci – topografia KL Lublin a teren Państwowego Muzeum na Majdanku”
 • Powiększ obraz: Nowa wystawa czasowa „Przestrzeń pamięci – topografia KL Lublin a teren Państwowego Muzeum na Majdanku”
 • Pokaż powiększenie powyżej: Nowa wystawa czasowa „Przestrzeń pamięci – topografia KL Lublin a teren Państwowego Muzeum na Majdanku”
 • Pokaż powiększenie powyżej: Nowa wystawa czasowa „Przestrzeń pamięci – topografia KL Lublin a teren Państwowego Muzeum na Majdanku”
 • Pokaż powiększenie powyżej: Nowa wystawa czasowa „Przestrzeń pamięci – topografia KL Lublin a teren Państwowego Muzeum na Majdanku”
 • Pokaż powiększenie powyżej: Nowa wystawa czasowa „Przestrzeń pamięci – topografia KL Lublin a teren Państwowego Muzeum na Majdanku”
 • Pokaż powiększenie powyżej: Nowa wystawa czasowa „Przestrzeń pamięci – topografia KL Lublin a teren Państwowego Muzeum na Majdanku”
 • Pokaż powiększenie powyżej: Nowa wystawa czasowa „Przestrzeń pamięci – topografia KL Lublin a teren Państwowego Muzeum na Majdanku”
 • Pokaż powiększenie powyżej: Nowa wystawa czasowa „Przestrzeń pamięci – topografia KL Lublin a teren Państwowego Muzeum na Majdanku”
 • Pokaż powiększenie powyżej: Nowa wystawa czasowa „Przestrzeń pamięci – topografia KL Lublin a teren Państwowego Muzeum na Majdanku”
 • Pokaż powiększenie powyżej: Nowa wystawa czasowa „Przestrzeń pamięci – topografia KL Lublin a teren Państwowego Muzeum na Majdanku”
 • Pokaż powiększenie powyżej: Nowa wystawa czasowa „Przestrzeń pamięci – topografia KL Lublin a teren Państwowego Muzeum na Majdanku”
 • Pokaż powiększenie powyżej: Nowa wystawa czasowa „Przestrzeń pamięci – topografia KL Lublin a teren Państwowego Muzeum na Majdanku”

Społeczności

polski

english