rozwiń menu główne

27.04.2018

Nowa wystawa czasowa "Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie na Majdanku"

W lecie 2018 r. przypada 75. rocznica wysiedlenia polskich rodzin z Zamojszczyzny do niemieckiego obozu koncentracyjnego na Majdanku. 28 kwietnia otworzyliśmy nową wystawę czasową, która ukazuje tragiczne losy mieszkańców tego regionu osadzonych w KL Lublin w czerwcu i lipcu 1943 r.

Wernisaż wystawy według scenariusza Krzysztofa Banacha, Marty Grudzińskiej i Anny Wójcik był częścią wydarzeń realizowanych w ramach Sezonu Lublin. Podczas spotkania można było usyszeć relację byłej więźniarki Majdanka - Stanisławy Kruszewskiej, która trafiła do obozu ze swoją rodziną w lipcu 1943 r. wysiedlona z Dereźni Solskiej w dawnym powiecie biłgorajskim. Rozmowę poprzedził wykład dr Beaty Kozaczyńskiej poświęcony losom dzieci deportowanym z Zamojszczyzny.

Na ekspozycję składają się fotografie archiwalne i dokumenty historyczne, z których wiele pochodzi z prywatnych kolekcji rodzin byłych więźniów Majdanka. Całość dopełniają zdjęcia przedmiotów związanych z pobytem mieszkańców Zamojszczyzny w obozie oraz fragmenty ich wspomnień.

W 1941 r. na terenie Zamojszczyzny rozpoczęto eksperymentalną fazę realizacji tzw. Generalnego Planu Wschodniego (Generalplan Ost). Był to długofalowy program osadnictwa i kolonizacji terytoriów Europy Środkowo-Wschodniej w celu zdobycia „przestrzeni życiowej” dla Niemców. Miał obejmować obszar od Siedmiogrodu aż po kraje nadbałtyckie. Oznaczało to masowe deportacje i przesiedlenia milionów ludzi. Szacuje się, że w latach 1941–1943 wysiedlenia z terenu Zamojszczyzny dotknęły ogółem blisko 100 tysięcy osób.

Pierwszy etap operacji przeprowadzono w listopadzie 1941 r., kolejny od listopada 1942 do marca 1943 r. Wysiedleńców po badaniach w obozie przesiedleńczym w Zamościu deportowano do KL Auschwitz lub wywożono bezpośrednio na roboty do Rzeszy. Dzieci, które odpowiadały nazistowskim kryteriom rasowym, odbierano rodzicom i poddawano zniemczeniu, natomiast „bezwartościowe rasowo” wysyłano w inne rejony Generalnego Gubernatorstwa.

Ostatni etap wysiedleń realizowano od 24 czerwca do sierpnia 1943 r. W jego wyniku około 9 tysięcy kobiet, mężczyzn i dzieci z terenu powiatów: zamojskiego, hrubieszowskiego, biłgorajskiego i tomaszowskiego skierowano do KL Lublin.

Po pełnym powiększeniu użyj klawiszy strzałek, aby zmienić obraz oraz klawisza ESC, aby zamknąć powiększenie

 • Powiększ obraz: Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie na Majdanku – nowa wystawa czasowa
 • Powiększ obraz: Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie na Majdanku – nowa wystawa czasowa
 • Powiększ obraz: Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie na Majdanku – nowa wystawa czasowa
 • Powiększ obraz: Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie na Majdanku – nowa wystawa czasowa
 • Powiększ obraz: Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie na Majdanku – nowa wystawa czasowa
 • Powiększ obraz: Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie na Majdanku – nowa wystawa czasowa
 • Powiększ obraz: Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie na Majdanku – nowa wystawa czasowa
 • Powiększ obraz: Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie na Majdanku – nowa wystawa czasowa
 • Powiększ obraz: Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie na Majdanku – nowa wystawa czasowa
 • Powiększ obraz: Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie na Majdanku – nowa wystawa czasowa
 • Powiększ obraz: Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie na Majdanku – nowa wystawa czasowa
 • Powiększ obraz: Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie na Majdanku – nowa wystawa czasowa
 • Pokaż powiększenie powyżej: Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie na Majdanku – nowa wystawa czasowa
 • Pokaż powiększenie powyżej: Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie na Majdanku – nowa wystawa czasowa
 • Pokaż powiększenie powyżej: Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie na Majdanku – nowa wystawa czasowa
 • Pokaż powiększenie powyżej: Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie na Majdanku – nowa wystawa czasowa
 • Pokaż powiększenie powyżej: Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie na Majdanku – nowa wystawa czasowa
 • Pokaż powiększenie powyżej: Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie na Majdanku – nowa wystawa czasowa
 • Pokaż powiększenie powyżej: Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie na Majdanku – nowa wystawa czasowa
 • Pokaż powiększenie powyżej: Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie na Majdanku – nowa wystawa czasowa
 • Pokaż powiększenie powyżej: Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie na Majdanku – nowa wystawa czasowa
 • Pokaż powiększenie powyżej: Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie na Majdanku – nowa wystawa czasowa
 • Pokaż powiększenie powyżej: Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie na Majdanku – nowa wystawa czasowa
 • Pokaż powiększenie powyżej: Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie na Majdanku – nowa wystawa czasowa

Społeczności

polski

english