rozwiń menu główne

30.01.2017

Nowe dokumenty w zbiorach Muzeum

Zbiory Państwowego Muzeum na Majdanku wzbogaciły się o niezwykle interesujące i cenne materiały dotyczące Heleny Pawluk, z d. Błeszyńskiej, byłej więźniarki niemieckiego obozu koncentracyjnego na Majdanku i więzienia na Zamku w Lublinie. Na kolekcję składa się blisko 100 fotografii, dokumentów oraz przedmiotów osobistych.

Przekazane materiały są bezcennym źródłem wiedzy na temat funkcjonowania KL Lublin i dostarczają wielu ciekawych informacji o przedwojennym Lublinie. Można je podzielić chronologicznie na te pochodzące z okresu przedwojennego, lat okupacji oraz czasów powojennych. Najcenniejszym nabytkiem jest akt oskarżenia Heleny Pawluk sporządzony przez niemiecką prokuraturę dla sądu specjalnego w Lublinie, wniesiony przeciwko niej za udzielenie pomocy w ucieczce z Majdanka więźniowi żydowskiemu.

Helena Pawluk urodziła się w 1899 roku w Chmielu. Dzieciństwo i młodość spędziła w Lublinie. Tutaj przechodziła poszczególne etapy edukacji szkolnej. Uczyła się w Żeńskim Gimnazjum Filologicznym Heleny Czarnieckiej, później studiowała na Wydziale Prawa i Nauk Ekonomiczno-Społecznych Uniwersytetu Lubelskiego. Po studiach pracowała m.in. w Kuratorium Lubelskiego Okręgu Szkolnego i Radzie Głównej Opiekuńczej. W czasie niemieckiej okupacji była zaangażowana w działalność konspiracyjną. Brała udział w dostarczaniu żywności partyzantom AK, organizowaniu punktów opatrunkowych w lasach janowskich czy też udzielaniu schronienia przesiedleńcom z Pomorza i Wielkopolski. 23 października 1943 roku została aresztowana za pomoc w ucieczce z Majdanka żydowskiemu więźniowi, dr. Naumowi Pryłuckiemu, którego następnie przez pięć dni ukrywała na terenie majątku Radlin. Z karą śmierci osadzono ją w obozie na Majdanku. W KL Lublin przebywała do 7 stycznia 1944 roku, a następnie przeniesiono ją do więzienia na Zamku w Lublinie. Szczęśliwie przetrwała czas niewoli i opuściła więzienne mury 22 lipca 1944 roku. Wkrótce po tym podjęła pracę kierowcy. W Lublinie mieszkała do 1954 roku. Miasto opuściła w obawie przed aresztowaniem i przeniosła się na stałe do Warszawy, gdzie zmarła w 1994. Za swoją działalność oraz zasługi otrzymała odznaczenia rangi państwowej, są to m.in. Krzyż Oświęcimski, Medal Zwycięstwa i Wolności oraz Odznaka Grunwaldzka.

Serdecznie dziękujemy Państwu Wojciechowi i Danucie Pawlukom za bezinteresowne przekazanie Muzeum na Majdanku bogatego zbioru rodzinnych pamiątek oraz za możliwość poznania historii Heleny Pawluk.

Po pełnym powiększeniu użyj klawiszy strzałek, aby zmienić obraz oraz klawisza ESC, aby zamknąć powiększenie

 • Powiększ obraz: Akt oskarżenia Heleny Pawluk
 • Powiększ obraz: Zaświadczenie z PCK
 • Powiększ obraz: Zaświadczenie lekarza obozowego z KL Lublin
 • Powiększ obraz: Wezwanie do stawienia się przed sądem
 • Powiększ obraz: Przepustka szpitalna
 • Powiększ obraz: Legitymacja przynależności do Związku Bojowników o Wolność i Demokracje
 • Powiększ obraz: Legitymacja harcerska
 • Powiększ obraz: Legitymacja członkowska Stowarzyszenia Bratnia Pomoc
 • Powiększ obraz: Indeks Uniwersytetu Lubelskiego
 • Powiększ obraz: Dowód osobisty Heleny Pawluk
 • Powiększ obraz: Dokumenty należące do Heleny Pawluk
 • Pokaż powiększenie powyżej: Akt oskarżenia Heleny Pawluk
 • Pokaż powiększenie powyżej: Zaświadczenie z PCK
 • Pokaż powiększenie powyżej: Zaświadczenie lekarza obozowego z KL Lublin
 • Pokaż powiększenie powyżej: Wezwanie do stawienia się przed sądem
 • Pokaż powiększenie powyżej: Przepustka szpitalna
 • Pokaż powiększenie powyżej: Legitymacja przynależności do Związku Bojowników o Wolność i Demokracje
 • Pokaż powiększenie powyżej: Legitymacja harcerska
 • Pokaż powiększenie powyżej: Legitymacja członkowska Stowarzyszenia Bratnia Pomoc
 • Pokaż powiększenie powyżej: Indeks Uniwersytetu Lubelskiego
 • Pokaż powiększenie powyżej: Dowód osobisty Heleny Pawluk
 • Pokaż powiększenie powyżej: Dokumenty należące do Heleny Pawluk

Społeczności

polski

english