rozwiń menu główne

31.05.2017

O potencjale edukacyjnym muzeum i miejsca pamięci na Majdanku

W Państwowym Muzeum na Majdanku odbyło się seminarium edukacyjne dla nauczycieli z Niemiec, które miało na celu zapoznanie jego uczestników z historią okupacji niemieckiej na Lubelszczyźnie oraz prezentację oferty dydaktycznej PMM w kontekście pracy z młodzieżą szkolną.

Goście z Niemiec zwiedzili teren byłego obozu koncentracyjnego na Majdanku, obejrzeli wystawy stałe i czasowe oraz wysłuchali wykładów na temat polskiej kultury pamięci i koncepcji edukacji historycznej o II wojnie światowej pod nazwą pedagogika pamięci. Ważną częścią szkolenia były warsztaty dydaktyczne poświęcone uczeniu się historii przez odkrywanie, zdobywanie doświadczeń oraz samodzielną pracę ze źródłami historycznymi i zbiorami muzealnymi.

W czasie zajęć uczestnicy dyskutowali nad praktycznym wykorzystaniem aktywnych form zwiedzania Muzeum na Majdanku, które ukierunkowane są na indywidualne zainteresowania, motywacje i potrzeby uczniów.

Po pełnym powiększeniu użyj klawiszy strzałek, aby zmienić obraz oraz klawisza ESC, aby zamknąć powiększenie

  • Powiększ obraz: O potencjale edukacyjnym muzeum i miejsca pamięci na Majdanku
  • Powiększ obraz: O potencjale edukacyjnym muzeum i miejsca pamięci na Majdanku
  • Powiększ obraz: O potencjale edukacyjnym muzeum i miejsca pamięci na Majdanku
  • Powiększ obraz: O potencjale edukacyjnym muzeum i miejsca pamięci na Majdanku
  • Pokaż powiększenie powyżej: O potencjale edukacyjnym muzeum i miejsca pamięci na Majdanku
  • Pokaż powiększenie powyżej: O potencjale edukacyjnym muzeum i miejsca pamięci na Majdanku
  • Pokaż powiększenie powyżej: O potencjale edukacyjnym muzeum i miejsca pamięci na Majdanku
  • Pokaż powiększenie powyżej: O potencjale edukacyjnym muzeum i miejsca pamięci na Majdanku

Społeczności

polski

english