rozwiń menu główne

23.07.2019

Obchody 75. rocznicy likwidacji Konzentrationslager Lublin

22 lipca 2019 roku Państwowe Muzeum na Majdanku obchodziło 75. rocznicę likwidacji Konzentrationslager Lublin – niemieckiego obozu koncentracyjnego.

Uroczystości rozpoczęły się przemarszem uczestników Drogą Hołdu i Pamięci od Pomnika-Bramy pod Mauzoleum. Uczestniczyli w nim: przedstawiciele władz centralnych i samorządowych, korpusu dyplomatycznego, byli więźniowie i rodziny osadzonych na Majdanku, pracownicy muzeum, delegacje oraz mieszkańcy Lublina. W ten symboliczny sposób upamiętniono ofiary obozu oraz tych, którym udało się przeżyć.

Dalsza część uroczystości odbyła się u stóp Mauzoleum. Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. dr hab. Piotr Gliński przypomniał, jakie wydarzenia miały miejsce w KL Lublin tego dnia 75 lat temu. Wiceprezes Rady Ministrów mówił: „Niech wolno mi będzie w imieniu rządu Rzeczypospolitej Polskiej złożyć dziś wyrazy największej czci wszystkim tym, którzy przeszli przez piekło niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i obozów zagłady, którzy razem z nimi doświadczyli późniejszej traumy poobozowej. Wszystkim tym, którzy nie pozwalają zapomnieć o tej tragicznej karcie w dziejach człowieka”.

Głos zabrali byli więźniowie, których reprezentował Zdzisław Badio. Prezes lubelskiego okręgu Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych apelował: „My, byli więźniowie obozu koncentracyjnego na Majdanku, nasi rodzice, dziadkowie, pradziadkowie prosimy w imieniu własnym i tych, przy których prochach stoimy, przekazujcie naszą historię kolejnym pokoleniom. Pamiętajcie o nas ale i przebaczajcie, bo tylko dzięki przebaczeniu możliwe jest tak potrzebne nam wszystkim pojednanie. Pamiętajcie”.

Ewa Sztaba-Chmielarz, córka lekarza obozowego Romualda Sztaby, jako reprezentantka rodzin byłych więźniów obozu powiedziała: „Bez historii nie może być teraźniejszości. My stanowimy cząstkę tej teraźniejszości. Piastując przeszłość i mówiąc o niej, współtworzymy teraźniejszość. Z pokolenia niech głos nasz idzie w pokolenie”.

Jak istotne jest podtrzymywanie pamięci, akcentował również w swoim wystąpieniu dyrektor Państwowego Muzeum na Majdanku dr Tomasz Kranz: „Jeszcze nie nadszedł czas na milczenie. Teraz na nas i następnych pokoleniach spoczywać będzie obowiązek dawania świadectwa”.

Kolejną częścią uroczystości była modlitwa ekumeniczna odmówiona przez: Symchę Krzysztofa Kellera, podrabina Gminy Wyznaniowej Żydowskiej; arcybiskupa Abla, hierarchę Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego; Jana Cieślara, biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP oraz Mieczysława Cisło, biskupa Kościoła Rzymskokatolickiego.

Na zakończenie uczestnicy złożyli wieńce i wiązanki w hołdzie ofiarom obozu na Majdanku.

Obóz koncentracyjny na Majdanku funkcjonował od października 1941 r. do lipca 1944 r. Początkowo osadzano tu jedynie mężczyzn, w tym od stycznia 1943 r. polskich więźniów politycznych. Od października 1942 r. na jednym z pól zaczął funkcjonować obóz dla kobiet. Chociaż nigdy nie zrealizowano projektu utworzenia na Majdanku pola dziecięcego, w KL Lublin przebywały także dzieci żydowskie, białoruskie i polskie. Na terenie KL Lublin od maja 1943 r. istniał również lazaret dla sowieckich inwalidów wojennych. Majdanek posiadał kilka podobozów: w Lublinie na terenie byłego lotniska zakładów Plagego i Laśkiewicza oraz przy ul. Lipowej, a także w Budzyniu, Radomiu, Bliżynie i Warszawie.

Więźniowie pochodzili z blisko 30 państw. Dominowali obywatele Polski, Związku Radzieckiego oraz Czechosłowacji. Poza Żydami i Polakami najliczniejszymi grupami narodowościowymi byli Rosjanie, Białorusini i Ukraińcy. Przedstawiciele innych narodowości (głównie Francuzi i Niemcy) stanowili niewielki odsetek ogółu więźniów. Osadzeni umierali w następstwie tragicznych warunków bytowych, ginęli w egzekucjach, mordowano ich w komorach gazowych. Spośród 150 tysięcy więźniów, którzy przeszli przez Majdanek, życie straciło blisko 80 tysięcy. Wśród ofiar największą liczbę stanowili Żydzi (około 60 tysięcy osób), a także Polacy, Białorusini, Ukraińcy i Rosjanie.

Likwidacja obozu nastąpiła 22 lipca 1944 r. Około godziny 18.00 więźniów wyprowadzono poza druty w pieszym marszu ewakuacyjnym w kierunku Kraśnika. Z obozu koncentracyjnego na Majdanku było to 630 osób, z obozu pracy przy ul. Lipowej – 229. W Ćmielowie zostali załadowani do pociągu i przewiezieni do KL Auschwitz. Osoby, które nie wytrzymały tempa marszu, były rozstrzeliwane na miejscu. Kilkudziesięciu jednak udało się zbiec. Na terenie Majdanka pozostawiono niezdolnych do marszu radzieckich inwalidów wojennych oraz chłopów z południowej Lubelszczyzny.

Wkrótce na terenie Majdanka zorganizowano obóz NKWD dla aresztowanych członków polskiego Państwa Podziemnego. W barakach byłego obozu przetrzymywano także przez pewien czas wziętych do niewoli żołnierzy niemieckich.

Po pełnym powiększeniu użyj klawiszy strzałek, aby zmienić obraz oraz klawisza ESC, aby zamknąć powiększenie

 • Powiększ obraz: Obchody 75. rocznicy likwidacji KL Lublin
 • Powiększ obraz: Obchody 75. rocznicy likwidacji KL Lublin
 • Powiększ obraz: Obchody 75. rocznicy likwidacji KL Lublin
 • Powiększ obraz: Obchody 75. rocznicy likwidacji KL Lublin
 • Powiększ obraz: Obchody 75. rocznicy likwidacji KL Lublin
 • Powiększ obraz: Obchody 75. rocznicy likwidacji KL Lublin
 • Powiększ obraz: Obchody 75. rocznicy likwidacji KL Lublin
 • Powiększ obraz: Obchody 75. rocznicy likwidacji KL Lublin
 • Powiększ obraz: Obchody 75. rocznicy likwidacji KL Lublin
 • Powiększ obraz: Obchody 75. rocznicy likwidacji KL Lublin
 • Powiększ obraz: Obchody 75. rocznicy likwidacji KL Lublin
 • Powiększ obraz: Obchody 75. rocznicy likwidacji KL Lublin
 • Powiększ obraz: Obchody 75. rocznicy likwidacji KL Lublin
 • Powiększ obraz: Obchody 75. rocznicy likwidacji KL Lublin
 • Powiększ obraz: Obchody 75. rocznicy likwidacji KL Lublin
 • Powiększ obraz: Obchody 75. rocznicy likwidacji KL Lublin
 • Powiększ obraz: Obchody 75. rocznicy likwidacji KL Lublin
 • Powiększ obraz: Obchody 75. rocznicy likwidacji KL Lublin
 • Powiększ obraz: Obchody 75. rocznicy likwidacji KL Lublin
 • Powiększ obraz: Obchody 75. rocznicy likwidacji KL Lublin
 • Powiększ obraz: Obchody 75. rocznicy likwidacji KL Lublin
 • Powiększ obraz: Obchody 75. rocznicy likwidacji KL Lublin
 • Powiększ obraz: Obchody 75. rocznicy likwidacji KL Lublin
 • Powiększ obraz: Obchody 75. rocznicy likwidacji KL Lublin
 • Powiększ obraz: Obchody 75. rocznicy likwidacji KL Lublin
 • Powiększ obraz: Obchody 75. rocznicy likwidacji KL Lublin
 • Powiększ obraz: Obchody 75. rocznicy likwidacji KL Lublin
 • Powiększ obraz: Obchody 75. rocznicy likwidacji KL Lublin
 • Powiększ obraz: Obchody 75. rocznicy likwidacji KL Lublin
 • Powiększ obraz: Obchody 75. rocznicy likwidacji KL Lublin
 • Powiększ obraz: Obchody 75. rocznicy likwidacji KL Lublin
 • Powiększ obraz: Obchody 75. rocznicy likwidacji KL Lublin
 • Powiększ obraz: Obchody 75. rocznicy likwidacji KL Lublin
 • Powiększ obraz: Obchody 75. rocznicy likwidacji KL Lublin
 • Powiększ obraz: Obchody 75. rocznicy likwidacji KL Lublin
 • Powiększ obraz: Obchody 75. rocznicy likwidacji KL Lublin
 • Powiększ obraz: Obchody 75. rocznicy likwidacji KL Lublin
 • Powiększ obraz: Obchody 75. rocznicy likwidacji KL Lublin
 • Powiększ obraz: Obchody 75. rocznicy likwidacji KL Lublin
 • Powiększ obraz: Obchody 75. rocznicy likwidacji KL Lublin
 • Powiększ obraz: Obchody 75. rocznicy likwidacji KL Lublin
 • Powiększ obraz: Obchody 75. rocznicy likwidacji KL Lublin
 • Powiększ obraz: Obchody 75. rocznicy likwidacji KL Lublin
 • Powiększ obraz: Obchody 75. rocznicy likwidacji KL Lublin
 • Pokaż powiększenie powyżej: Obchody 75. rocznicy likwidacji KL Lublin
 • Pokaż powiększenie powyżej: Obchody 75. rocznicy likwidacji KL Lublin
 • Pokaż powiększenie powyżej: Obchody 75. rocznicy likwidacji KL Lublin
 • Pokaż powiększenie powyżej: Obchody 75. rocznicy likwidacji KL Lublin
 • Pokaż powiększenie powyżej: Obchody 75. rocznicy likwidacji KL Lublin
 • Pokaż powiększenie powyżej: Obchody 75. rocznicy likwidacji KL Lublin
 • Pokaż powiększenie powyżej: Obchody 75. rocznicy likwidacji KL Lublin
 • Pokaż powiększenie powyżej: Obchody 75. rocznicy likwidacji KL Lublin
 • Pokaż powiększenie powyżej: Obchody 75. rocznicy likwidacji KL Lublin
 • Pokaż powiększenie powyżej: Obchody 75. rocznicy likwidacji KL Lublin
 • Pokaż powiększenie powyżej: Obchody 75. rocznicy likwidacji KL Lublin
 • Pokaż powiększenie powyżej: Obchody 75. rocznicy likwidacji KL Lublin
 • Pokaż powiększenie powyżej: Obchody 75. rocznicy likwidacji KL Lublin
 • Pokaż powiększenie powyżej: Obchody 75. rocznicy likwidacji KL Lublin
 • Pokaż powiększenie powyżej: Obchody 75. rocznicy likwidacji KL Lublin
 • Pokaż powiększenie powyżej: Obchody 75. rocznicy likwidacji KL Lublin
 • Pokaż powiększenie powyżej: Obchody 75. rocznicy likwidacji KL Lublin
 • Pokaż powiększenie powyżej: Obchody 75. rocznicy likwidacji KL Lublin
 • Pokaż powiększenie powyżej: Obchody 75. rocznicy likwidacji KL Lublin
 • Pokaż powiększenie powyżej: Obchody 75. rocznicy likwidacji KL Lublin
 • Pokaż powiększenie powyżej: Obchody 75. rocznicy likwidacji KL Lublin
 • Pokaż powiększenie powyżej: Obchody 75. rocznicy likwidacji KL Lublin
 • Pokaż powiększenie powyżej: Obchody 75. rocznicy likwidacji KL Lublin
 • Pokaż powiększenie powyżej: Obchody 75. rocznicy likwidacji KL Lublin
 • Pokaż powiększenie powyżej: Obchody 75. rocznicy likwidacji KL Lublin
 • Pokaż powiększenie powyżej: Obchody 75. rocznicy likwidacji KL Lublin
 • Pokaż powiększenie powyżej: Obchody 75. rocznicy likwidacji KL Lublin
 • Pokaż powiększenie powyżej: Obchody 75. rocznicy likwidacji KL Lublin
 • Pokaż powiększenie powyżej: Obchody 75. rocznicy likwidacji KL Lublin
 • Pokaż powiększenie powyżej: Obchody 75. rocznicy likwidacji KL Lublin
 • Pokaż powiększenie powyżej: Obchody 75. rocznicy likwidacji KL Lublin
 • Pokaż powiększenie powyżej: Obchody 75. rocznicy likwidacji KL Lublin
 • Pokaż powiększenie powyżej: Obchody 75. rocznicy likwidacji KL Lublin
 • Pokaż powiększenie powyżej: Obchody 75. rocznicy likwidacji KL Lublin
 • Pokaż powiększenie powyżej: Obchody 75. rocznicy likwidacji KL Lublin
 • Pokaż powiększenie powyżej: Obchody 75. rocznicy likwidacji KL Lublin
 • Pokaż powiększenie powyżej: Obchody 75. rocznicy likwidacji KL Lublin
 • Pokaż powiększenie powyżej: Obchody 75. rocznicy likwidacji KL Lublin
 • Pokaż powiększenie powyżej: Obchody 75. rocznicy likwidacji KL Lublin
 • Pokaż powiększenie powyżej: Obchody 75. rocznicy likwidacji KL Lublin
 • Pokaż powiększenie powyżej: Obchody 75. rocznicy likwidacji KL Lublin
 • Pokaż powiększenie powyżej: Obchody 75. rocznicy likwidacji KL Lublin
 • Pokaż powiększenie powyżej: Obchody 75. rocznicy likwidacji KL Lublin
 • Pokaż powiększenie powyżej: Obchody 75. rocznicy likwidacji KL Lublin

Społeczności

polski

english