rozwiń menu główne

14.10.2014

Obóz zagłady w Sobiborze – nowe ustalenia historyczne

Państwowe Muzeum na Majdanku prezentuje wyniki najnowszych badań dotyczących historii niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze. Jest to studium autorstwa Roberta Kuwałka, zmarłego nagle w 2014 r. pracownika naukowego naszej instytucji, w którym podjął on próbę ustalenia bilansu ofiar obozu. Swoją ostatnią pracę badawczą zakończył ważną konkluzją, która w świetle niedawnego odkrycia fundamentów komór gazowych nabiera dodatkowego znaczenia:

„Moje ustalenia zbliżone są do wyników badań kilku innych historyków, którzy we wcześniejszych latach starali się oszacować straty w sobiborskim ośrodku zagłady. Najbliższą prawdy będzie liczba około 170000–180000 ofiar. Należy pamiętać, że za każdą z nich stoi niewyobrażalne cierpienie jednostek oraz że Sobibór, obok Bełżca i Treblinki, zawsze będzie symbolem potwornej, masowej zbrodni, której do dzisiaj świadomi są tylko nieliczni”. Artykuł ukaże się wkrótce drukiem w 26. tomie „Zeszytów Majdanka”. Dla upamiętnienia pomordowanych w Sobiborze, wśród których największą grupę stanowili żydowscy mieszkańcy Lubelszczyzny, publikujemy go najpierw w wersji elektronicznej - w 71. rocznicę wybuchu buntu więźniów 14 października 1943 r. Tekst artykułu można pobrać tutaj

Społeczności

polski

english