rozwiń menu główne

29.12.2020

Pamiątki po niezwykłej lubliniance przekazane Muzeum

W ostatnim czasie do zbiorów archiwalnych Państwowego Muzeum na Majdanku trafiły cenne pamiątki związane z Wandą Szupenko (1901–1986), osobą niezwykle zasłużoną w dziele pomocy dla więźniów KL Lublin.

W przekazanej do Muzeum kolekcji znajduje się kilkaset kopii i oryginałów, m.in. zdjęcia z różnych okresów życia, świadectwa szkolne, odręczne zapiski, autobiografia, pamiętnik pisany w latach 1927–1930 oraz liczne relacje i wspomnienia przyjaciół i wychowanków Wandy Szupenko.

Te wyjątkowe pamiątki są obfitym źródłem wiedzy o niezwykłej osobowości, jaką była Wanda Szupenko. Pozwalają poznać ją nie tylko jako społeczniczkę, żołnierza AK, a w latach późniejszych – nauczycielkę i pedagoga, ale przede wszystkim jako człowieka ze wszystkimi jego troskami i życiowymi dylematami. Podarowała je Muzeum Anna Mroczkowska-Chadała – wdowa po Edmundzie Chadale, byłym uczniu Wandy Szupenko. Z wykształcenia był on konstruktorem lotniczym. Pracował w WSK-PZL Świdnik. Znany był również jako trener siatkarzy Avii Świdnik. Przez kilkadziesiąt lat (od 1977 r.) Edmund Chadała gromadził różnego rodzaju materiały dotyczące życia i działalności Wandy Szupenko. Planował napisanie i wydanie jej biografii.

Wanda Szupenko poprzez swoją okupacyjną, a później powojenną działalność z pewnością zasługuje na miejsce w pamięci lublinian. Podczas okupacji niemieckiej pełniła funkcję ostatniej kierowniczki OPUS-u i sekretarki szefa wywiadu Armii Krajowej na Okręg Lublin ppłk. Aleksandra Bienieckiego „Łodzi”. Dzięki jej inicjatywie udało się w 1943 r. wśród więźniów Majdanka utworzyć komórkę AK o kryptonimie „Sahara”. Stamtąd poprzez cywilnych robotników „Elżbieta” otrzymywała meldunki, ale i obszerne raporty, na których podstawie sporządzała sprawozdania o sytuacji w obozie. Przekazywane dane dotyczyły życia i pracy osadzonych w KL Lublin oraz zbrodni dokonanych przez Niemców. Zapiski miały informować o potrzebach więźniów, aby w efekcie otaczać ich opieką materialną (paczki, pieniądze). Pomagały ponadto w przekazywaniu instrukcji i wskazówek, a także zrzeszaniu więźniów politycznych.

Po wojnie Wanda Szupenko pracowała jako nauczycielka matematyki i fizyki w lubelskich szkołach. Przez swoich uczniów i wychowanków została zapamiętana nie tylko jako skuteczna nauczycielka, ale przede wszystkim jako wspaniały pedagog i przyjaciółka młodzieży.

Po pełnym powiększeniu użyj klawiszy strzałek, aby zmienić obraz oraz klawisza ESC, aby zamknąć powiększenie

 • Pamiątki po Wandzie Szupenko
 • Pamiątki po Wandzie Szupenko
 • Pamiątki po Wandzie Szupenko
 • Pamiątki po Wandzie Szupenko
 • Pamiątki po Wandzie Szupenko
 • Pamiątki po Wandzie Szupenko
 • Pamiątki po Wandzie Szupenko
 • Pamiątki po Wandzie Szupenko
 • Pamiątki po Wandzie Szupenko
 • Pamiątki po Wandzie Szupenko
 • Pamiątki po Wandzie Szupenko
 • Pamiątki po Wandzie Szupenko
 • Pokaż powiększenie powyżej: Pamiątki po Wandzie Szupenko
 • Pokaż powiększenie powyżej: Pamiątki po Wandzie Szupenko
 • Pokaż powiększenie powyżej: Pamiątki po Wandzie Szupenko
 • Pokaż powiększenie powyżej: Pamiątki po Wandzie Szupenko
 • Pokaż powiększenie powyżej: Pamiątki po Wandzie Szupenko
 • Pokaż powiększenie powyżej: Pamiątki po Wandzie Szupenko
 • Pokaż powiększenie powyżej: Pamiątki po Wandzie Szupenko
 • Pokaż powiększenie powyżej: Pamiątki po Wandzie Szupenko
 • Pokaż powiększenie powyżej: Pamiątki po Wandzie Szupenko
 • Pokaż powiększenie powyżej: Pamiątki po Wandzie Szupenko
 • Pokaż powiększenie powyżej: Pamiątki po Wandzie Szupenko
 • Pokaż powiększenie powyżej: Pamiątki po Wandzie Szupenko

Społeczności

polski

english