rozwiń menu główne

07.02.2019

Państwowe Muzeum na Majdanku zaprasza studentów na kurs na przewodnika po Muzeum

Studiujesz, znasz języki obce, interesujesz się historią XX wieku, w szczególności tematem niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych, kulturą i pedagogiką pamięci? Szukasz ciekawej pracy, która umożliwi zdobycie doświadczenia i kontakt z ludźmi z całego świata? Kurs na przewodnika muzealnego organizowany przez Państwowe Muzeum na Majdanku jest właśnie dla Ciebie.

Zakwalifikowane kandydatki i kandydaci wezmą udział w szkoleniu, które odbędzie się w marcu 2019 r. W programie znajdą się m.in. zajęcia na temat historii nazizmu, obozu koncentracyjnego na Majdanku i metodyki oprowadzania. Po zakończeniu szkolenia odbędzie się egzamin praktyczny z oprowadzania po terenie i wystawach Państwowego Muzeum na Majdanku. Wszyscy, którzy zakończą egzamin z pozytywnym wynikiem, uzyskają uprawnienia do oprowadzania grup turystycznych po Muzeum na podstawie umowy-zlecenia.

Organizatorem kursu jest:

Państwowe Muzeum na Majdanku
ul. Droga Męczenników Majdanka 67
20-325 Lublin

tel.: 81 710 28 21
fax: 81 710 28 65
e-mail: sekretariat@majdanek.eu, centrum@majdanek.eu

Wymagania formalne wobec kandydatek i kandydatów:

· status studentki/studenta (studia dzienne lub zaoczne) co najmniej do 31.10.2019 r.;

· dyspozycyjność przynajmniej dwa dni w tygodniu po ok. 3-4 godziny dziennie (we wtorki, środy, czwartki lub piątki);

· preferujemy studentki i studentów lat II, III i IV-tych w szczególności filologii obcych;

· kandydatka lub kandydat nie może ukończyć 26. roku życia w okresie zatrudnienia (co najmniej do 31.10.2019 r.).

Wymagania merytoryczne:

· zainteresowanie historią XX wieku

· studia humanistyczne, w szczególności filologie obce;

· umiejętność publicznego wypowiadania się i nawiązywania kontaktów z dużymi grupami ludzi;

· predyspozycje do pracy pedagogicznej z młodzieżą.

Wymagane dokumenty:

List motywacyjny i CV. Oba dokumenty należy przesłać drogą mailową na adres: centrum@majdanek.eu, faksem na numer: 81 710 28 65, listownie na adres Państwowe Muzeum na Majdanku – ul. Droga Męczenników Majdanka 67, 20-325 Lublin lub dostarczyć osobiście do siedziby Muzeum do dnia 24.02.2019 r.

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”

Ważne informacje:

Nadesłanych ofert nie zwracamy. Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatkami i kandydatami. Zgłoszenia, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą rozpatrywane. W celu ułatwienia komunikacji prosimy o podanie aktualnego numeru telefonu i adresu mailowego.

Udział w kursie jest bezpłatny.

Społeczności

polski

english