rozwiń menu główne

28.10.2015

Partycypacyjne metody poznawania przeszłości w muzeum

W dniach 26-27 października 2015 r. doktoranci Instytutu Historii UMCS w Lublinie ramach przedmiotu „Nowoczesne metody i techniki prowadzenia zajęć dydaktycznych” pod opieką prof. Andrzeja Stępnika odwiedzili Państwowe Muzeum na Majdanku.

Zajęcia seminaryjne rozpoczęły się od zwiedzania ekspozycji plenerowej i terenu byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego. Doktoranci zapoznali się z wystawą historyczną „Więźniowie Majdanka” w kontekście jej założeń koncepcyjnych i treści przekazu. W archiwum odbyła się prezentacja wybranych archiwaliów dokumentujących historię obozu KL Lublin i Muzeum na Majdanku pod kątem ich wykorzystania w pracy dydaktycznej i naukowej.

Kolejne punkty programu poświęcone były omówieniu teorii i praktyki pedagogiki pamięci – strategii dydaktycznej, na której opiera się działalność edukacyjna Państwowego Muzeum na Majdanku. Uczestnicy projektu wzięli także udział w warsztatach metodyczno-dydaktycznych na wystawie „Więźniowie Majdanka”, które w praktyczny sposób zilustrowały partycypacyjne metody poznawania historii w miejscu pamięci na Majdanku.

Seminarium zakończyło się dyskusją na temat istoty pozaszkolnej edukacji historycznej w muzeach upamiętnienia, nowoczesnej dydaktyki historii oraz aktywnych form i metod uczenia się historii.

Po pełnym powiększeniu użyj klawiszy strzałek, aby zmienić obraz oraz klawisza ESC, aby zamknąć powiększenie

 • Powiększ obraz: Partycypacyjne metody poznawania przeszłości w muzeum
 • Powiększ obraz: Partycypacyjne metody poznawania przeszłości w muzeum
 • Powiększ obraz: Partycypacyjne metody poznawania przeszłości w muzeum
 • Powiększ obraz: Partycypacyjne metody poznawania przeszłości w muzeum
 • Powiększ obraz: Partycypacyjne metody poznawania przeszłości w muzeum
 • Powiększ obraz: Partycypacyjne metody poznawania przeszłości w muzeum
 • Powiększ obraz: Partycypacyjne metody poznawania przeszłości w muzeum
 • Powiększ obraz: Partycypacyjne metody poznawania przeszłości w muzeum
 • Pokaż powiększenie powyżej: Partycypacyjne metody poznawania przeszłości w muzeum
 • Pokaż powiększenie powyżej: Partycypacyjne metody poznawania przeszłości w muzeum
 • Pokaż powiększenie powyżej: Partycypacyjne metody poznawania przeszłości w muzeum
 • Pokaż powiększenie powyżej: Partycypacyjne metody poznawania przeszłości w muzeum
 • Pokaż powiększenie powyżej: Partycypacyjne metody poznawania przeszłości w muzeum
 • Pokaż powiększenie powyżej: Partycypacyjne metody poznawania przeszłości w muzeum
 • Pokaż powiększenie powyżej: Partycypacyjne metody poznawania przeszłości w muzeum
 • Pokaż powiększenie powyżej: Partycypacyjne metody poznawania przeszłości w muzeum

Społeczności

polski

english