rozwiń menu główne

11.07.2019

Pokolenia. Zjazd Rodzin Więźniów Majdanka

W dniach 20–22 lipca 2019 r. Państwowe Muzeum na Majdanku organizuje Zjazd Rodzin Więźniów Majdanka – „Pokolenia”. Wezmą w nim udział bliscy osadzonych w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym na Majdanku z całej Polski. Ostatni dzień Zjazdu obejmie uroczystości poświęcone 75. rocznicy likwidacji KL Lublin.

Międzypokoleniowe spotkanie będzie okazją do wymiany doświadczeń osobistych, wspominania tych, którzy odeszli, ale też wysłuchania relacji ostatnich Ocalałych. Podczas wydarzenia uczestnicy Zjazdu będą mogli poznać historie konkretnych osób: represjonowanych podczas II wojny światowej oraz „mateczek”, mieszkanek Lublina, które otaczały opieką więźniów. W licznych prezentacjach przedstawimy zaproszonym podstawowe obszary działalności naszej instytucji (naukowy, wydawniczy, wystawienniczy, edukacyjny). Przygotowaliśmy pokazy muzealiów i archiwaliów, wyjaśnimy także, w jaki sposób przeprowadzamy konserwację dokumentów i obozowych reliktów. Goście będą także mieli okazję zwiedzić miasto.

O historii takich miejsc jak Majdanek mówią indywidualne losy osadzonych. Są one przybliżane odbiorcom przekazu muzealnego poprzez zajęcia edukacyjne, oprowadzanie, wystawy czy publikacje. Nieocenioną rolę w tym zadaniu pełnią byli więźniowie Majdanka, którzy wspierają działalność muzealną m.in. przez udział w spotkaniach z młodzieżą i przekazywanie relacji osobistych. Z każdym dniem pokolenie Ocalałych nieuchronnie odchodzi. To w rękach muzealników, ale także rodzin byłych więźniów leży pielęgnowanie pamięci o bliskich i zabezpieczenie pamiątek po nich.

Poprzez przygotowanie Zjazdu chcemy wyrazić wdzięczność byłym więźniom oraz ich bliskim za pomoc w realizowaniu naszej misji. To oni, okazując nam wielkie zaufanie, ofiarowują do muzealnych zbiorów bezcenne dary: dokumenty, fotografie, artefakty. Dzięki rodzinnym pamiątkom dzieci i wnuków: Antoniny Grygowej, Stefanii Perzanowskiej, Jana Klonowskiego, Kurta Wojciecha Szczudły mogliśmy przygotować wystawę „Zostawili po sobie… Pamiątki i dary byłych więźniów KL Lublin i ich rodzin w zbiorach Państwowego Muzeum na Majdanku”.

Zjazd zakończy się 22 lipca uroczystościami z okazji 75. rocznicy likwidacji KL Lublin. Po przemarszu Drogą Hołdu i Pamięci oraz oficjalnych wystąpieniach odmówimy modlitwę ekumeniczną w intencji ofiar Majdanka i złożymy kwiaty.

Współorganizatorami Zjazdu Rodzin Majdanka są Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych Okręg w Lublinie oraz Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

„Z pokolenia niech nasz głos

idzie w pokolenie:

O pamięć, nie o zemstę

Proszą nasze cienie!

Los nasz dla Was przestrogą

Ma być – nie legendą.

Jeśli ludzie zamilkną,

Głazy wołać będą!”

F. Fenikowski, Requiem (fragment)

Po pełnym powiększeniu użyj klawiszy strzałek, aby zmienić obraz oraz klawisza ESC, aby zamknąć powiększenie

  • Powiększ obraz: Pokolenia. Zjazd Rodzin Więźniów Majdanka
  • Pokaż powiększenie powyżej: Pokolenia. Zjazd Rodzin Więźniów Majdanka

Społeczności

polski

english