rozwiń menu główne

07.03.2016

Porozumienie w sprawie opracowania dokumentacji konserwatorskiej budynków komendantury obozu zagłady w Bełżcu

Państwowe Muzeum na Majdanku i niemieckie Stowarzyszenie Bildungswerk Stanislaw Hantz e.V. podpisały porozumienie w sprawie finansowania prac związanych z przygotowaniem dokumentacji konserwatorskiej budynków użytkowanych w czasie II wojny światowej przez komendanturę niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Bełżcu.

Jeszcze w tym miesiącu Stowarzyszenie zleci opracowanie ekspertyzy budowlanej i konserwatorskiej obiektów oraz ich szczegółowej inwentaryzacji, a także pokryje koszty przygotowania dokumentacji. Pozwoli ona dokładnie określić stan techniczny budynków, a także zakres koniecznych prac konserwatorskich.

Państwowe Muzeum na Majdanku przejęło nieruchomość od Polskich Kolei Państwowych S.A. pod koniec 2015 roku. Wstępny plan zakłada, że w budynku dawnej komendantury powstanie w przyszłości zaplecze edukacyjne Muzeum – Miejsca Pamięci w Bełżcu, oddziału PMM.

Społeczności

polski

english