rozwiń menu główne

07.03.2019

Posiedzenie Rady Muzeum przy PMM

7 marca obyło się posiedzenie Rady Muzeum przy Państwowym Muzeum na Majdanku. Dyrektor PMM Tomasz Kranz, zapoznając Radę z działaniami zrealizowanymi przez Muzeum w 2018 roku, omówił przede wszystkim obchody 75. rocznicy powstania więźniów w niemieckim obozie zagłady w Sobiborze. - Pragnę podkreślić, że organizacja tego wydarzenia była na bardzo wysokim poziomie, za co jako uczestnik ceremonii chciałbym podziękować – zaznaczył Andrzej Miskur.

Wiele miejsca dyrektor poświęcił ponadto wydawanym przez Muzeum publikacjom, w tym e-bookom, które są rzadkością w muzealnych księgarniach, a także kontaktom nawiązanym z bliskimi rodzin byłych więźniów. Bardzo często skutkowały one w 2018 roku przekazaniem cennych pamiątek do zbiorów Muzeum. Wspomniał też o rekordowym zainteresowaniu zajęciami edukacyjnymi organizowanymi przez PMM, których ofertę wzbogacają specjalne projekty dla osób z niepełnosprawnościami.

Zapowiadając działania Muzeum w 2019 roku, Tomasz Kranz powiedział: - Rok 2019 jest rokiem rocznic, zarówno tych związanych z naszą instytucją, jak i o charakterze globalnym: 80. rocznica wybuchu II wojny światowej, 75. rocznica ewakuacji i ostatecznej likwidacji obozu na Majdanku, 75. rocznica utworzenia Państwowego Muzeum na Majdanku, które jest pierwszym tego rodzaju muzeum na świecie, i 50. rocznica odsłonięcia Pomnika Walki i Męczeństwa. Działalność Muzeum w 2019 roku będzie podkreślała te rocznice.

Członkowie Rady jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie z działalności Muzeum w 2018 roku oraz przyjęli plan pracy na rok następny.

Skład Rady Muzeum:

dr hab. Andrzej Stępnik – przewodniczący

Zdzisław Badio

Anna Fic-­Lazor

Michał Karapuda

Anna Krawczyk

Władysław Marek Kunicki­-Goldfinger

dr hab. Hubert Łaszkiewicz

dr Luba Matraszek

Andrzej Miskur

Waldemar Podsiadły

Adam Siwek

dr hab. inż. Bogusław Szmygin

Jarosław Szymczyk

Jacek Welter

dr hab. Anna Ziębińska­-Witek

Po pełnym powiększeniu użyj klawiszy strzałek, aby zmienić obraz oraz klawisza ESC, aby zamknąć powiększenie

 • Powiększ obraz: Posiedzenie Rady Muzeum przy PMM
 • Powiększ obraz: Posiedzenie Rady Muzeum przy PMM
 • Powiększ obraz: Posiedzenie Rady Muzeum przy PMM
 • Powiększ obraz: Posiedzenie Rady Muzeum przy PMM
 • Powiększ obraz: Posiedzenie Rady Muzeum przy PMM
 • Powiększ obraz: Posiedzenie Rady Muzeum przy PMM
 • Powiększ obraz: Posiedzenie Rady Muzeum przy PMM
 • Powiększ obraz: Posiedzenie Rady Muzeum przy PMM
 • Pokaż powiększenie powyżej: Posiedzenie Rady Muzeum przy PMM
 • Pokaż powiększenie powyżej: Posiedzenie Rady Muzeum przy PMM
 • Pokaż powiększenie powyżej: Posiedzenie Rady Muzeum przy PMM
 • Pokaż powiększenie powyżej: Posiedzenie Rady Muzeum przy PMM
 • Pokaż powiększenie powyżej: Posiedzenie Rady Muzeum przy PMM
 • Pokaż powiększenie powyżej: Posiedzenie Rady Muzeum przy PMM
 • Pokaż powiększenie powyżej: Posiedzenie Rady Muzeum przy PMM
 • Pokaż powiększenie powyżej: Posiedzenie Rady Muzeum przy PMM

Społeczności

polski

english