rozwiń menu główne

27.02.2017

Posiedzenie Rady Muzeum przy PMM

27 lutego po raz czwarty w tej kadencji odbyło się posiedzenie Rady Muzeum przy Państwowym Muzeum na Majdanku. Dyrektor PMM Tomasz Kranz, zapoznając Radę z działaniami zrealizowanymi przez Muzeum w 2016 roku, omówił przede wszystkim stały wzrost liczby osób odwiedzających instytucję, aktywność PMM w Internecie, a także przedsięwzięcia związane z ewidencjonowaniem i zabezpieczaniem zbiorów.

Wiele uwagi poświęcił pracom związanym z budową nowego muzeum w Sobiborze i zapowiedział szereg działań przewidzianych do realizacji w tym roku, zwłaszcza zaplanowane na marzec wydarzenia upamiętniające 75. rozpoczęcia „Aktion Reinhardt”. Członkowie Rady jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie z działalności Muzeum w 2016 roku oraz przyjęli plan pracy na rok następny.

Po pełnym powiększeniu użyj klawiszy strzałek, aby zmienić obraz oraz klawisza ESC, aby zamknąć powiększenie

  • Powiększ obraz: Posiedzenie Rady Muzeum przy PMM
  • Powiększ obraz: Posiedzenie Rady Muzeum przy PMM
  • Powiększ obraz: Posiedzenie Rady Muzeum przy PMM
  • Powiększ obraz: Posiedzenie Rady Muzeum przy PMM
  • Pokaż powiększenie powyżej: Posiedzenie Rady Muzeum przy PMM
  • Pokaż powiększenie powyżej: Posiedzenie Rady Muzeum przy PMM
  • Pokaż powiększenie powyżej: Posiedzenie Rady Muzeum przy PMM
  • Pokaż powiększenie powyżej: Posiedzenie Rady Muzeum przy PMM

Społeczności

polski

english