rozwiń menu główne

08.10.2014

Poszukiwanie i odkrywanie śladów historycznych

Grupa młodzieży z Gimanzjum Schillera w Münster, która w ramach wymiany szkolnej z I Liceum Ogólnokształcącym im. S. Staszica przyjechała do Lublina, zwiedziła Państwowe Muzeum na Majdanku. Program zajęć edukacyjnych obejmował przejście po terenie byłego obozu z pracownikiem pedagogicznym, obejrzenie ekspozycji plenerowej i wystawy „Więźniowie Majdanka”.

Projekt zakładał aktywizowanie uczniów, a ważnym jego punktem było odnajdywanie miejsc, obiektów i reliktów na terenie dawnego KL Lublin. Podstawą poszukiwań była topografia miejsca pamięci i jego krajobraz historyczny. Uczniom pomagały w tym materiały dydaktyczne z planem obozu, krótkimi informacje o poszczególnych miejscach i obiektach, a ich główną część stanowiły relacje ocalonych, opisujące z ich perspektywy wydarzenia historyczne. Uzyskanymi informacjami i wrażeniami uczniowie dzielili się z pozostałymi uczestnikami programu.

Po pełnym powiększeniu użyj klawiszy strzałek, aby zmienić obraz oraz klawisza ESC, aby zamknąć powiększenie

 • Powiększ obraz: Poszukiwanie i odkrywanie śladów historycznych
 • Powiększ obraz: Poszukiwanie i odkrywanie śladów historycznych
 • Powiększ obraz: Poszukiwanie i odkrywanie śladów historycznych
 • Powiększ obraz: Poszukiwanie i odkrywanie śladów historycznych
 • Powiększ obraz: Poszukiwanie i odkrywanie śladów historycznych
 • Powiększ obraz: Poszukiwanie i odkrywanie śladów historycznych
 • Powiększ obraz: Poszukiwanie i odkrywanie śladów historycznych
 • Powiększ obraz: Poszukiwanie i odkrywanie śladów historycznych
 • Pokaż powiększenie powyżej: Poszukiwanie i odkrywanie śladów historycznych
 • Pokaż powiększenie powyżej: Poszukiwanie i odkrywanie śladów historycznych
 • Pokaż powiększenie powyżej: Poszukiwanie i odkrywanie śladów historycznych
 • Pokaż powiększenie powyżej: Poszukiwanie i odkrywanie śladów historycznych
 • Pokaż powiększenie powyżej: Poszukiwanie i odkrywanie śladów historycznych
 • Pokaż powiększenie powyżej: Poszukiwanie i odkrywanie śladów historycznych
 • Pokaż powiększenie powyżej: Poszukiwanie i odkrywanie śladów historycznych
 • Pokaż powiększenie powyżej: Poszukiwanie i odkrywanie śladów historycznych

Społeczności

polski

english