rozwiń menu główne

21.06.2018

Promocja nowego wydania 485 dni na Majdanku

20 czerwca 2018 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego promowaliśmy nowe wydanie wspomnień Jerzego Kwiatkowskiego.

Spotkanie prowadziła Ewa Hadrian z WBP Lublin. Książkę przedstawili: jej redaktor naukowy Wojciech Lenarczyk, pracownik Działu Naukowego Państwowego Muzeum na Majdanku, oraz edytorka i redaktor językowa, Dorota Niedziałkowska, pracownik Działu Wystawienniczego. Wojciech Lenarczyk zrekonstruował biografię Jerzego Kwiatkowskiego, opisał okoliczności powstania i druku 485 dni na Majdanku. Mówił także o tym, dlaczego relacja tego byłego więźnia ma dla historii niemieckiego obozu koncentracyjnego na Majdanku znaczenie szczególne: Kwiatkowski nie tylko biegle władał językiem niemieckim i był człowiekiem wykształconym, lecz także miał znakomity zmysł obserwacji oraz obiektywizm. Dorota Niedziałkowska opisała aspekty edytorskie pracy nad książką – od liczby i miejsc przechowywania przekazów wspomnień, po wybór podstawy wydania.

Wypowiedziom redaktorów towarzyszyła prezentacja multimedialna zawierająca w części drukowane w książce ilustracje, w części zaś nieznane zdjęcia z albumu rodzinnego Kwiatkowskich przechowywane w archiwum Instytutu Hoovera. Przygotowaliśmy także wystawę archiwaliów ze zbiorów Państwowego Muzeum na Majdanku: znalazły się na niej m.in. rękopis powojennych zeznań Kwiatkowskiego, dwa przekazy obozowej relacji, pierwodruk z autografem autora oraz korespondencja Kwiatkowskiego z Muzeum i materiały do drugiego wydania.

Oprócz redaktorów książki głos zabierali goście. Dr hab. Marek Sioma (z Zakładu Historii Najnowszej UMCS) mówił o licznych problemach historyków – edytorów źródeł. Zauważył, że nowa edycja Państwowego Muzeum na Majdanku zakłada szerokie grono odbiorów, ma zatem charakter popularno-naukowy. Maciej Sobieraj (IPN) przyjrzał się różnym wymiarom cenzury w książce 485 dni… Oprócz cenzury koleżeńskiej ze względów personalnych (członkowie Towarzystwa Opieki nad Majdankiem, byli więźniowie, konsultowali treść, opowiadali Kwiatkowskiemu swoje historie), mówił o autocenzurze i cenzurze instytucjonalnej. Dr hab. Dariusz Pachocki (z Katedry Tekstologii i Edytorstwa KUL) powiedział, że założenia wydawcy, aby podstawą wydania uczynić pierwopis z 1945 r., bez ingerencji koleżeńskich, wydawniczych, a także samego autora, który chciał uhonorować zasłużonych w powojennym życiu kolegów, wydają mu się najtrafniejsze. Za odważną uznał decyzję o zachowaniu szorstkiego języka autora. Maria Wiśnioch-Filo (przewodniczka PTTK) podkreślała, jak niezwykłą rangę ma relacja Kwiatkowskiego, stanowiąca encyklopedię wiedzy o Majdanku, w pracy edukacyjnej.

Po pełnym powiększeniu użyj klawiszy strzałek, aby zmienić obraz oraz klawisza ESC, aby zamknąć powiększenie

 • Powiększ obraz: Promocja nowego wydania <i>485 dni na Majdanku</i>
 • Powiększ obraz: Promocja nowego wydania <i>485 dni na Majdanku</i>
 • Powiększ obraz: Promocja nowego wydania <i>485 dni na Majdanku</i>
 • Powiększ obraz: Promocja nowego wydania <i>485 dni na Majdanku</i>
 • Powiększ obraz: Promocja nowego wydania <i>485 dni na Majdanku</i>
 • Powiększ obraz: Promocja nowego wydania <i>485 dni na Majdanku</i>
 • Powiększ obraz: Promocja nowego wydania <i>485 dni na Majdanku</i>
 • Powiększ obraz: Promocja nowego wydania <i>485 dni na Majdanku</i>
 • Powiększ obraz: Promocja nowego wydania <i>485 dni na Majdanku</i>
 • Powiększ obraz: Promocja nowego wydania <i>485 dni na Majdanku</i>
 • Powiększ obraz: Promocja nowego wydania <i>485 dni na Majdanku</i>
 • Powiększ obraz: Promocja nowego wydania <i>485 dni na Majdanku</i>
 • Powiększ obraz: Promocja nowego wydania <i>485 dni na Majdanku</i>
 • Powiększ obraz: Promocja nowego wydania <i>485 dni na Majdanku</i>
 • Pokaż powiększenie powyżej: Promocja nowego wydania <i>485 dni na Majdanku</i>
 • Pokaż powiększenie powyżej: Promocja nowego wydania <i>485 dni na Majdanku</i>
 • Pokaż powiększenie powyżej: Promocja nowego wydania <i>485 dni na Majdanku</i>
 • Pokaż powiększenie powyżej: Promocja nowego wydania <i>485 dni na Majdanku</i>
 • Pokaż powiększenie powyżej: Promocja nowego wydania <i>485 dni na Majdanku</i>
 • Pokaż powiększenie powyżej: Promocja nowego wydania <i>485 dni na Majdanku</i>
 • Pokaż powiększenie powyżej: Promocja nowego wydania <i>485 dni na Majdanku</i>
 • Pokaż powiększenie powyżej: Promocja nowego wydania <i>485 dni na Majdanku</i>
 • Pokaż powiększenie powyżej: Promocja nowego wydania <i>485 dni na Majdanku</i>
 • Pokaż powiększenie powyżej: Promocja nowego wydania <i>485 dni na Majdanku</i>
 • Pokaż powiększenie powyżej: Promocja nowego wydania <i>485 dni na Majdanku</i>
 • Pokaż powiększenie powyżej: Promocja nowego wydania <i>485 dni na Majdanku</i>
 • Pokaż powiększenie powyżej: Promocja nowego wydania <i>485 dni na Majdanku</i>
 • Pokaż powiększenie powyżej: Promocja nowego wydania <i>485 dni na Majdanku</i>

Społeczności

polski

english