rozwiń menu główne

12.09.2018

Promocja nowego wydania wspomnień Jerzego Kwiatkowskiego w Warszawie

11 września 2018 r. odbyło się spotkanie promocyjne zorganizowane przez Państwowe Muzeum na Majdanku i Dom Spotkań z Historią (Fundacji Ośrodka Karta). O nowym wydaniu wspomnień Jerzego Kwiatkowskiego „485 dni na Majdanku” dyskutowali specjaliści z Polski i Stanów Zjednoczonych.

Spotkanie prowadził Krzysztof Banach, kierownik Działu Wystawienniczego Państwowego Muzeum na Majdanku (PMM). Dorota Niedziałkowska, edytor i redaktor językowa książki, przedstawiła podczas prezentacji multimedialnej nowe wydanie wspomnień. Poza biografią Jerzego Kwiatkowskiego i historią wydawniczą 485 dni na Majdanku opowiedziała o aspektach edytorskich. Dzięki stypendium naukowemu z Hoover Institution Library and Archives udało się jej przebadać wszystkie istniejące przekazy tekstu obozowych wspomnień.

Dr Maciej Siekierski, kustosz zbiorów europejskich Instytutu Hoovera, specjalista w zakresie tematyki Polski i Europy Wschodniej, szef działu pozyskiwania materiałów archiwalnych w tej części Europy, scharakteryzował archiwum Kwiatkowskiego na tle innych poloników przechowywanych w tej instytucji. Zainteresowanie Państwowego Muzeum na Majdanku było impulsem do uporządkowania tych materiałów i udostępnienia ich badaczom. Dzięki zaangażowaniu dra Siekierskiego, opiekuna kolekcji, odnaleźliśmy prof. Janinę Kwiatkowską-Korczak, jedyną żyjącą kuzynkę Kwiatkowskiego z lwowskiej linii rodziny repatriowanej do Wrocławia. Pani Janina także była z nami na spotkaniu.

Drugi prelegent to Zbigniew Gluza, dziennikarz, wydawca, działacz opozycji w okresie PRL, twórca Archiwum Wschodniego zajmującego się dokumentowaniem dwudziestowiecznej historii Polski i Europy Wschodniej, redaktor naczelny kwartalnika historycznego „Karta”, twórca ośrodka „Karta”, współtwórca DSH. Prezes Fundacji Ośrodka Karta skupił się na fenomenie traumatycznej pamięci Kwiatkowskiego, która pozwoliła mu na wręcz dziennikarskie odtworzenie wspomnień po wyzwoleniu. W obozie Ogrodnik z III pola nie miał możliwości prowadzenia żadnych zapisków.

Jako eksperta w dziedzinie literatury wspomnieniowej zaprosiliśmy dra Bartłomieja Krupę, adiunkta Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, literaturoznawcę specjalizującego się w tematyce obozowej, autora m.in. Wspomnień obozowych jako specyficznej odmiany narracji historycznej oraz Opowiedzieć Zagładę. Polska proza i historiografia wobec Holocaustu. Jego recenzja 485 dni na Majdanku zamieszczona będzie w najbliższym numerze „Zagłady Żydów”. Dr Krupa określił miejsce relacji z Majdanka na szerszym tle memuarystyki obozowej. Akcentował wzorcowość opracowania edytorskiego nowego wydania książki Kwiatkowskiego. Był jednak krytyczny wobec obozowej postawy Jerzego Kwiatkowskiego, oczekiwał wyznania winy; Zbigniew Gluza polemizował z nim argumentując, że nie można wymagać heroizmu od autora, który sam jest ofiarą.

Gościem specjalnym spotkania był dyrektor Hoover Institution Library and Archives przy Uniwersytecie Stanford, Eric Wakin. Pogratulował on pracownikom Muzeum polskojęzycznej edycji 485 dni na Majdanku, przygotowanej przy wykorzystaniu archiwaliów ze spuścizny Jerzego Kwiatkowskiego przechowywanej w zarządzanej przez niego instytucji. Dyrektor Hoover Institution wyraził także wolę dalszej współpracy nad wspólnym wydaniem 485 dni na Majdanku w języku angielskim. 12 września 2018 r. w siedzibie muzeum w Lublinie dyrektor Eric Wakin podpisał z dyrektorem PMM Tomaszem Kranzem list intencyjny dotyczący tego projektu.

Nowe wydanie 485 dni na Majdanku to trzecia, ale pierwsza wolna od cenzury i głębokich ingerencji redakcyjnych, edycja relacji byłego polskiego więźnia politycznego Konzentrationslager Lublin, stanowiąca nieocenione źródło wiedzy dotyczącej funkcjonowania obozu. Podstawę wydania stanowi pierwopis z 1945 r., przechowywany w zbiorach Instytutu Hoovera. Maszynopis został poddany ostrożnej modernizacji i wydany z chropowatością języka byłego więźnia Majdanka, co uznać trzeba za novum w dziedzinie opracowania edytorskiego literatury wspomnieniowej.

Po pełnym powiększeniu użyj klawiszy strzałek, aby zmienić obraz oraz klawisza ESC, aby zamknąć powiększenie

 • Powiększ obraz: Promocja nowego wydania wspomnień Jerzego Kwiatkowskiego w Warszawie
 • Powiększ obraz: Promocja nowego wydania wspomnień Jerzego Kwiatkowskiego w Warszawie
 • Powiększ obraz: Promocja nowego wydania wspomnień Jerzego Kwiatkowskiego w Warszawie
 • Powiększ obraz: Promocja nowego wydania wspomnień Jerzego Kwiatkowskiego w Warszawie
 • Powiększ obraz: Promocja nowego wydania wspomnień Jerzego Kwiatkowskiego w Warszawie
 • Powiększ obraz: Promocja nowego wydania wspomnień Jerzego Kwiatkowskiego w Warszawie
 • Powiększ obraz: Promocja nowego wydania wspomnień Jerzego Kwiatkowskiego w Warszawie
 • Powiększ obraz: Promocja nowego wydania wspomnień Jerzego Kwiatkowskiego w Warszawie
 • Powiększ obraz: Promocja nowego wydania wspomnień Jerzego Kwiatkowskiego w Warszawie
 • Pokaż powiększenie powyżej: Promocja nowego wydania wspomnień Jerzego Kwiatkowskiego w Warszawie
 • Pokaż powiększenie powyżej: Promocja nowego wydania wspomnień Jerzego Kwiatkowskiego w Warszawie
 • Pokaż powiększenie powyżej: Promocja nowego wydania wspomnień Jerzego Kwiatkowskiego w Warszawie
 • Pokaż powiększenie powyżej: Promocja nowego wydania wspomnień Jerzego Kwiatkowskiego w Warszawie
 • Pokaż powiększenie powyżej: Promocja nowego wydania wspomnień Jerzego Kwiatkowskiego w Warszawie
 • Pokaż powiększenie powyżej: Promocja nowego wydania wspomnień Jerzego Kwiatkowskiego w Warszawie
 • Pokaż powiększenie powyżej: Promocja nowego wydania wspomnień Jerzego Kwiatkowskiego w Warszawie
 • Pokaż powiększenie powyżej: Promocja nowego wydania wspomnień Jerzego Kwiatkowskiego w Warszawie
 • Pokaż powiększenie powyżej: Promocja nowego wydania wspomnień Jerzego Kwiatkowskiego w Warszawie

Po pełnym powiększeniu użyj klawiszy strzałek, aby zmienić obraz oraz klawisza ESC, aby zamknąć powiększenie

 • Powiększ obraz: Podpisanie listu intencyjnego między Instytutem Hoovera a PMM
 • Powiększ obraz: Podpisanie listu intencyjnego między Instytutem Hoovera a PMM
 • Powiększ obraz: Oprowadzanie gości z Instytutu Hoovera po terenie Muzeum
 • Powiększ obraz: Oprowadzanie gości z Instytutu Hoovera po terenie Muzeum
 • Powiększ obraz: Oprowadzanie gości z Instytutu Hoovera po terenie Muzeum
 • Powiększ obraz: Oprowadzanie gości z Instytutu Hoovera po terenie Muzeum
 • Powiększ obraz: Oprowadzanie gości z Instytutu Hoovera po terenie Muzeum
 • Powiększ obraz: Oprowadzanie gości z Instytutu Hoovera po terenie Muzeum
 • Pokaż powiększenie powyżej: Podpisanie listu intencyjnego między Instytutem Hoovera a PMM
 • Pokaż powiększenie powyżej: Podpisanie listu intencyjnego między Instytutem Hoovera a PMM
 • Pokaż powiększenie powyżej: Oprowadzanie gości z Instytutu Hoovera po terenie Muzeum
 • Pokaż powiększenie powyżej: Oprowadzanie gości z Instytutu Hoovera po terenie Muzeum
 • Pokaż powiększenie powyżej: Oprowadzanie gości z Instytutu Hoovera po terenie Muzeum
 • Pokaż powiększenie powyżej: Oprowadzanie gości z Instytutu Hoovera po terenie Muzeum
 • Pokaż powiększenie powyżej: Oprowadzanie gości z Instytutu Hoovera po terenie Muzeum
 • Pokaż powiększenie powyżej: Oprowadzanie gości z Instytutu Hoovera po terenie Muzeum

Społeczności

polski

english